Iosif Friedmann-Nicolescu


Cabinet Avocat Iosif Friedmann – Nicolescu

Avocat în Baroul Bucureşti – vechime neîntreruptă în exercitarea profesiei din 3 Mai 1983, din 24 Mai 1985 avocat definitiv; Doctor în ştiinţe juridice al Institutului de Cercetări Juridice «Academician Andrei RĂDULESCU» al Academiei Române; Licenţiat în ştiinţe juridice al Facultăţii de Drept a Universităţii Bucureşti; Absolvent al Primului Curs (postuniversitar) Naţional de Master în specialitatea Drept Internaţional Umanitar organizat de Facultatea de Drept a Universităţii Bucureşti. Arbitru pe lista Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României. Cercetător ştiinţific asociat la Institutul de Cercetări Juridice “Academician Andrei RĂDULESCU” al Academiei Române – Departamentul de Drept public “Vintilă DONGOROZ”; Membru asociat în Comitetul Român pentru Istoria și Filosofia Știintei și Tehnicii – Filiala Argeș, de pe lângă Academia Română; Istoric al Dreptului și a Profesiei de Avocat; Membru în Consiliul Baroului București; Membru în Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România; Membru în Consiliul director a Societăţii Române de Criminologie şi Criminalistică; Membru în Consiliul Director a Asociaţiei de Filosofie a Dreptului; Preşedinte a Comisie de Etică şi Disciplină a Federaţiei Române de Şah.