Ioan GârbulețIoan GÂRBULEȚ este judecător din anul 1996, în prezent fiind inspector la Inspecția Judiciară din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii. Este doctor în drept și membru în colegiu de redacție al Revistei române de executare silită. A fost vicepreşedintele Curţii de Apel Tg. Mureş, inspector în cadrul Corpului de control al ministrului justiţiei şi lector la Centrul Naţional de Pregătire şi Perfecţionare al Executorilor Judecătoreşti.

A publicat în calitate de autor, coautor sau coordonator 14 lucrări de specialitate în domeniul dreptului şi aproximativ 60 de articole, studii, note şi comentarii în diferite reviste de specialitate. Dintre lucrările publicate amintim:

– Tratat teoretic şi practic de executare silită, Volumul I. Teoria generală şi procedurile execuţionale, Volumul II. Explicaţii, cereri, modele, Editura Universul Juridic, 2013;
– Executarea silită directă, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013;
– Ghid practic de executare silită, Explicaţii, cereri, formulare. Ediţia a 2-a, Supliment electronic, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2010;
– Infracţiuni de corupţie, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2010;
– Traficul de persoane,Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2010;
– Ghid practic de executare silită, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2008;
– Traficul şi consumul ilicit de droguri, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2008;
– Organizarea şi exercitarea profesiei de executor judecătoresc, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2007.

I s-a conferit premiul „I.L. Georgescu” pentru anul 2013 de către Uniunea Juriştilor din România pentru lucrarea „Tratat teoretic şi practic de executare silită”, vol. I – II, Editura Universul Juridic, 2013 și premiul „Savelly Zilberstein” pentru cel mai bun studiu publicat în Revista română de executare silită în anul 2010. A participat și a susținut mai multe conferinţe interne şi internaţionale în domeniul executării silite și al dreptului penal.