Ioan Muraru


Jud. Prof. Univ. Emerit Dr. Ioan Muraru s-a născut la data de 2 septembrie 1938 în comuna Dolhești, județul Suceava.

Studii

Doctor al Facultății de Drept a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca (1972), cu teza „Libertăţile social-politice si personale ale cetăţenilor” – Conducător de Doctorat Prof. Univ. Dr. Tudor Drăganu

Licențiat al Facultății de Drept a Universităţii din Bucureşti (1959)

Absolvent al Cursurilor postuniversitare de limbi străine, Universitatea din Bucureşti (1975)

Absolvent al Liceului de Băieți din Fălticeni (1955)

Demnități și funcții publice

Avocatul Poporului, ales de Senatul României și reales de Parlamentul României (2001-2011, două mandate)

Preşedintele Curţii Constituţionale a României (1995-1998)

Judecător la Curtea Constituţională a României (1992-1998)

Membru în Comisia parlamentară pentru revizuirea Constituţiei României (2002-2003)

Membru (expert) în Comisia parlamentară pentru redactarea proiectului de Constituţie a României (1990-1991)

Membru permanent în Comisia constituţională, juridică şi pentru drepturile omului a Consiliului Provizoriu de Uniune Naţională (1990)

Membru în Comisia constituţională, juridică şi pentru drepturile omului a Consiliului Frontului Salvării Naţionale (1989-1990), participând la elaborarea unor acte normative precum Legea electorală din anul 1990

Secretar ştiinţific al Ministerului Educației și Învăţământului (1972-1973; 1980-1981)

Activități și funcții universitare și academice

Profesor universitar la Facultatea de Drept a Universității „Nicolae Titulescu” din București (1995 – prezent)

Șeful Catedrei de Drept Constituțional, Facultatea de Drept a Universității „Nicolae Titulescu” din București

Profesor (1991-2008), Conferenţiar (1981-1991), Lector (1972-1981), asistent (1962-1972) și preparator (1960-1962) universitar la Facultatea de Drept a Universității din București

Membru al Senatului Universităţii din Bucureşti până în anul 2008

Șeful Catedrei de Drept Public, Facultatea de Drept a Universității din Bucureşti (1992-1996; 2004-2008)

Conducător ştiinţific Doctorat la disciplina Drept Constituţional și Instituții Politice, Facultatea de Drept a Universității din Bucureşti (1990 – prezent)

Conducător ştiinţific, membru fondator, organizator și Președinte de Onoare al Centrului de Drept Constituţional şi Instituţii Politice de pe lângă Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti, colaborator pe linie ştiinţifică cu centrul similar de la Universitatea Paris I – Sorbona (1991 – prezent)

Secretar ştiinţific al Senatului Universităţii din Bucureşti (1984-1989; 1989-1990)

Membru în Comitetul Director al Institutului Român pentru Drepturile Omului

Membru titular al Academiei de Științe Juridice (2017), Președintele Secției de Drept Public

Profesor invitat, Universitatea din Paris, luna mai 1993

Alte activități profesionale

Avocat pledant (1991-1992; 2001), membru al Baroului București (1991 – prezent)

Membru fondator al Asociației Juriștilor din România (din 1970)

Redactor responsabil de carte la Editura Didactică şi Pedagogică (1964-1967)

Procuror stagiar la Procuratura oraşului Constanţa (1959-1960)

Activitate publicistică

Este autor a peste 40 de cărţi – tratate / cursuri / manuale universitare și monografii, dintre care amintim:

– „Organizarea instanţelor judecătoreşti şi a procuraturii” – Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1967 (în colaborare);

– „Drept constituţional” – Tipografia Universității din Bucureşti – 1973, 1976, 1982, 1987;

– „Drept constituţional. Cetățenia română. Drepturile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor” – Tipografia Universității din Bucureşti, 1973;

– „Drept constituţional. Consiliile populare” – Tipografia Universităţii din Bucureşti, 1975;

– „Constituţia R.S.R. – Manual pentru clasa a VII-a, gimnaziu” – Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1977;

– „Constituțiile române. Culegere” – Tipografia Universităţii din Bucureşti, 1980;

– „Formele organizatorice ale conducerii şi autoconducerii unităt̜ilor administrativ-teritoriale” – Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 1987 (în colaborare);

– „Noua lege electorală a României. Text şi comentarii” – Bucureşti, 1990 (în colaborare);

– „Drept constituţional şi instituţii politice” – Ed. Naturismul, Bucureşti, 1991;

– „Constituţia României. Comentată si adnotată” – Ed. Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, Bucureşti, 1992 (în colaborare);

– „Drepturile, libertăţile şi îndatoririle constituţionale”, trei broşuri – Institutul Român pentru Drepturile Omului, 1992 (în colaborare);

– „Drept constituţional şi instituţii politice”, două volume – Ed. Proarcadia, Bucureşti, 1993;

– „Partidele politice” – Ed. RA „Monitorul Oficial”, Bucureşti, 1993 (în colaborare);

– „Constituţiile române. Texte. Note. Prezentare comparativă” – Ed. RA „Monitorul Oficial”, Bucureşti – 1993, 1995 / Ed. Actami, București, 2000 (în colaborare);

– „Drept parlamentar românesc” – Ed. Gramar, București, 1994 / Ed. Actami, București, 1999 / Ed. All Beck, București, 2005 (în colaborare);

– „Studii constituţionale”, două volume – Ed. Actami, Bucureşti – 1995, 1998 (în colaborare);

– „Drept constituţional şi instituţii politice”, două volume – Ed. Actami, Bucureşti – 1995, 1997, 1998, 1999 / Ed. Lumina-Lex, București – 2001, 2002 / Ed. All Beck, București – 2003, 2004, 2005 & 2006, 2008 & 2009, 2011 & 2013 / Ed. CH Beck, București – 2016 & 2017 (în colaborare) – în total, 15 ediții;

– „Sisteme electorale contemporane” – Ed. RA „Monitorul Oficial”, Bucureşti, 1996;

– „Curtea Constituţională a României” – Ed. Albatros, București, 1997 (în colaborare);

– „Controlul parlamentar” – Ed. Polirom, Iași, 1998 (în colaborare);

– „Protecţia constituţională a libertăţilor de opinie” – Ed. Lumina-Lex, Bucureşti, 1999;

– „Ordonanţa guvernamentală. Doctrină şi jurisprudenţă” – Ed. Lumina-Lex, Bucureşti – 2000, 2002;

– „Interpretarea Constituţiei. Doctrină şi practică” – Ed. Lumina Lex, București, 2002 (în colaborare);

– „Revizuirea Constituţiei României. Explicaţii şi comentarii” – Ed. Rosetti, București, 2003 / Ed. All Beck, București, 2004 (în colaborare);

– „Cetăţenia europeană. Cetățenii străini și apatrizii în dreptul românesc și european” – Ed. All Beck, București, 2003 (în colaborare);

– „Dreptul de proprietate. Doctrina și jurispridența Curții Europene a Drepturilor Omului” – Ed. Lumina Lex, București, 2003 (în colaborare);

– „Constituţia României, revizuită. Comentarii şi explicaţii” – Ed. All Beck, București, 2004 / Ed. CH Beck, București, 2007 (în colaborare);

– „Avocatul Poporului, instituţie de tip ombudsman” – Ed. All Beck, București, 2004;

– „Alegerile şi corpul electoral” – Ed. All Beck, București, 2005 (în colaborare);

– „Perspective juridice privind instituţia parlamentului” – Ed. All Beck, București, 2005 (în colaborare);

– „Liber Amicorum – Despre constituție și constituționalism” – Ed. Hamangiu, București, 2006 (în colaborare);

– „Răspunderea în dreptul constituţional” – Ed. CH Beck, București, 2007 (în colaborare);

– „Constituţia României. Comentariu pe articole” – Ed. All Beck, București – 2008, 2010 / Ed. CH Beck, București, 2019 (în colaborare);

– „Religie şi Constituţie” – Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2009 (în colaborare);

– „Contenciosul constituţional. Proceduri și teorie” – Ed. Hamangiu, București – 2009, 2019 (în colaborare);

– „Perspectivele constituţionalismului în România” – Ed. RA ,,Monitorul Oficial’’, Bucureşti, 2010 (în colaborare);

– „Instituţii politice” – Ed. Pro Universitaria, București, 2012 (în colaborare);

– „Drept constituţional şi instituţii politice. Suport de curs – pentru învăţământul la distanţă” – Editura Universităţii „Nicolae Titulescu”, București – 2013, 2014 (în colaborare);

– „Codex constituțional. Constituțiile statelor membre ale Uniunii Europene” – Ed. RA „Monitorul Oficial”, Bucureşti, 2015 (în colaborare);

– „Drept constituțional și instituții politice. Caiet de seminar” – Ed. CH Beck, București, 2020 (în colaborare).

A publicat peste 110 studii și articole în reviste de specialitate, cu ISBN.
A participat la numeroase conferinţe, simpozioane, colocvii și sesiuni științifice pe teme de justiţie constituţională sau organizare judiciară – 30 interne și 6 internaționale (Paris, Belgrad, Karlsruhe, Strasbourg, Bruxelles, Moscova, Praga, Antalia, Erevan, Washington, Madrid, Lisabona ș.a.).

Titluri științifice și profesionale, premii, distincții și recunoaștere

Profesor Universitar Emerit al Universității din Bucureşti (2011) și al Universității „Nicolae Titulescu” (2012)

Doctor Honoris Causa al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (2005)

Titlul de Conferenţiar Universitar evidenţiat, conferit prin Ordin al Ministerului Educaţiei şi Învăţământului (1984)

Diploma de merit pentru importanta contribuţie la edificarea statului de drept din România, conferită de Uniunea Juriştilor Democraţi din România şi Revista „Palatul de Justiţie” (1992)

Premiul „Mircea Manolescu” pentru activitate ştiinţifică deosebită în cercetarea interdisciplinară, acordat de Societatea Academică „Titu Maiorescu” (1994)

Diploma de Onoare şi Medalia Justiţiei Române, conferite de Ministerul Justiţiei (1995)

Medalla del Tribunal Constitucional Madrid (1996)

Orden al Merito en la Funcion Judicial Republica Venezuela, Consejo de la Judicatura, Caracas (1996)

Ordinul Naţional „Pentru Merit” în grad de Mare Cruce, acordat prin Decret al Preşedintelui României (2000)

Premiul „Istrate Micescu” al Uniunii Juriştilor din România, pentru lucrarea „Ordonanţa guvernamentală” (2000)

Premiul „Andrei Rădulescu” al Uniunii Juriştilor din România, pentru contribuţia la lucrarea “Interpretarea Constituţiei” (2002)

„DIPLOMA DE EXCELENȚĂ pentru contribuții la dezvoltarea dreptului constituțional”, distincție decernată de Societatea de Științe Juridice în cadrul Galei JURIDICE 2017

Cetățean de Onoare al comunei Dolhești (2007)

Varia

Limbi străine: franceza (bine), rusa (satisfăcător)