Ionica Ninu


A absolvit Facultatea de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași în anul 1993. În perioada 1997-1998 a urmat cursurile postuniversitare în domeniul Dreptului Afacerilor si Cooperării Internaționale ale Institutului Franco-Roman de Dreptul Afacerilor și Cooperării Internaționale “Nicolae Titulescu – Henri Capitant”, înființat de Universitatea București și Universitatea Pantheone-Sorbona Paris. A urmat cursurile de master cu specializarea “Spațiul public european”, în cadrul SNSPA București – Facultatea de Administraţie Publică, cu sprijinul Comisiei Europene. A urmat cursurile virtuale organizate de EJTN și Școala Națională de Magistratură din Spania “Studiu sistematic asupra spațiului judiciar european în materie civilă și comercială” (2010) şi “Dreptul european al concurenței” organizat în colaborare cu Școala Națională de Magistratură din Spania (2013). Până recent, a fost judecător la Tribunalul București și formator la Institutul Național al Magistraturii. Este membru al Reţelei naţionale de judecători-coordonatori în materia dreptului Uniunii Europene – EuRoQuod. A publicat: Punct de formulat cu privire la utilizarea ADR ca un mijloc de a rezolva litigiile izvorâte din tranzacțiile și practicile comerciale din Uniunea Europeană (în colaborare cu Sanda Lungu, Dragoș Marian Rădulescu, Gabriela Răducan), în Revista Forumul Judecătorilor nr. 3/2011; Acțiunea revocatorie și acțiunea oblică. Practică judiciară, Ed. Hamangiu, 2010; Uzucapiunea și accesiunea. Practică judiciară, Ed. Hamangiu, 2009; Noul Cod civil – comentarii, doctrină, jurisprudență (colectiv de autori), Editura Hamangiu, 2012. A participat la Sesiunea științifică anuală (2012) a Institutului de Cercetări Juridice al Academiei Române cu tema ”Știință și codificare în România”, prezentând lucrarea ”Consideraţii generale privind perspectiva codificării contractului în contextul globalizării”, publicată în volumul conferinţei, precum şi la Sesiunea științifică anuală din anul 2013 cu tema ”Continuitate şi discontinuitate în dreptul român”, prezentând lucrarea “Unele aprecieri privind continuitatea şi discontinuitatea reglementărilor privind contractele din perspectiva dreptului european al contractelor”.