Ioan Mircea David


Date de contact
Telefon: 0728.270.870
E-mail: mircea.david@legalstudio.ro

Experiența profesională
2018-prezent: Avocat în Baroul București, Uniunea Națională a Barourilor din România
2021 – prezent: Avocat titular la Cabinet Individual de Avocat ”Ioan Mircea DAVID

Educație și formare
2021 – prezent: Școala Doctorală – Disciplina Drept execuțional penal, Facultatea de Drept, Universitatea ”Nicolae Titulescu”
2018-2019: Master Științe Penale, Facultatea de Drept, Univeristatea din București
2012–2016: Diplomă de Licență, Facultatea de Drept, Universitatea din București
2008–2012: Diplomă de Bacalaureat, Colegiul Național „B. P. Hasdeu”, Buzău

Publicaţii
Între realitate și mine, Ed. Teocora, Buzău, 2013;
Ionuț Andrei BARBU (coord.), Ioan Mircea DAVID, Selen MURAD – Drept penal. Partea specială. Teste grilă, Ed. Universul Juridic, București, 2019;
Traian DIMA, Lamya Diana HĂRĂTĂU, Ioan Mircea DAVID – Drept penal. Partea general. Teste grilă pentru seminare, examene de an și licență, ed. a 3-a revizuită și adăugită, Ed. Hamangiu, București, 2021;
Lamya Diana HĂRĂTĂU, Ioan Mircea DAVID – Brief  Remarks on the importance of the material object in a criminal offence, CKS – Challenges of the Knowledge Society, 2021.