– Notar public din anul 1999
– Doctorand al Universității „Lucian Blaga” Sibiu și lector la Institutul Notarial Român
– Expert al Comisiei Europene în materie de regimuri matrimoniale
– Reprezentant al U.N.N.P.R la grupurile de lucru ale Consiliului Notariatelor din Uniunea Europeană (CNUE)
– Stagii de perfecționare în materia dreptului internațional și a dreptului privat al Uniunii Europene la Consiliul Superior al Notariatului Francez, Academia de Drept European (Trier), Insitutul European pentru Administrație Publică (Maastricht), Fundația Italiană pentru Notariat, Camera Notarilor din Quèbec (Canada).