Gina-Gabriela Oprea

Gina-Gabriela Oprea

Avocat definitiv în cadrul Baroului București, a absolvit cursurile Facultății de Drept din București, consolidându-și pregătirea prin obținerea unui titlu de masterat în Științe Penale, în cadrul Facultății de Drept din București. Are o experiență vastă în litigii, în special de natură penală, dar și în materia litigiilor de muncă și contencios administrativ. Se remarcă printr-o temeinica pregătire în domeniul dreptului și un dezvoltat simț practic, dedicat rezolvării problemelor juridice cu care clienții se confruntă. Vorbește fluent engleză și franceză.