Ioana Nely Militaru


Experiență profesională
1989:Jurisconsult, Consultanță și consiliere juridică, Întreprinderea Electrocentrale Caransebeș, Caraș-Severin
1990: Jurisconsult, Consultanță și consiliere juridică, I.A.P.M.P.O.A., Alexandria, Teleorman
1990 – 1994: Cercetător științific – post ocupat prin concurs, Cercetare și documentare juridică, Academia Română, Institutul de Cercetări Juridice, București
1994 – 1998: Asistent titular, lector suplinitor și colaborator extern (Artifex), A.S.E. București, Universitatea Artifex, București, Universitatea Athaeneum,
2000: S.C. Expert Audit, București, Cursuri postuniversitare
2007 – 2008: Președinte al Comisiei de Bacalaureat, Licee din județele Olt și Teleorman
2000 – prezent: Profesor. Predare cursuri de Drept comercial și Drept și legislație europeană
2000: Membru în comisii de susținere a lucrărilor de diplomă și a dizertațiilor de master și îndrumător lucrări de diplomă și dizertații ale studenților și masteranzilor, Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune și Facultatea de Finanțe, Asigurări Bănci și Burse de Valori, A.S.E.
2000: Membru în Consiliul Profesoral, Facultatea de Economie și Relații Economice Internaționale, A.S.E.
2008 – prezent: Membru în Consiliu profesoral, Facultatea de Finanțe Asigurări Bănci și Burse de Valori, A.S.E.
2010: Realizator, Asociația ”Alumni” a absolvenților economiști, A.S.E, Modificarea și actualizarea Statutului asociației; A.S.E.
2010 și 2011: Lector universitar, Modificarea și actualizarea Statutului asociației Alumni, A.S.E.
2010 și 2011: Lector universitar, autor de curs ”Centrul de excelență în managementul financiar și auditul intern”, grupul țintă reprezentat de Consilieri din cadrul Curții de Conturi a României și din județe, Cursul ”Concesionarea, închirierea de bunuri și servicii aflate în proprietateastatului”
1994 – prezent: Cadru didactic îndrumător A.S.E., Îndrumarea studenților în vederea susținerilor de lucrări în sesiunile științifice studențești
2011 – 2013: Formator expert pe termen scurt A.S.E.
2015: Consilier juridic în Echipa de management, POSDRU/176/3.1/S/150298 ,,Dezvoltarea spiritului antreprenorial și a competențelor manageriale ale studenților și ale tinerilor întreprinzători pentru a genera un număr crescut de afaceri (BizStart),,
A.S.E., București

2013: Conferentiar universitar, Academia de Studii Economice București
2013: Vicepreședinte al Asociației ”Alumni”, Centru Pilot Online, A.S.E.
2018: Expert Grup Țintă, POCU/82/3/7/105308, A.S.E.
2018: Associate Professor, Maison des Association, la, Place des Orphelins, Strasbourg, France
2018: Specialist – aspecte legislative, Comisia Națională de Strategie și Prognoză, București
2017 – prezent: Evaluator național, Ministerul Educației Naționale, Agenția de Credite și Burse de Studii, București
2017 – prezent: Director de master ,,Drept antreprenorial,, A.S.E.

Educație și formare
2010: Cursul ”Managementul educației la distanță”
2008 – 2009: Nivelele I și II – ”Departamentul pentru pregătirea personalului didactic, Psihopedagogia în cadrul Departamentului pentru pregătirea personalului didactic, A.S.E.
1996 – 2003: Diplomă de Doctor în Drept, distincția ”Cum laude”, A.S.E
1992: Facultatea Internațională de Drept Comparat – Strasbourg, Italia, Trapani
1991: Diplomă de absolvire a Cursului intensiv de Limbă Franceză
1985-1989: Diplomă de licență, Științe juridice, Universitatea din București
1980 – 1984: Diplomă de absolvire a liceului și de bacalaureat, Liceul Industrial nr. 2, Specialitatea matematică – fizică, Roșiorii de Vede

Creație poetică
,,Anotimpurile sufletului,, Editura Milena Pres, București, 2014

Autor de lucrări de specialitate (cursuri universitare/monografii)
1. Trimitere prejudiciară în fața Curții Europene de Justiție, Ed. Lumina Lex, București, 2005;
2. Dreptul Uniunii Europene , Editura Lumina Lex, București, 2009;
3. Dreptul Uniunii Europene, Editura Universul Juridic, Ediția a- II- a, București, 2011;
4. Dreptul afacerilor, Editura Universul Juridic, București, 2013.
5. Dreptul Uniunii Europene. Cronologie. Izvoare. Principii. Instituții. Piața Internă a Uniunii Europene. Libertățile Fundamentale, Ediția a III-a revăzută și adăugită. Editura Universul Juridic, București, 2017,
6. Dreptul afacerilor, Editura CECCAR, București, 2017
7. Dreptul afacerilor, Editura CECCAR, București, 2018
8. The internal market of the European Union. Fundamental freedoms Publishing House: ADJURIS – International Academic Publisher, 2018
9. Dreptul afacerilor, Editura CECCAR, Ediția a II, București, 2018
10. Organization and duties of the European Union Institutions Publishing House: Adjuris – International Academic Publisher, 2019
11. Dreptul afacerilor, Editura CECCAR, București, 2022