Informații personale
data nașterii: 19 iulie 1959

Informații de contact
ionpopacab@yahoo.com

Educație și formare
1987: absolvent al Facultăţii de Drept, Universitatea Bucureşti
2007: doctor ştiinţe juridice, Facultatea de drept din cadrul Academiei de Poliţie Alexandru Ioan Cuza, Bucureşti, conducător ştiinţific prof. univ. dr. Alexandru Ţiclea. Lucrarea de doctorat a avut ca temă „Statutul profesional al magistraţilor în România”.

Activitate profesională
1989-1990: judecător stagiar, Judecătoria Buftea, Sectorul Agricol Ilfov;
1990-1994: judecător definitiv, Judecătoria Buftea, Sectorul Agricol Ilfov;
1994-1996: judecător Tribunalul Bucureşti;
1996-2001: preşedinte Judecătoria Buftea, Sectorul Agricol Ilfov;
2001-2002: inspector general judecătoresc în cadrul Inspecţiei Generale din Ministerului Justiţiei;
2002-2004: director Direcţia Organizare Judiciară, resurse umane şi statistică judiciară din Ministerului Justiţiei;
2005: secretar general al Consiliului Superior al Magistraturii;
2005-2018: judecător Curtea de apel Bucureşti, secție civilă.
Vechime în funcţia de judecător – 27 ani, cu calificative maxime de evaluare anuală.
absolvent a două cursuri de management judiciar organizate de Ministerul Justiţiei, în anul 1999 şi respectiv Institutul Naţional al Magistraturii în cadrul unui program de colaborare cu instituţiile europene, în anul 2000
2003-2005: reprezentant al României în Comisia Europeană de Eficientizare a Justiţiei (C.E.P.E.J.), înfiinţată în februarie 2003 în cadrul Consiliului Europei, precum şi, în aceeaşi perioadă, raportor al acestei Comisii pentru întregul sistem judiciar din România.
– coordonator şi membru activ al grupurilor de lucru înfiinţate la nivelul Ministerului Justiţiei pentru proiectele de legi privind reforma în justiţie, validate ulterior de Parlamentul României în anul 2004: Legea nr. 303/2004 privind statutul magistraţilor, Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară şi Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii
– coordonator al studiului „Evaluarea sistemului judiciar românesc”, parte componentă a studiului „Evaluarea sistemelor judiciare din Europa”, întocmit în cadrul Comisiei Europene de Eficientizare a Justiţiei în anul 2004
participant/organizator/vorbitor în cadrul a numeroase seminarii, conferinţe, mese rotunde în domeniul juridic sau conexe acestuia, desfăşurate în ţară sau în afara ţării, în perioada anilor 1990-2016.

Activitate publicistică juridică
– coautor, în calitate de membru al unui Grup de lucru din cadrul Comisiei Europene de Eficientizare a Justiţiei, al „Programului Cadru privind măsuri de soluţionare a cauzelor într-un termen optimal şi previzibil”, adoptat în iunie 2004, transmis sub forma unei recomandări a Consiliului Europei tuturor ţărilor membre.
– coautor, în calitate de membru al unui alt Grup de lucru din cadrul Comisiei Europene de Eficientizare a Justiţiei, al lucrării „Evaluarea sistemelor judiciare din Europa”, publicat în anul 2005 la Haga.
– autor al lucrării Tratat privind profesia de magistrat în România”, publicată la Editura Universul Juridic în anul 2007. Lucrarea a fost distinsă în acelaşi an cu Premiul special al Uniunii juriştilor din România şi al revistei Dreptul. Lucrarea a fost tradusă în limbile engleză şi franceză în anul 2009 la Editura Universul Juridic.
autor al lucrării „Reputaţia condiţie a dobândirii şi exercitării funcţiei de magistrat în România”, publicată în anul 2009 sub egida Revistei Române de Dreptul Muncii. Lucrarea a fost tradusă în limba franceză.
– autor al lucrării „Consiliul Superior al Magistraturii din România – de la succes instituţional la eşec funcţional”, publicată la Editura Universul Juridic în anul 2011.
– coautor al lucrării „Studiu privind revizuirea Constituţiei României în domeniul justiţiei”, publicată în anul 2013 sub egida Revistei de Drept Public
– autor al lucrării „Cercetarea averii. Teorie şi jurisprudenţă”, publicată la Editura Universul Juridic în anul 2014.
– coautor al lucrării „Călăuza juristului. Ediţia 5.”, publicată la Editura C. H. Beck în anul 2014.
– autor al lucrării „Legile justiției – modificare, necesitate, boicot” publicată la Editura Universul Juridic în două ediții, în luna februarie 2019 și în luna aprilie 2019.
– coautor şi coordonator al lucrării „Călăuza juristului. Ediţia 6”, publicată la Editura C. H. Beck în anul 2019.
– autor al lucrării „Noaptea dreptății românești – 2005-2020”, publicată la Editura Universul Juridic, 2021.
– autor a numerase alte articole, studii, prelegeri, opinii, publicate în reviste de specialitate juridică, de jurisprudenţă sau pe site-urile juridice româneşti şi străine, începând din anul 1994 până în prezent. Câteva dintre acestea, în ordine cronologică: Consiliul Superior al Magistraturii din România, publicat în revista germană W.G.O. nr. 4/ 2006; Nulitatea hotărârilor şi a altor acte pronunţate de către magistraţii numiţi,delegaţi, promovaţi sau menţinuţi în funcţie potrivnic legii, publicat în revista Dreptul nr. 9/2008; Discuţii în legătură cu unele aspecte specifice privitoare la abţinerea şi recuzarea magistraţilor, publicat în revista Dreptul nr. 3/2011; Incompatibilităţile judecătorilor şi ingerinţa în actul de justiţie, publicat în Revista Dreptul nr. 2/2012; Scurte consideraţii critice asupra Legii nr. 300/2011 privind procedura de promovare a magistraţilor la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, publicat în Revista Română de Dreptul Muncii nr. 2/2012; Scurte consideraţii asupra conflictului de aplicare a unor norme imperative de către judecători, publicat în Revista Română de Drept Privat nr. 4/2012; Studiu asupra unor factori de risc şi/sau de vulnerabilitate ai sistemului de justiţie din România, publicat în revista Curierul judiciar nr. 7/2013; Câteva consideraţii asupra limitării şi/sau anulării arbitrare a liberării condiţionate, publicat în Revista de drept penal nr. 3/2013; Despre apărarea independenţei justiţiei de imixtiunea politicului autohton şi a celui străin, publicat în Revista Română de Dreptul Muncii nr. 5/2014; Aspecte particulare privind suspendarea raporturilor de serviciu. Consecinţe. Daune morale. Publicat Revista Română de Dreptul Muncii nr. 1/2016; Imunităţile legale vs. controlul judiciar penal. Aspecte particulare., postat pe portalul Universul Juridic, 2015; Despre nerelevanţa, uneori, a dispoziţiilor deciziei de casare la rejudecarea pricinii, postat pe portalul Universul Juridic, 2016, etc.
– redactor a circa zece mii de hotărâri judecătoreşti, zeci de studii de practică neunitară a instanţelor, teme punctuale de învăţământ profesional, note de fundamentare proiecte de legi, hotărâri de guvern, hotărâri ale plenului şi secţiilor Consiliului Superior al Magistraturii, regulamente, ordine de ministru, etc., în perioada 1990-2016.

Alte activități
2011-prezent: membru al Academiei Central Europene pentru Ştiinţe, Litere şi Arte (A.C.E.S.L.A.), cu sediul social la Universitatea Sorbona, Paris,
2013-2016: membru al Consiliului Director al Uniunii Juriştilor din România
2010-2014: membru titular al Comisiei de cercetare a averilor de la nivelul Curţii de apel Bucureşti
Mai 2019 – secretar de stat Ministerul Justiției

Articole, studii
1. Expropriere. Calculul cuantumului despăgubirilor cuvenite celui expropriat
Portal Universul Juridic – decembrie 2014.
2. Aspecte privind aprecierea probei cu expertiză de către judecători/procurori, coautor
Publicat Portal juridic – Universul Juridic, 26.01.2015.
3. Consideraţii asupra cheltuielilor de judecată avansate de persoana juridică în cadrul unui litigiu
Publicat portal Universul Juridic, 20.05.2015.
4. Imunităţile legale vs. controlul judiciar penal. Aspecte particulare
Publicat pe portalul Universul Juridic la 6.07.2015.
5. Alte aspecte despre cheltuielile de judecată efectuate de persoana juridică în cadrul unui litigiu, coautor
Publicat portal Universul Juridic 27.08.2015.
6. Procedura avizului consultativ – normă legală sau cutumă?
Publicat portal Universul Juridic, 14.09.2015.
7. Partajul judiciar al unui unui bun aflat sub sechestru penal. Respingerea acţiunii, coautor
Publicat pe portalul Universul Juridic la 3.11.2015.
8. Despre nerelevanţa, uneori, a dispoziţiilor deciziei de casare la rejudecarea pricinii
Publicat pe Portal Universul Juridic din 16.02.2016.
9. Rentă bugetară pentru pasivitatea culpabilă a proprietarului imobiliar
Publicat portal Universul Juridic 4.04.2016.
10. Câteva consideraţii asupra exercitării mandatului de membru al Consiliului Superior al Magistraturii
Publicat revista română de dreptul muncii nr. 3/2013, p. 107 – 116.
11. Legătura indisolubilă dintre reputaţia profesională a unui magistrat şi gradul său profesional
Publicat portal Universul Juridic 17.01.2017.
12. Magistraţi. Interese individuale paralele cu interesul general?
Publicat portal Universul Juridic 23.05.2017.
13. Aspecte particulare privind suspendarea raporturilor de serviciu. Daune morale
Publicat Revista Română de Dreptul Muncii nr. 5/2017.
14. Restituirea proprietăţii. Anomalii, neglijenţe grave, fraude, interese, dezinteres
Publicat Portal Universul Juridic 15.11.2017.
15. Legile justiţiei. „S-a ales praful de independenţa procurorilor de la vârful Parchetului”. Îngrijorări tardive
Publicat Portal Universul Juridic 1.02.2018.
16. Aspecte specifice privind încetarea raporturilor de muncă ale judecătorilor şi procurorilor
Publicat Revista Română de Dreptul Muncii nr. 1/2018;
17. Justiţia română şi magistraţii români în faţa centenarului României Mari
Publicat în revista Justiția în actualitate, ediție jubiliară dedicată centenarului României Mari, luna noiembrie 2018.
18. Revocare procurori. Aspecte comune
Publicat Portal Universul Juridic 24.01.2019.
19. O nouă ordonanță de urgență. Răscrucea constituțională a interpretării legilor justiției
Publicat Portal Universul Juridic 22.02.2019.
20. Anihilarea legii prin chiar aplicarea sa
Publicat Portal universul juridic 22.04.2019.
21. „După sărbători” și „lipsa de cvorum” – două noi ideologii decizionale
Publicat Portal Universul Juridic 17.07.2019.
22. Ordonanța de urgență – drept sau obligație a Guvernului?
Publicat Portal Universul Juridic 25.07.2019.
23. Flagelul motivării kilometrice în fapt și în drept a hotărârii judecătorești
Publicat Portal Universul Juridic 20 noiembrie 2019, pe JURIDICE.ro la 16.12.2019 și în revista Universul Juridic nr. 11/2019.
24. Despre norma legală aproximativ imperativă
Publicat 20.12.2019 pe JURIDICE.ro.
25. Tăcerea vinovată a judecătorului cauzei
Publicat Portal Universul Juridic 7.01.2020, pe JURIDICE.ro la 12.02.2020.
26. Pensiile speciale, nerespectul și legiferarea Degeaba
Publicat JURIDICE.ro 03.02.2020.
27. „Secția de Investigare a Infracțiunilor din Justiție(SIIJ) – model principial european de organizare și funcționare independentă a Parchetului”
Publicat Portal Universul Juridic 15.10.2020.
28. „Nu este bine, domnule președinte”. Un referendum negândit”
Publicat Portal Universul Juridic 25.01.2021.
29. „Uzucapiunea imobiliară în noile coduri. Considerații preparatorii”
Publicat Portal Universul Juridic 12.05.2021.
30. „APEL pentru salvarea Ministerului Public și a profesiei de procuror în România”
Publicat Portal Universul Juridic 3.09.2021.
31. „Procedura penală simplificată a recunoașterii vinovăției. Aspecte specifice”
Publicat Portal Universul Juridic 16.02.2022.