Ioana Maria Costea

Ioana Costea

Informații personale
anul naşterii: 1981
locul nașterii: Iași

Experienţă relevantă
Decan și cadru didactic al Facultății de Drept, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, disciplina Drept financiar;
Din 2010, este avocat definitiv, membru al Baroului Iaşi.

Educaţie şi formare
Studii la Facultatea de Drept a Universității ”Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, finalizate cu licenţă în Drept, (2004); diplomă de studii aprofundate, Ştiinţe penale (2005); diplomă de doctor în științe juridice (2010).

Varia:
Din sfera de preocupări, fac parte activitatea de cercetare și activitatea publicistică, amintind: articole (în Curierul Fiscal, Dreptul, Revista de Drept Public, Lamy, RTDH), monografii (Inspecţia fiscală. Doctrină. Reglementare. Jurisprudenţă, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2009; 2011, 2014; Combaterea evaziunii fiscale şi frauda comunitară, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2010; Optimizarea fiscală. Soluţii. Limite. Jurisprudenţă, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2011), cursuri (Drept financiar. Note de curs, Ed. Hamangiu, București, 2013, 2015) – în domeniile Drept fiscal, Drept financiar comunitar.

Anul 2016 a debutat cu un proiect nou – un blog de drept fiscal – ioanacostea.ro, care speră să devină o sursă dinamică și corectă de opinii, comentarii, practică judiciară.