Ionuț Nefliu

Ionuț Nefliu

Informații personale
data nașterii: 1 martie 1979

Educație și formare
2004: Licențiat al Facultății de Drept, Universitatea București
2007: Absolvent de Master, Carieră Judiciară, Facultatea de Drept, Universitatea București
2016-2017: Doctorand pe Drept penal general, al Facultății de Drept, Universitatea de Vest Timișoara, anul II
Colaborator extern (asist. univ. drd.) al Facultăţii de Drept, Universitatea Bucureşti, la disciplinele Teoria Generală a Dreptului şi Doctrine Juridice, anul I, titular prof. univ. dr. Simona CRISTEA.

Experiență profesională
2011: Avocat definitiv, Baroul București

Arii de interes
Drept procesual penal, Drept penal, Drept civil, Drept procesual civil, Teorie generală a dreptului, Doctrine juridice.

Ultimele 3 lucrări publicate sau în curs de publicare
1. Drepturile personalității – unele aspecte de drept comparat, în curs de publicare.
2. Evoluția jurisprudenței europene post Scoppola în materia lex mitior. Reflecții asupra dreptului penal român, în volumul electronic al Sesiunii anuale de comunicări ştiinţifice a Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române, 31 martie 2017, pp. 659-665, ISBN CD: 978-606-39-0043-3.
3. Criterii și teorii cu privire la existența succesiunii de legi penale în timp, în curs de publicare (Conferința Internațională a Doctoranzilor în Drept, Timișoara, 9 iunie 2017).