Ioan Mircea David

Experiența profesională
2018-prezent: Avocat în Baroul București, Uniunea Națională a Barourilor din România.

Educație și formare
2018-2019: Master Științe Penale, Facultatea de Drept, Univeristatea din București
2012–2016: Diplomă de Licență, Facultatea de Drept, Universitatea din București
2008–2012: Diplomă de Bacalaureat, Colegiul Național „B. P. Hasdeu”, Buzău

Publicaţii
– Între realitate și mine, Ed. Teocora, Buzău, 2013;
– Ionuț Andrei BARBU (coord.), Ioan Mircea DAVID, Selen MURAD – Drept penal. Partea special. Teste grilă, Ed. Universul Juridic, București, 2019;
– Traian DIMA, Lamya Diana HĂRĂTĂU, Ioan Mircea DAVID – Drept penal. Partea general. Teste grilă pentru seminare, examene de an și licență, ed. a 3-a revizuită și adăugită, Ed. Hamangiu, București, 2021;
– Lamya Diana HĂRĂTĂU, Ioan Mircea DAVID – Brief Remarks on the importance of the material object in a criminal offence, CKS – Challenges of the Knowledge Society, 2021.