Gheorghe Bonciu

Gheorghe BONCIU este doctor în drept şi conferenţiar universitar la Universitatea „Constantin Brâncoveanu”, unde predă istoria dreptului românesc, drept privat roman, drept civil, dreptul concurenţei, arbitrajul comercial şi dreptul internaţional.

A absolvit Facultatea de istorie-filozofie (1975) şi Facultatea de drept (1980) din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai” Cluj Napoca, fiind doctor în istorie (1987) şi doctor în drept (1995) ale aceleiaşi universităţi, după care a urmat mai multe specializări postuniversitare în dreptul administrativ, drept comercial, dreptul concurenţei, drept comunitar european şi drepturile omului, fiind de-a lungul timpului profesor în învăţământul preuniversitar (1975-1982), judecător la judecătoria Rm. Vâlcea (1982-1995 din care, vicepreşedinte şi preşedinte 1989-1995), judecător cu grad de curte de apel la Tribunalul Vâlcea (1995 şi în prezent, din care 1996-2002 preşedinte).

Este specializat în materia contractelor civile şi comerciale, a litigiilor comerciale, de contencios administrativ şi fiscal, dreptul concurenţei şi materia societăţilor comerciale. Direcţiile principale de cercetare sunt situate la graniţa dintre istorie şi juridic, fiind autorul a următoarelor lucrări:
– Alexandru Ioan Cuza şi organizarea de stat a României 1859-1866, (1997)
– Istoria dreptului românesc (2000, 2004, 2009)
– Instituţii de drept civil (2003)
– Drept comercial (1995, 2000, 2004, 2009)
– Drept comunitar european (2006)
– Dreptul Uniunii Europene (2009)
– Introducere în studiul dreptului roman (2009)
– Cambia şi acţiunea cambială (coautor 2004)
– Rolul dreptului şi economiei în procesul de dezvoltare şi modernizare al României contemporane (2003), coordonator
– Probleme teoretice şi practice ale tranziţiei la economia de piaţă (2005), coordonator.

Este autorul a peste 60 de studii şi articole apărute în reviste de specialitate de circulaţie naţională şi internaţională, este membru al Colegiului de conducere al Tribunalului Vâlcea (din 2005 şi în prezent), este formator CECCAR disciplinele legislaţie europeană, drept comercial, este membru al unor asociaţii profesionale şi culturale etc.

Pentru întreaga activitate a fost decorat de Preşedintele României în anul 2000 cu Ordinul naţional Pentru merit în grad de ofiţer.