Ioana Birta


Ioana Birta

Experience
Jun 2017 – Present: CFO at Teraplast SA
Jan 2013 – Aug 2017: Senior Manager at Ernst & Young
Feb 2010 – Jan 2013: Audit Manager at KPMG
Aug 2006 – Jan 2010: Audit Senior at PricewaterhouseCoopers

Education
2002 – 2006: Finance and Banking at at AEGEE
1998 – 2002: Highschool diploma at Mathematics-Physics-English