Georgiana Tudor

Georgiana TudorGeorgiana TUDOR este judecător la Curtea de Apel București – Secția a II – a Penală, formator la SNG.

Dintre lucrările publicate: Noul Cod de procedură penală. Ghid de aplicare pentru practicieni (în colaborare cu A.S. Uzlău, C. Voicu, V. Văduva), Ed. Hamangiu, 2014; Propunerea de Regulament al Consiliului privind instituirea Parchetului European, în Curierul Judiciar nr. 10/2013; Consecinţe ale incriminării contrabandei, în contextul integrării României în Uniunea Europeană. Stingerea datoriei vamale prin confiscarea mărfurilor care fac obiectul infracţiunii, în Curierul Judiciar nr. 4/2013; Infracţiunea de contrabandă. Practică judiciară, Ed. Hamangiu, 2012; Răspunderea juridică pentru culpa şi eroarea medicală, Ed. Hamangiu, 2010; Mandatul european de arestare. Aspecte teoretice şi practică judiciară (în colab. cu M. Constantinescu), Ed. Hamangiu, 2009; Înşelăciunea în convenţii. Practică judiciară, Ed. Hamangiu, 2007 (2011 – ed. a 2-a); Jurisprudenţa C.J.C.E. (în colab. cu D. Călin), Ed. C.H. Beck, 2006; Tulburarea de posesie. Practică judiciară, Ed. Hamangiu, 2006 (2009 – ed. a 2-a)