Horia Ciurtin

Horia Ciurtin

Informații personale
Data nașterii: 24 iulie 1988
Locul nașterii: Deva

Date de contact
+40740169519
horia.ciurtin@gmail.com

Experiență profesională
2013: consilier juridic – drept internațional

Educație și formare
2011-2012: masterand – specializarea „Dreptul european și dreptul național al afacerilor”, Facultatea de Drept, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca
2007-2011: student – Facultatea de Drept, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca

Limbi străine
engleză (avansat); germană (intermediar)

Informații suplimentare
Autor a peste 20 articole în presa culturală: Tribuna, Verso, Oglinda Literară, Lumea, Cetatea Culturală. În perioada 2008-2012, coordonator al Proiectului Arche, o inițiativă de filosofie politică și metapolitică. În perioada 2008-2009, colaborator al proiectului constiinte.ro.

Publicații de specialitate

Volume și contribuții în volume colective

• „Dilemele controlului de constituționalitate: Incursiune în paradigmele spațiului euro-american”, Ed. Rosetti International, București, 2013.
• „Anomie şi dreptate – paradoxurile deconstrucţiei dreptului” în volumul colectiv Grațian Cormoș (ed.), Restructurări dilematice, Ed. Argonaut, Cluj-Napoca, 2013.

Articole în reviste de specialitate:

• „Dilemele autonomiei dreptului în modernitatea târzie” în Studia Iurisprudentia UBB nr. 1/2014.
• „Politica de Securitate și Apărare a Uniunii Europene – paradoxuri și realități” în Revista de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale nr. 4/2013.
• „Parteneriatul public-privat: concept, evoluţie şi reglementare” în Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 5/2013.
• „Funcţii şi disfuncţii ale constituţionalismului modern: o hermeneutică decizionistă asupra discursivităţii Constituţiei” în Revista de Drept Social nr. 6/2013.
• „Noţiunea de preţ în Noul Cod Civil: o perspectivă comparatist-critică” în Studia Iurisprudentia UBB nr. 4/2012.
• „Indicaţii geografice şi mărci: în căutarea unei identităţi comercial-spaţiale” în Revista Română de Dreptul Proprietăţii Intelectuale nr. 3/2012.
• „Exigenţele evitării dublei impuneri cu privire la impozitele directe: paradigme globale şi metamorfoze europene” în Revista Română de Dreptul Afacerilor nr. 2/2012.
• „Eșecul iluminismului juridic” în Verso nr. 66-67/2009.

Preocupări adiacente
filosofie; relații internaționale și geopolitică; teologie