Studii:
– absolvent al Facultății de Drept din cadrul Universității „Babeș Bolyai” din Cluj Napoca (2011), precum și al masterului „Dreptul național și european al afacerilor” din cadrul aceleiași universități clujene (2013);
– absolvent al Institutului Național al Magistraturii (2013);
– doctor în drept (drept civil) 2017, calificativ summa cum laude (excelent), Facultatea de Drept, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, sub coordonarea domnului acad. prof. univ. dr. Liviu Pop (2017).

Activitate profesională:
– judecător la Judecătoria Baia Mare (2013-2017);
– judecător la Tribunalul Maramureș (2018-prezent);
– cadru didactic asociat la materiile „Drept civil. Drepturile reale” şi „Drept civil. Obligaţiile”, Facultatea de Drept, Universitatea București (octombrie 2023-prezent);
– cadru didactic asociat la materiile „Drept civil. Obligațiile” și „Drept internațional privat”, Facultatea de Drept, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca (februarie 2017-iunie 2020);
– visiting judge la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (1 august 2013-31 octombrie 2013);
– vicepreședinte al UNJR (2015-2023);
– fondator, membru în consiliul științific și redactor-șef al publicației „Revista de Dreptul Familiei”;
– membru în consiliu ştiinţific internaţional al publicaţiilor „Diritto Delle Successioni e Della Famiglia” şi „Revista Brasileira de Direito Contratual”.

Activitate științifică:
a) autor al lucrării: Acțiunea colectivă ca mijloc de reparare a prejudiciilor în masă. O analiză din perspectiva dreptului comparat, Ed. Universul Juridic, București, 2017;
b) coautor al lucrărilor:
– „Tort Law in Romania”, Ed Kluwer Law International, The Netherlands, 2022;
– „Drept civil. Obligațiile. Caiet de seminar”, Ed. Universul Juridic, București, 2016 (ed. I), 2018 (ed. a II-a revăzută și adăugită);
-„Interviul. Admiterea la INM. Probele scrise și proba psihologică. Aplicații și explicații psihologice”, Ed. Universul Juridic, București, 2017 (ed. I), 2018 (ed. a II-a revăzută și adăugită), 2019 (ed. a III-a revăzută și adăugită), 2021 (ediţia a IV-a revăzută şi adăugit);
c) autor sau, după caz, al mai multor studii publicate în culegeri, printre care:
– „The right of the spouses to use the family dwelling after divorce. The romanian perspective”, în C. Sanciñena Asurmendi, I. Fernández Chacón, C. Gago Simarro (dir.), La vivienda familiar, Ed. Arazandi, Navarra (España), 2023;
– „L’incidence en droit roumain du caractère collectif de l’événement sur le préjudice réparable et son évaluation”, în B. Dubuisson, Y. Quistrebert (coord.), Les dommages de masse. Recueil des travaux du Groupe de Recherche Européen sur la Responsabilité civile et l’Assurance (GRERCA), Ed. Bruylant, Bruxelles, 2022 (coautor);
– „Reproducerea umană asistată medical: adevăr sau provocare?”, în D.A. Popescu, S. Golub (eds.), O familie pentru Europa, o Europă a familiilor? Studia Emese Florian Dedicata, Ed. Hamangiu, București, 2022;
– „Considerații cu privire la suprapunerea reală și suprapunerea virtuală în planul cadastral în format digital”, în D.A. Popescu, S. Golub (eds.), O familie pentru Europa, o Europă a familiilor? Studia Emese Florian Dedicata, Ed. Hamangiu, București, 2022;
– „Căsătoria de convenienţă, nulă dar valabilă?!”, în A. Almășan, I. Vârsta, C.E. Zamșa (coord.), In honorem Flavius Antoniu Baias. Aparența în drept (The appearance in law. L’apparence en droit), t. III, Ed. Hamangiu, București, 2021 (coautor);
„Class action la porţile cetăţii!(?)”, în I.Fl. Popa, D.A. Popescu (coord.), Liber Amicorum Liviu Pop. Reforma dreptului privat român în contextul federalismului juridic European, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2015;
d) autor sau, după caz, coautor, al mai multor articole și studii publicate în „Revista de Dreptul Familiei”, „Revista Română de Drept Privat”, „Dreptul”, „Revista Română de Jurisprudenţă” „Revista Română de Drept al Afacerilor” și „ACTA Universitatis Lucian Blaga. Iurisprudentia”.
d) coordonator al volumului „Răspunderea civilă în contextul provocărilor contemporane” (R.R.D.P. nr. 2/2020).

Articolele și studii publicate:
–„Când divorțul devine cu adevărat un duel. Sau despre cererea reconvențională în procesele de divorț”, în R.D.F. nr. 2/2023;
– „Acțiunea în revendicare. Acțiunile și inacțiunile care se circumscriu unor acte de stăpânire (Comentariu la dec. civ. nr. 708/A/2020 a Trib. Maramureș)”, în R.R.D.J. nr. 2/2023;
– „Ar fi simplu, dacă nu ar fi complicat: divorțul judiciar prin acord”, în R.D.F. nr. 1/2023;
– „Un análisis del marco normativo general en materia de reproducción humana médicamente asistida en el Derecho rumano”, în Revista de Derecho Civil vol. X, nr. 1/2023;
– „Obligația de minimizare a prejudiciului în materie delictuală”, în Dreptul nr. 12/2022;
– „Un alt fel de divorţ: divorţul din motive de sănătate”, în R.D.F. nr. 2/2022;
– „O analiză a orientărilor jurisprudențiale privind competența teritorială a instanței învestite cu soluționarea cererilor având ca obiect ocrotirea persoanei fizice”, în R.D.F. nr. 2/2022 (coautor);
– „Lipsa coparticipării procesuale imperative. Remedii și consecințe”, în R.R.D.J. nr. 2/2022;
– „A fost de bunăvoie și nesilit de nimeni, dar m-am înșelat. Despre divorţul din culpă şi culpa din divorţ. Partea a II-a”, în R.D.F. nr. 1/2022;
– „Scurte considerații referitoare la probațiunea în litigiile izvorâte din contractele de e-commerce”, în R.R.D.P. nr. 1/2022;
– „Acțiunea oblică și acțiunea revocatorie la testul jurisprudenței”, în R.R.D.P. nr. 3-4/2021;
– „A fost de bunăvoie și nesilit de nimeni, dar m-am înșelat. Despre divorţul din culpă şi culpa din divorţ. Partea I”, în R.D.F. nr. 2/2021;
– „Interesul superior al copilului versus rolul activ al judecătorului. Sau despre universuri (aparent) paralele care se întâlnesc”, în R.D.F. nr. Supliment/2021;
– „Locuinţa alternantă. Sau când «interesele superioare ale părinţilor» sunt mascate sub forma interesului superior al copilului. O analiză critică”, în R.D.F. nr. 1/2021;
– „Regimul juridic al lucrărilor autonome cu caracter durabil edificate de un soţ pe terenul proprietatea exclusivă a celuilalt soţ”, în R.D.F. nr. 2/2020;
– „Divorţul ca urmare a separării în fapt a soţilor. Aspecte substanţial-procesuale”, în R.D.F. nr. 1/2020;
– „Poate frica față de un prejudiciu viitor constitui un temei suficient pentru o răspundere civilă delictuală actuală? O privire în cutia pandorei”, în R.R.D.P. nr. 3/2020;
– „Instrumente vechi pentru probleme noi. Prejudiciile în masă față-n față cu răspunderea civilă. Convergență sau antinomie?”, în R.R.D.P. nr. 2/2020;
– „Articolul 80 alin. (4) din Codul de procedură civilă și obligațiile pozitive ale statului în materia procesului echitabil”, în R.R.D.P. nr. 2/2020;
– „Executarea silită a dreptului de a avea legături personale cu minorul. Iluzie sau realitate”, în R.D.F. nr. 1-2/2019;
– „Acțiunea oblică: o formă atipică de reprezentare”, în R.R.D.P. nr. 2/2019;
– „Din nou despre conversia monedei creditului și «înghețarea» cursului valutar. A schimbat cauza Andriciuc ceva?”, în R.R.D.P. nr. 1/2019;
– „Elemente de particularitate ale acţiunii colective”, în R.R.D.P. NR. 4/2018;
– „Stabilirea locuinței minorului în cazul în care părinții nu conviețuiesc. O analiză juridico-psihologică”, în R.R.D.P. nr. 3/2018 (coautor);
– „Modalitatea de determinare a componenței clasei în acțiunile colective. Opt in, opt out sau mandatory?”, în ACTA Universitatis „Lucian Blaga”. Iurisprudentia nr. 1/2017;
– „Clasificarea acțiunilor colective”, în ACTA Universitatis „Lucian Blaga”. Iurisprudentia nr. 2/2017;
– „Evoluția istorică și geografică a acțiunii colective”, în R.R.D.A. nr. 4/2017;
– „Clauze abuzive. Conversia monedei creditului și «înghețarea cursului valutar»: soluții compatibile cu analiza clauzelor abuzive?”, în R.R.D.P. nr. 5/2016;
– „Momentul calitativ al încheierii contractului. Elementele esențiale ale contractului”, în R.R.D.P. nr. 4/2016;
– „Aspecte generale legate de competența judecătorului stagiar”, în R.R.D.A. nr. 4/2014;
– „Considerații generale cu privire la acțiunea reglementată de art. 12 și 13 din Legea nr. 193/2000. Analiză de drept comparat”, în R.R.D.P. nr. 6/2013.

Premii:
– Premiul pentru „Gândire Juridică”, acordat de Societatea de Ştiinţe Juridice, 2024;
– Premiul „Eugen A. Barasch” acordat pentru studiul „A fost de bunăvoie și nesilit de nimeni, dar m-am înșelat. Despre divorțul din culpă și culpa din divorț”, publicat (partea I) în Revista de Dreptul Familiei nr. 2/2021 și (partea a II-a) în Revista de Dreptul Familiei nr. 1/2022;
– Premiul „Octavian Căpățână” pentru articolul „Acțiunea oblică: o formă atipică de reprezentare?”, publicat în Revista Română de Drept Privat nr. 2/2019. Premiul a fost acordat de către Editura Universul Juridic și Revista Română de Drept Privat, în colaborare cu Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România, pentru cel mai original și valoros studiu publicat în cursul anului 2019, în paginile Revistei Române de Drept Privat.
– Premiul „Simion Bărnuțiu”, acordat de Academia Română în cadrul ședinței solemne a Adunării Generale a Academiei Române din data de 12 decembrie 2019 pentru lucrarea „Acțiunea colectivă ca mijloc de reparare a prejudiciilor în masă. O analiză din perspectiva dreptului comparat”, Ed. Universul Juridic, București, 2017;
– Premiul „Henri Capitant” pentru lucrarea „Acțiunea colectivă ca mijloc de reparare a prejudiciilor în masa. O analiză din perspectiva dreptului comparat” , Ed. Universul Juridic, București, 2017. Premiul a fost acordat de către Editura Universul Juridic și Revista Română de Drept Privat, în colaborare cu Uniunea Națională a Notarilor Publici din România și Asociația Henri Capitant – România, pentru cea mai bună teză sau monografie juridică a anului pe teme de drept privat;
– Premiul „Octavian Căpățână” pentru articolul „Momentul calitativ al încheierii contractului. Elementele esențiale ale contractului”, publicat în Revista Română de Drept Privat nr. 4/2016. Premiul a fost acordat de către Editura Universul Juridic și Revista Română de Drept Privat, în colaborare cu Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România, pentru cel mai original și valoros studiu publicat în cursul anului 2016, în paginile Revistei Române de Drept Privat.
– Câștigător al marelui premiul al competiției internaționale Themis (Paris, noiembrie 2012).