Ion Gâlea

Ion Gâlea

Studii:
– Universitatea din București, Facultatea de Drept, 1996-2000
– Université Paris I Panthéon-Sorbonne, Collège Juridique Franco-Roumain d’Etudes Européennes, Bucarest, Diplomes DEUG, Licence et Maîtrise, 1996-2000
– Școala Națională de Științe Politice și Administrative, București, Master în Relații Internaționale, 2000-2002
– University of Graz, Austria (in collaboration with European Academy, Bolzano, Italy and European Institute of Public -Administration, Luxembourg), Master in European Studies, 2005- 2006
– Program de doctorat (drept internațional), Universitatea București, Facultatea de Drept, 2002-2008

Alte programe:
– Netherlands Institute of International Relations „Clingendael”, General Course in International Relations, februarie – mai 2001
– Diplomatic Academy of London, Course in English and Diplomatic Discourse, iulie-august 2002

Activitate profesională:
– Cadru didactic la Universitatea din București, Facultatea de Drept, la disciplinele: drept internațional public, organizații și relații internaționale, drept diplomatic și consular, dreptul tratatelor, instituții fundamentale ale dreptului internațional public, jurisdicții internaționale
– Cadru didactic asociat, conducător de seminare la disciplina ”Droit institutionnel de l’Union Européenne,, Collège Juridique Franco-roumain d’Etudes Européennes, București, 2013-2015
– Lector asociat, Institutul Diplomatic Român, la disciplinele drept internațional public și dreptul uniunii europene 2006, 2012-2016
– Diplomat/expert jurist, Ministerul Afacerilor Externe, Direcția Drept Internațional și Tratate, 2000- 2002;
– Șeful Seriviciului/Oficiului/Direcției Drept Comunitar, Ministerul Afacerilor Externe, 2002-2007, 2009-2010;
– Notar public 2007-2009;
– Director General pentru Afaceri Juridice, Ministerul Afacerilor Externe, 2010-2016; Ambasador al României în Republica Bulgaria, din august 2016.

Mențiuni cu privire la activitatea profesională:
– Membru și șef al delegațiilor române în negocierea unor tratate, precum: delimitări maritime și regimul frontierei, promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, cooperare politică, securitate
– Membru al echipei României în procedura orală în fața Curții Internaționale de Justiție, în avizul consultativ ”Conformitatea cu dreptul internațional a declarației unilaterale de independență privind Kosovo” (2009)
– Supleant al șefului delegației României la Conferința de la Kampala pentru Revizuirea Statutului Curții Penale Internaționale (2010)
– Vicepreședinte al Conferinței Statelor Părți la Convenția Națiunilor Unite împotriva Corupției (2011-2015)
– Supleant al Reprezentantului Permanent al României la Comisia Dunării

Proiecte de cercetare:
– Director de proiect – grant de cercetare acordat de Consiliul Național al Cercetării Științifice din România, CNCS-UEFISCDI, proiect nr. PN-II-RU-TE-2012-3-0355, pe tema ”Identificarea soluțiilor pentru îmbunătățirea aplicării tratatelor în România, în contextul calității de stat membru al Uniunii Europene” – derulat în perioada 2013-2016
– Bursa de cercetare postdoctorală în cadrul proiectului ”Parteneriatul universitar în cercetare – un pas spre o școală postdoctorală a viitorului”, grant strategic POSDRU/89/1.5/S/61968, cu tema ”Aplicarea regulilor dreptului internațional umanitar în cadrul operațiunilor antiteroriste” – derulat în perioada 2010-2013
– Membru în echipa de cercetare a proiectului PCE_1082, ”Identificarea remediilor naționale specifice contra duratei nerezonabile a procedurilor judiciare – elaborarea unui proiect de lege și a unui pachet de măsuri de reforme structurale și administrative”, derulat în perioada 2008-2011

Publicații: 12 cărți în calitate de autor și co-autor, 44 de articole, 10 studii în volume colective în domeniul dreptului internațional, și dreptului Uniunii Europene

Distincții: Ordinul Național ”Serviciul Credincios, în grad de cavaler” (2013), Ordinul Național ”Pentru Merit, în grad de cavaler” (2009), Medalia ”Meritul Diplomatic” (2007).

Limbi străine: engleza, franceza (fluent), spaniolă (nivel de lucru), bulgară (nivel de lucru), germană (noțiuni de bază)