Ionel Oprea


Experienţa profesională
Iulie 2019 – prezent: Consilier al Avocatului Poporului, Instituţia Avocatul Poporului;
Ianuarie 2019 – iulie 2019: Șef birou juridic, Academia de Studii Economice București;
Martie 2007- Aprilie 2018: Adjunct al Avocatului Poporului, Instituţia Avocatul Poporului;
2004 – 2006: Președinte, Fundația Umanitara Ave Maria Piatra Neamț;
2003 – 2004: Manager, Birou Consiliere pentru Cetăţeni, Grumazesti, jud. Neamţ:
2003 – 2004: Director general, 1TV NEAMŢ;
2001 – 2004: Jurist, S.C. Oprea Consulting SRL, Piatra-Neamt;
1998 – 2001: Consilier juridic, S.C. Combis SRL Borca, Jud. Neamţ;
1986 – 1998: Ofițer de poliție judiciară, Ministerul de Interne.

Educație și formare
2014: Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice – Agentia Nationala a Functionarilor publici;
2006 – 2008: Master – „Managementul economico – financiar european”, Facultatea de economie din cadrul Universitatii Petre Andrei – Iasi;
2004 – 2005: Curs Postuniversitar in Managementul Instituţiilor Publice, Facultatea de Drept „ Alexandru loan Cuza”;
1992 – 1996: Licenta în drept, Facultatea de Drept „ Alexandru loan Cuza” Iasi.

Varia
Limbi străine: limba engleză (B1), limba rusă (A1);
Cunostinte bune de utilizare a PC;

Informații suplimentare
În perioada în care am ocupat demnitatea de adjunct al Avocatului Poporului, am exercitat prin delegare de competență funcția de ordonator de credite și am coordonat întocmirea următoarelor rapoarte speciale transmise în conformitate cu prevederile Legii 35/1997 președinților celor două Camere ale Parlamentului:
– Raport special privind respectarea drepturilor veteranilor de război, văduvelor de război şi văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război (2009)
– Raport special privind plata drepturilor salariale ale asistenţilor personali, prevăzute de Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (2011)
– Raport special privind evidenţierea dificultăţilor în desfăşurarea procesului de constituire şi reconstituire a dreptului de proprietate privată (6 martie 2012)
– Raport special privind unele aspecte referitoare la pensia de invaliditate prevăzută de Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (aprilie 2012)
– Raport special cu privire la importanta, producerea si situatia vaccinurilor Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie si Imunologie I.Cantacuzino (2012)
– Raport special privind consecinţele eliminării pensiilor de serviciu (ianuarie 2013)
– Raport special privind protecția persoanelor cu handicap (mai 2013)
– Raport special privind decontarea cheltuielilor de transport din bugetul Ministerului Educației Naționale pentru elevii care nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu
– Raport special privind respectarea drepturilor copiilor privați de libertate în România (iulie 2014)
– Raport special privind problemele identificate în legislația specifică plasamentului în regim de    urgență al minorilor în cazul abuzului, neglijării, exploatării și a oricărei forme de violență (aprilie 2015)
În perioada noiembrie 2016 – prezent, realizator al emisiunii ”Punctul pe I”, în cadrul postului de televiziune regională TLMoldova TV Iași, emisiune de analiza si informare a unor subiecte din actualitatea sociala prin raportare la protectia drepturilor fundamentale ale omului;
Fondator al Fundaţiei umanitare „AVE MARIA”, avand ca scop protecţia copilului aflat în dificultate;
– înființarea Centrului social pentru copii orfani si abandonati Valea Maicii Domnului in comuna Tazlau, jud. Neamt, proiect finantat din Fondul Elvetian de contrapartida in anul 2012 prin care au fost construite 5 case de tip familial;
– înființarea, prin implementarea unui proiect finantat prin Programul POSDRU, a Cabinetului medical de fizio-kineto terapie AERIS MEDICAL CENTER in cadrul Centrului social Valea Maicii Domnului;
Înfiinţarea in comuna Grumăzeşti, judeţul Neamţ, in anul 2003, a unui Birou de Consiliere pentru Cetăţeni, primul birou de acest fel in mediul rural din zona Moldova;
În anul 2006 – implementare proiect „Împreuna pentru siguranţa ta”, o acţiune de educaţie prin mass-media anti-victimizare si anti-infracţională a cetăţenilor;
În anul 2006 – implementare proiect „Educatia copiilor – un viitor garantat”.
Din anul 2011, promotor si militant pentru înfiinţarea Avocatului Copilului.