Informații personale
data nașterii: 10 februarie 1953

Experienţă profesională
Avocat în Baroul Neamț din anul 1980
Prodecan al Baroului Neamț din anul 2007
Cadru didactic universitar, titular al cursurilor de Drept Internațional Privat, de Drept Parlamentar, de Drept Constituțional European
Arbitru al Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Industrie a României
Mai 2011 – Decan al Baroului Neamț

Activitate civică
2008-prezent – Membru al Uniunii Juriștilor din România
Mai 2013-prezent – Președinte al Uniunii Juriștilor din România

Activitate publicistică
Cărți
1) „Căsătoria şi divorţul – Aspecte juridice civile, religioase şi de drept comparat”, Iaşi, Ed. A92 ACTEON, 2003;
2) Alexandru Mihailă – „Dialoguri în Agora cu Ioan Chelaru”, Editura A’92, Iași, 2004;
3) „Drept Internațional Privat” – curs universitar, Bucureşti, Ed. C.H.Beck, 2007;
4) „Pe scena politicii – Discursuri parlamentare și nu numai”, București, Editura Pentru Știință S.I.T, 2008;
5) „Drept Internațional Privat” – curs universitar, Ed.II, Bucureşti, Ed. C.H.Beck, 2009;
6) Ioan Chelaru, Cristian Ionescu – „Constituția României comentată și adnotată cu dezbateri parlamentare și jurisprudența Curții Constituționale” – Universul Juridic, București, 2015.
Articole
1. „Unele aspecte privind prelevarea şi transplantul de organe umane.”, Revista Română de Drept nr.7, București, 1981;
2. „Profesia de avocat în România; Realități și perspective în cadrul procesului de integrare europeană”, Palatul de Justiție, nr.11/2004;
3. „Integrare şi dezintegrare – Noua abordare asupra Statului şi Bisericii în contextual Europei Unite”, discurs prezentat la simpozionul internaţional cu tema „Noua abordare asupra Statului şi Bisericii în Contextul Europei Unite”, publicat în „Rolul Bisericii şi al societăţii civile într-o Europă unită, Ed. Serafica, 2006;
4. „Condiţia juridică a străinilor în România. Unele aspecte privind drepturile şi obligaţiile străinilor cuprinse în Legea de modificare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.194 privind regimul străinilor în România. Corelarea acestora cu dreptul comunitar european.”, Revista de Drept Public, nr.1/2007, Ed. C.H.Beck, București;
5. „Aspecte procedurale privind necesitatea punerii de acord cu dispoziţiile Constituţiei a prevederilor neconstituţionale din legile sau ordonanţele în vigoare”, Revista de Drept Public, nr. 3/2007, Ed. C.H.Beck, București;
6. „O.U.G. nr. 56/2007 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României aprobată (cu modificări şi completări) prin Legea nr. 134 din 04.07.2008 – Modificări legislative privind regimul străinilor în România, precum şi cel al încadrării în muncă şi detaşării străinilor”. Revista de Drept Public, nr.2/2008, Ed. C.H.Beck, București;
7. „Despre Constituție, cu dragoste”, Palatul de Justiție nr.6/2013, București;
8. „Răspunderea politică versus răspunderea penală”, Palatul de Justiție nr.9/2013, București;
9. „Noul Cod civil – între tradiție și modernitate”, Palatul de Justiție nr.10/2013, București;
10. „Revizuirea Constituției – între tradițiile democratice românești și exigențele europene”, Palatul de Justiție nr.12/2013, București;
11. „Cât de liber ești când ai intrat în tagma profesioniștilor liberali? – Ioan Chelaru în dialog cu Andrei Cristea” – The Economist – Intelligent Life, nr.2/2013;
12. „Constantele dreptului și revizuirea Constituției României”, Palatul de Justiție, nr.5/2014, București;
13. „Aplicarea legii penale mai favorabile”, Palatul de Justiție, nr.10/2014, București;
14. „Despre Constituție …cu dragoste” – The Economist – Intelligent Life, nr.3/2014;
15. Interviu cu Andrei Cristea despre politică și avocatură – The Economist – Intelligent Life, nr.7/2014;
16. „Despre noua viziune de la UNIUNEA JURIȘTILOR”, universuljuridic.ro, decembrie 2014;
17. „Aspecte actuale privind revizuirea Constituției României. Analiza în fața Comisiei de la Veneția (Comisia europeană pentru democrație prin drept)”, Curierul Judiciar, Nr.6/2015, București;
18. „Câteva constatări despre starea profesiei de avocat”, universuljuridic.ro, iunie 2015;
19. Ioan Chelaru, Cristian Ionescu – „Aspecte generale ale competenței actuale a Curții Constituționale”, universuljuridic.ro, iulie 2015;
20. Ioan Chelaru, Cristian Ionescu – „Cât de actuală mai este astăzi concepția Adunării Constituante din 1991 privind competența jurisdicțională a Curții Constituționale?”, universuljuridic.ro, august 2015;
21. Ioan Chelaru, Cristian Ionescu – „Regimul incompatibilităților impus judecătorilor Curții Constituționale”, universuljuridic.ro, septembrie 2015;
22. Ioan Chelaru, Cristian Ionescu – „Regimul juridic al independenţei judecătorilor constituţionali”, universuljuridic.ro, septembrie 2015;
23. Ioan Chelaru, Cristian Ionescu – „Unele aspecte teoretice privind independența și inamovibilitatea judecătorilor Curții Constituționale”, Revista Dreptul, nr.8/2015, București;
24. Ioan Chelaru, Cristian Ionescu – „Considerații în legătură cu deciziile Curții Constituționale și efectele acestora”, Revista Dreptul, nr.9/2015, București.
Alte publicaţii
1. Cuvânt introductiv pentru lucrarea „Modelarea normativului juridic” a profesorului Gh.A.M.Ciobanu, Editura pentru știință S.I.T, București, 2007;
2. Prefaţa cursului universitar „Drept internaţional privat”, Bucureşti, Ed. C.H.Beck, 2007, coautor Gheorghe Gheorghiu;
3. „Consideraţii pe drumul anevoios al adevărului ştiinţific” – introducere carte prof. Petru Flenchea;
4. „Istoria comunităţii romano-catolice din Moldova, între politică şi adevăr”, 2007;
5. „Mihail Jakotă – Ctitor de şcoală şi de caractere” – apărut în volumul omagial dedicat prof.dr. Mihail Jakotă, Iaşi, 2008.
Conferințe naționale și internaționale
1. „Made in…România. Aspecte privind protecția dreptului de proprietate intelectuală în România înainte de integrarea în Uniunea Europeană,” Brescia, Italia, 2006;
2. „Neutralitatea politică a judecătorului, cerință constituțională”, Conferința internațională „Puterea judecătorească și statutul democratic de drept” organizată de Direcția Națională Anticorupție prin Programul de înfrățire PHARE , București, 2006;
3. „Educația juridică. Trecut și viitor”, Simpozionul „Stabilitate și inovație în drept. Rolul educației juridice în funcționarea sistemului judiciar”, organizat de Uniunea Juriștilor din România cu ocazia Zilei Justiției, București, 2007;
4. Membru în comitetul de organizare, ca președinte al Uniunii Juriștilor din România, al simpozionului cu tema „Rolul autorității judecătorești în sistemul puterilor statului”, organizat cu ocazia Zilei Justiției, București, 2013;
5. Reprezentarea României la cea de-a 98-a Sesiune Plenară a Comisiei pentru Democrație prin Drept (Comisia de la Veneția), în calitate de Vicepreședinte al Senatului României și Vicepreședinte al Comisiei comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru elaborarea propunerii de Revizuire a Constituției României, Veneția, 2014;
6. Discurs susținut în cadrul Şedinţei solemne consacrată aniversării a 150 de ani de la constituirea Senatului României, București, 2014;
7. Membru în comitetul de organizare, ca președinte al Uniunii Juriștilor din România, al simpozionului cu tema „Priorități actuale ale profesiilor juridice în înfăptuirea justiției”, organizat cu ocazia Zilei Justiției, București, 2014;
8. Prezentarea lucrării: „Bicameralismul parlamentar în România. Tradiţie şi perspective”, și moderarea Seminarului organizat de Senatul României împreună cu Academia Română, cu tema „150 de ani – Istorie și tradiție în Senatul României. Bicameralismul parlamentar în România. Tradiție și perspective.”, București, 2014;
9. Membru în comitetul de organizare a Dezbaterii științifice cu tema „Constantele Dreptului şi Revizuirea Constituţiei României”, organizată de Senatul României împreună cu Uniunea Juriștilor și Publicațiile „Dreptul” în cadrul festivităților de celebrare a 150 de ani de istorie și tradiție în Senatul României, București, 2014;
10. Membru în comitetul de organizare a Dezbaterii științifice cu tema „Implicații teoretice și practice în legătură cu aplicarea legii penale mai favorabile”, București, 2014;
11. Membru în comitetul de organizare, ca președinte al Uniunii Juriștilor din România, al simpozionului cu tema „Garantarea și apărarea valorilor fundamentale ale societății prin drept” organizat cu ocazia Zilei Justiției, București, 2015;
12. Participare la Dezbaterea cu tema „Inserția socio – profesională a absolvenților de studii juridice” organizată în cadrul Comisiei permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România, București, 2015;
13. Participare la lansarea proiectului științific național „Enciclopedia Juridică Română” inițiat de Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” și Universitatea „Titu Maiorescu”, București, 2015;
14. „Personalitate politică și de promotor al culturii juridice naționale a lui C.Bosianu”, Sesiune științifică omagială: Constantin Bosianu – Personalitate fondatoare a științei, învățământului și culturii juridice românești,organizată de Academia Română, Institutul de cercetări juridice „Acad.Andrei Rădulescu”, Institutul Astronomic și Uniunea Juriștilor din România, București, 2015;
15. „Despre separația și echilibrul puterilor statului sub imperiul democrației”, Conferință: Guvernarea reprezentativă și separația puterilor sub imperiul democrației, organizată de Senatul României, București, 2015;
16. Participare la Conferința internațională cu tema „Dialogul interprofesional între judecători, procurori şi avocaţi – necesitate în consolidarea Justiţiei în societatea democratică în România”, organizată de Uniunea Națională a Barourilor din România sub egida Consiliului Superior al Magistraturii, București, 2015.