Iosif Friedmann-Nicolescu


Doctor în științe juridice al Institutului de Cercetări Juridice al Academiei Române; Membru în Departamentului de Educație Juridică al Uniunii Naționale a Avocaților din România; fost Membru al Consiliului Național al Uniunii Naționale a Avocaților din România; Avocat în Baroul București – Membru în Consiliul Baroului București și Prodecan al Baroului București; Director al Centrului de Istorie a Avocaturii din Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților; Membru asociat în Comitetul Român pentru istoria și filosofia științei și tehnicii – filiala Argeș, de pe lângă Academia Română – istoric al Dreptului; Membru fondator și în Consiliul Director al Societății Române de Criminologie și Criminalistică; Membru în Consiliul Director al Asociației Române de Filosofie a Dreptului (Secție națională a Asociației Internaționale de Filosofie a Dreptului și Filosofie Socială); Cercetător ştiinţific asociat la Institutul de Cercetări Juridice « Academician Andrei RĂDULESCU » al Academiei Române, Departamentul de Drept public «Vintilă DONGOROZ»; Cercetător asociat – Centrul de studii, cercetări juridice și socio-administrative a Universității Petrol – Gaze din Ploiești; Membru în Asociația Română de Drept și Afaceri Europene; membru (fondator) în Asociația Română de Drept Umanitar; Membru în Asociația Română de Drept Constituțional; Membru în Asociația Română de Științe Penale; Membru al Societății Române de Victimologie; Membru al Asociației Europene ”Dimitrie Cantemir”; Arbitru pe lista Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României; fost Arbitru la Oficiul Român pentru Drepturi de Autor (O.R.D.A.); Arbitru și supra Arbitru la Curtea de Arbitraj Profesional a Baroului București și Vicepreședinte al Colegiului de Conducere a Curții de Arbitraj Profesional; Membru supleant în Consiliul Casei Centrale de Asigurări a Avocaților din România; fost cadru didactic în învățământul superior juric și membru în Comitete științifice ale unor sesiuni științifice naționale cu participare internațională; profesor invitat la Cursurile Universității Populare ”Nicolae IORGA” în perioada 2008 – 2017; participant la numeroase sesiuni științifice de comunicări pe teme juridice și de istorie; autor a numeroase lucrări științifice publicate în volume colective; consultant în două producții cinemtografice: filmul: Codin și Chira Chiralina (producție 1993; premieră la București 2014) și filmul: Eminescu și Cernăuții – lung metraj documentar artistic – premiera 2023; membru fondator al Fundației Academia Daco-Română – Tempus DacoRomânia Comterra (fost Institutul Național Român pentru românitate și românistică); membru fondator și în Consiliul Director – Asociația teatrală Alexandru Giugaru.