Ion Traian Ștefănescu


Ion Traian Stefanescu

03.04.1942-13.03.2020

Profesorul Ion Traian Ştefănescu a reprezentat una dintre valorile rare ale mediului ştiinţific, personalitate de primă mărime recunosută şi afirmată pe deplin în elita Dreptului românesc. Ceea ce era cu totul nemaipomenit la profesorul Ion Traian Ştefănescu: un anumit tip de patriotism, fascinant, pe care-l degajă fie din scrierile sale, fie în felul cum a reuşit să modeleze dar, mai ales, să influenţeze caractere.

Într-un mod cu totul aparte, profesorul Ion Traian Ştefănescu, peste jumătate de deceniu a slujit Dreptul. Absolvent al Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti (promoţia 1965), Ion Traian Ştefănescu a obţinut titlul de doctor în drept în anul 1979, sub îndrumarea regretaţilor profesori de dreptul muncii Leonid Miller şi Sanda Ghimpu. Vasta cultură şi mărinimia deosebită a acestor doi magisteri au fost fructificate din plin de viitorul profesor. Ori de câte ori a avut ocazia, le-a adus acestora un sincer si impresionant omagiu pentru șansa de a-i întâlni și de a aprofunda dreptul juridic.

După finalizarea studiilor, s-a alăturat colectivului Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti, unde timp de 25 de ani a fost cadru didactic al acestei Facultăţi, contribuind la formarea a numeroase generaţii de jurişti în disciplina dreptului muncii. Activitatea didactică a continuat apoi ca profesor titular la Catedra de Drept a Academiei de Studii Economice, unde s-a dezvoltat un adevărat şi puternic Departament de cercetare, membri săi publicând importante studii, analize sau lucrări de specialitate. Profesorul Ion Traian Ştefănescu s-a implicat activ, constant şi cu foarte multă dăruire şi în coordonarea doctoranzilor în calitate de conducător de doctorat – IOSUD – Drept, în cadrul Academiei de Studii Economice, specialitatea Dreptul muncii. Ulterior, o mare parte a tezelor de doctorat realizate sub îndrumarea profesorului Ion Traian Ştefănescu au fost tipărite. Și în prezent, are în grijă și coordonare un doctorand, fiind de părere că “tot ce s-a bolborosit în domeniul dreptului muncii trebuie să cunoști pentru a ști dreptul muncii” (afirmație făcută la ediția a IV-a a Conferinței probleme dificile de Dreptul muncii, București, 29 mai 2015).

A fost căsătorit cu doamna profesor Brândușa-Mariana Ștefănescu, fost judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție, renumit specialist în dreptul comerțului internațional.

Impresionant este bilanţul activităţii sale: cinci tratate, opt monografii, opt cursuri universitare, două manuale şi peste 50 de studii de specialitate, scrise ca şi autor sau în colaborare, la care se adaugă două dicţionare, comentarii, recenzii. Profesorul Ion Traian Ştefănescu a contribuit la sistematizarea Dreptului muncii, reflectată în prodigioasa activitate ştiinţifică. Preocuparea centrală a fost analiza atentă a unor aspecte sensibile şi complexe ale ramurii autonome Dreptul muncii, analiză dublată de viziunea sa asupra relaţiilor sociale de muncă, dar şi asupra aplicării normelor. A fost și este cel mai de seamă susținător al autonomiei Dreptului muncii, ca ramură componentă a Dreptului privat.

Subiectele de cercetare ale însemnatelor sale scrieri au fost publicate la edituri de prestigiu din România – Editura Ştinţiifică şi Enciclopedică, Editura Academiei, Editura Didactică şi Pedagogică, Editura Lumina Lex, Editura Fundaţiei „România de mâine”, Editura Wolters Kluver, Editura Universul Juridic. Acestea reflectă o paletă extinsă de subiecte, precum: realităţile şi tendinţele Dreptului muncii, studiul trăsăturilor fundamentale ale raportului juridic de muncă; perspectiva legislativă, teoretică şi practică a contractelor colective de muncă; concedierea colectivă; conflictul colectiv de muncă şi greva; regimul creanţelor salariale în cazul insolvenţei angajatorului; soluţii divergente date în cauze similare de complete diferite ale aceleiaşi instanţe judecătoreşti; statutul funcţionarilor publici; răspunderea materială a militarilor, și exemplele pot continua.

Cele șase tratate de Dreptul muncii, realizate în mai multe volume, totalizând mii de pagini şi numeroase ediţii (ultima ediţie fiind publicată în anul 2017, la Editura Universul Juridic, însumând peste 1000 de pagini), sunt rodul copleşitoarei dedicaţii individuale a profesorului Ion Traian Ştefănescu, preocupat în egală măsură de aspectele teoretice şi practice ale Dreptului muncii.

Deosebit de intensă a fost şi colaborarea, de-a lungul timpului, cu personalităţi proeminente ale Dreptului românesc: distinșii profesori S. Ghimpu, Gh. Beleiu, I. Filipescu, C. Mitrache, Ş. Beligrădeanu, Gh. Mohanu, N. Popa, I. Muraru, M. Luburici, M.C. Leiss, S. Popescu, M. Groza, Gh. Ghimeş, A. Cleja, M. Dragnea, A. Popescu, P. Suian.

Opera sa bogată se remarcă prin alocarea de pagini întregi dedicate lămuririi înţelesului unor articole distincte din Codul muncii sau legi speciale, materializate în articole publicate în reviste de specialitate, caracterizate printr-o minuţiozitate desăvârşită. Cu maximă insistenţă, profesorul Ion Traian Ştefănescu s-a aplecat asupra art. 38 din Codul muncii (executarea contractului individual de muncă), art. 269 din Codul muncii (jurisdicţia muncii), Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, Legii nr. 90/1996 privind protecţia muncii şi legislaţia muncii.

Totodată, apropiat acestor subiecte, preocuparea pentru dimensiunea europeană a Dreptului muncii este întâlnită la profesorul Ion Traian Ştefănescu în abordări legate de Constituţia pentru Europa şi Dreptul comunitar al muncii; impactul Cartei Albe a Uniunii Europene asupra legislaţiei române a muncii; implicarea Uniunii Europene prin adoptarea de norme corespunzătoare în materia Dreptului muncii şi extinderea competenţei sale de reglementare în domenii precum salarizarea, organizarea sindicală şi patronatele sau greva.

Profesorul Ion Traian Ştefănescu a fost distins de cel mai înalt for ştiinţific al ţării, dar şi de importante asociaţii ale profesioniştilor. Amintim Premiul “Simion Bărnuţiu” al Academiei Române (acordat în anul 1975) sau Premiul ”Mircea Manoilescu” al Uniunii Juriştilor din România (acordat în anul 1997). De asemenea, Revista Română de Drept Privat (editată de Editura Universul Juridic), în colaborare cu Uniunea Națională a Notarilor din România, a acordat în anul 2007 profesorului Ion Traian Ștefănescu Premiul Traian Ionașcu pentru lucrarea Tratat de dreptul muncii (apărută la Editura Wolters Kluver). Societatea de Științe Juridice i-a decernat, în anul 2016, diploma de excelență pentru contribuții în domeniul dreptului muncii.

Spiritul profesorului Ion Traian Ştefănescu a alimentat şi contribuit la desfăşurarea unor manifestări ştiinţifice, cu tematică multiplă şi diversă, prilej de a incita la rafinate discuţii juridice între specialişti din medii juridice diferite – avocaţi, consilieri juridici, specialiști în resurse umane, judecători, profesori. Profesorului Ion Traian Ştefănescu i se datorează organizarea celor 7 ediţii a conferinţelor probleme dificile de Dreptul muncii, începând din anul 2011, sub egida Societăţii de Ştiinţe Juridice. Fiecare ediţie a conferinţei a reunit sute de participanţi din întreaga ţară (avocaţi, consilieri juridici, judecători de la secţiile specializate de litigii de muncă de la Tribunalul Bucureşti şi Curtea de Apel Bucureşti), conferinţe gândite în cele mai mici amănunte de profesorul Ion Traian Ştefănescu. La finalul ultimei conferinţe dedicată profesorului Ion Traian Ştefănescu, la Camera de Comerţ şi Industrie a României, organizată de Societatea de Ştiinţe Juridice, profesorul a fost aplaudat mult timp.

Configurația, instituţiile şi sistematizarea Dreptului muncii arată în prezent aşa şi datorită echilibrului şi maturităţii cu care au fost prezentate şi explicate acestea de profesorul Ion Traian Ştefănescu, reflectând puternica putere de muncă şi profunzimea minţii sale.

Profesorul Ion Traian Ştefănescu a fost – prin multitudinea subiectelor asupra cărora cu deplin profesionalism s-a aplecat şi prin abordarea obiectivă, adaptată la tranziţia şi realităţile societăţii româneşti în continuă mişcare, consacrate în numărul mare de lucrări – personalitatea românească cea mai prestigioasă în domeniul Dreptului muncii, cel mai priceput în această ramură de Drept, reper, model şi neobosit căutător pe calea Dreptului muncii.

Cunoscător fără egal al relaţiilor de muncă într-o continuă dezvoltare și amploare, jurist profund, profesorul Ion Traian Ştefănescu a dedicat Dreptului muncii întreaga sa viaţă. A ales să-şi facă datoria cu responsabilitate indiferent de vremile care s-au orânduit, slujind în continuare, cu onestitate, profuzime şi tenacitate valoarea esenţială a vieţii – munca – dar, mai ales, Dreptul muncii.


:: Ion Traian Ștefănescu a fost membru JURIDICE.ro [click aici pentru detalii]
:: Mențiuni în articole JURIDICE.ro [click aici pentru toate articolele]
:: Speaker la dezbaterile Societății de Științe Juridice [click aici pentru lista participărilor]
:: Participări la conferințele Societății de Științe Juridice [click aici pentru lista participărilor]
:: Participări la evenimente [click aici pentru evenimente]
:: Autor de carte juridică [click aici pentru detalii]
:: Interviu JURIDICE.ro: Ion Traian Ștefănescu: Uniunea Europeană trebuie să se ocupe şi de latura socială


Ultima actualizare a acestei pagini: 15 martie 2020