Ionuț Cătălin Grosu

Informații de contact
Tel.: 0730967259; 0758100895
E-mail: ionutcatalingrosu@gmail.com; ionut.grosu@grup-serban.ro

Experienţa profesională
2017-prezent: Consilier Juridic, INTERAGROLIMENT SRL (Grup Șerban), Filipești, com. Bogdănești, jud. Bacău
2016-2017: Consilier Juridic, ȘERBAN DISTRIBUȚIE SRL(Grup Șerban), Filipești, com. Bogdănești, jud. Bacău
2014-2016: Consilier Juridic, LICURICI IMPEX SRL, Onești, Calea Slănicului FN, Jud. Bacău
2009-2014: Consilier Juridic, BANCA COMERCIALĂ CARPATICA SA SIBIU, Sibiu
2003-2009: Consilier Juridic, BERE LICHIOR MĂRGINENI SA, Bacău
2001-2003: Consilier Juridic, VINALCOOL SA, Bacău

Activități și responsabilități principale
– întocmirea documentației necesare promovării acțiunilor la instanțele judecătorești, promovarea acțiunilor judecătorești și reprezentarea în instanță
– redactare și înregistrare acte Registrul Comerțului ( mutare sediu, deschidere punct de lucru, completare obiecte de activitate pe punctele de lucru din cadrul firmei) ;
– verificarea legalității actelor juridice primite de societate, avizarea și contrasemnarea acestora;
– redactarea actelor juridice încheiate de societățile din grup cu autoritățile statului (Primărie, APM, ISU, OCPI ,etc);
– obținerea tuturor autorizațiilor de funcționare și avize necesare desfășurării activității punctelor de lucru din Bogdănești și Orbeni județul Bacău, Simila, Zorleni, Giurcani județul Vaslui  aparținând societăților grupului;
– suport în activități de investiții;
– întocmirea documentațiilor necesare pentru autorizarea și intabularea construcțiilor noi din punctele de lucru din județul Bacău;
– obținerea documentelor necesare desfășurării activității punctelor de lucru din jud.Bacău și Vaslui de la instituțiile statului (adeverințe primării pentru APIA, , extrase carte funciara etc);
– consultanța juridică tuturor departamentelor în activitatea pe care o desfășoară pentru a fi în limitele și cerințele legii;
– întocmirea și avizare contractelor (transport, vânzare cumpărare, achiziționare piese schimb, prestări servicii, utilități etc) ce stau la baza desfășurării activității punctelor de lucru din cadrul grupului;
– întocmire proceduri de lucru pentru punctele de lucru din județul Vaslui;
– întocmirea planurilor de pază, regulamentelor de ordine interioară și contractele colective de  muncă pentru societățile grupului precum și a tuturor actelor ce se impun conform codului muncii în cazul săvârșirii abaterilor disciplinare.

Educație și formare
Licențiat în Științe Juridice al Academiei de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” – București
Facultatea de Drept a Universității M. Kogălniceanu – Iași

Varia
Consilier juridic definitiv – Membru al Colegiul Consilierilor Juridici Bacău
Permis de conducere auto Categoria B
Limbi străine: engleza
Competențe și aptitudini de utilizare a calculatorului: Word, Excel, Power Point, Internet

Competențe și abilități sociale
– capacitate de concentrare, analiză și sinteza;
– ușurință în stabilirea relațiilor interpersonale;
– capacitate de a lua decizii și de a-și asuma responsabilitatea;
– capacitate de a se informa și învăța în permanență;
– perseverență, urmărirea și finalizarea scopului

Competențe și aptitudini organizatorice
– capacitatea de a organiza un compartiment,
– capacitatea de a conduce echipa,
– capacitatea de coordonare și atribuire sarcini în cadrul echipei