Ioana Ciobotă


Informaţii personale
data naşterii: 19 februarie 1984
locul nașterii: Ploieşti

Informaţii de contact
+40722.578.837
ioanaaristitac@gmail.com

Experienţa
2010 – prezent: Consilier Juridic/ Expert Achiziţii Publice, activând în domeniul Construcţii;
2010: Şef Birou – Serviciul Registratură Arhivă şi Bibliotecă, Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor;
2008–2010: Expert Gradaţia I-A Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor;
2007–2008: Consilier juridic ASESOFT SMART SRL București.

Educaţie şi formare
2018: Facultatea de Drept a Universităţii ”Danubius” din Galaţi, Programul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă: Dreptul Achiziţiilor Publice, forma de învăţământ cu frecvenţă;
2002-2006: student la Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti;
1998-2002: elev la Colegiul Naţional ”Mihai Viteazul”, Ploiești.

Varia
Certificate acreditate CNFPA:
– Expert Prevenire şi Combatere Corupţie;
– Expert Achiziţii Publice.

Certificate/diplome de participare, diferite specializări:
– Cursul ”Aspecte procedurale în domeniul achiziţiilor publice”;
– Cursul ”Achiziţiile publice clasice şi remediile. Managementul calităţii în construcţii”;
– Seminarul ”Noul pachet legislativ în achiziţiile publice. Căi de atac şi remedii conform noilor reglementări în domeniul achiziţiilor publice”;
– Cursul ”Managementul contractelor de achiziţii publice”;
– Cursul ”Cerinţele Regulamentului 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date”;
– Conferinţa Naţională cu tema ”Noi reguli în achiziţiile publice – Normele metodologice de aplicare a noii legislaţii privind achiziţiile publice”.

Certificat ECDL Complet