Georgeta Dinu


Georgeta Dinu

Partener, Coordonatorul Practicilor de Concurență, Ajutor de Stat și Drept UE
Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen

Informații de contact
021.201.12.00
georgeta.dinu@nndkp.ro

Studii
– Master (MA) în Dreptul European al Concurenţei, King’s College London, University of London (2009)
– Master în Dreptul European şi Internaţional al Afacerilor (Master en Droit International et Européen des Affaires), Université Paris I Panthéon Sorbonne (2006)
– Licenţă în Drept European (Maitrise en Droit, Droit Européen), Université Paris I Panthéon Sorbonne – Collège Juridique Franco-Roumain d’Etudes Européennes (2004)
– Licenţă în Drept, Facultatea de Drept, Universitatea Bucureşti (2004)

Experiență profesională
– în echipa NNDKP din anul 2004, coordonează Practica de Concurență din anul 2008
– asistență juridică în dreptul concurenței: carteluri, abuz de poziție dominantă și alte practici restrictive de concurență – evaluare și asistență în investigaţiile Consiliului Concurenţei (inspecţii inopinate, răspunsuri la solicitările de informații din partea autorității, apărări față de rapoartele de investigaţie, reprezentare în audieri); asistență în procedura de angajamente în contextul investigațiilor
– reprezentare în fața instanțelor române și de la nivelul Uniunii Europene în contestarea deciziilor de sancționare/ intervenția în sprijinul deciziilor autorității
– asistență și reprezentare în fața Consiliului Concurenței în autorizarea fuziunilor și achizițiilor (concentrări economice)
– asistenţă pentru conformarea cu regulile de concurență în activitatea companiilor și training (compliance)
– asistenţă în proiecte de concurență neloială și de ajutor de stat

Conferințe, seminarii, cursuri / training-uri
– Vorbitor în cadrul conferinței „Concurența în achiziții publice – Regulile jocului pentru consorții” organizată de Camera de Comerț Americană în România (AmCham) împreună cu Consiliul Concurenței (2017)
– Vorbitor la conferința internațională „Rolul judecătorilor naționali în aplicarea regulilor europene de concurență și cooperarea dintre autoritățile reglementatoare și actorii judiciari” în cadrul programului „Îmbunătățirea aplicării legii concurenței în România – Conferințe specializate pentru judecători europeni”, organizată de Freedom House împreună cu Comisia Europeană, INM și Consiliul Concurenței pentru formarea judecătorilor din Romania (2016)
– Vorbitor în cadrul dezbaterii ”Fapta recunoscută – pe jumătate iertată?” (Dezbateri Juridice – Juridice.ro) (2016)
– Vorbitor la dezbaterea „Tranzacția în dreptul antimonopol: legendă urbană sau drept pozitiv?” (Dezbateri juridice – Juridice.ro) (2015)
– Formator al cursurilor ZF eLearning „Cum să abordezi investigațiile și inspecțiile Consiliului Concurenței” și „Cum să evităm practicile interzise de Legea concurenței”, disponibile pe platforma online dezvoltată în parteneriat cu Ziarul Financiar (Grupul Mediafax) (2013)
– Vorbitor la conferința Consiliului Concurenței, într-o sesiune organizată împreună cu Camera Americană de Comerț pe tema legislației proconcurențiale pentru mediul de afaceri (în principal, avizele autorității de concurență cu privire la proiectele de lege) (2013)
– Vorbitor la a 6-a Conferinţă Internaţională IMEDIPA privind Drept şi Politici de Concurenţă, în sesiunea privind practicile de preţuri şi abuzul de poziţie dominantă (2012)
– Vorbitor la conferinţele Aspecte practice ale aplicării regulilor de concurenţă organizată de Camera Americană de Comerţ în parteneriat cu Consiliul Concurenţei şi Institutul Naţional al Magistraturii – prezentări: „Înțelegere versus Comportament unilateral în jurisprudența instanțelor europene: Când avem un acord de voințe?” și „Aplicarea standardului de probă pentru carteluri” (2012)
– Vorbitor la Sesiunile de dreptul concurenţei ale evenimentului NNDKP Lex Atelier – prezentări: „Comportamentul recomandat în activitatea curentă și în investigațiile de concurență. Răspunderea companiei și a managementului” (2015); „Modalităţile specifice de închidere a investigaţiilor de concurenţă fără impunerea de amenzi sau cu reducerea amenzilor – renunţare în fapt la dreptul de a te adresa instanţei?” (2012); „Comunicările între concurenţi – numai despre starea vremii?” (2011); „Acorduri legitime din perspectiva legislaţiei concurenţei” (2009)
Publicații
– “The Romanian Competition Authority accepts commitments closing mobile operators’ price investigation (Orange Romania)” (Autoritatea de concurență din România acceptă angajamentele operatorilor de telefonie mobilă, închizând investigația privind tarifele), Institute of Competition Law, e-Competitions Bulletin/ e-Concurrences (2015)
– “Competition Law in Romania” (Legea concurenței în România), International Encyclopaedia of Laws – co-autor, Wolters Kluwer (2015)
– “Legal Practice Guides – Competition – Cartels: Romania – Law & Practice” (Ghiduri de practică – Concurență – Carteluri: România – Legislație și practică), Chambers & Partners (2015)
– “The Romanian Competition Authority rejects a complaint regarding on refusal to supply in the pharmaceutical sector (Roche / GSK)” (Autoritatea de concurență din România respinge o plângere privind un refuz de furnizare în sectorul farmaceutic) – co-autor, Institute of Competition Law, e-Competitions Bulletin/ e-Concurrences (2013)
– “The Romanian Competition Authority sanctions five companies for bid rigging in road construction projects (C.N.A.D.N.R)” (Autoritatea de concurență din România sancționează cinci societăți pentru participarea cu oferte trucate la licitații în proiecte de construcții de drumuri (CNADNR), Institute of Competition Law, e-Competitions Bulletin/ e-Concurrences – (2012)
– “The Romanian Competition Authority makes binding commitments made by the Central Depository on registry services to securities issuers” (Autoritatea de concurență din România conferă forță obligatorie angajamentelor asumate de Depozitarul Central cu privire la serviciile de registru pentru emitenţii de valori mobiliare), Institute of Competition Law, e-Competitions Bulletin/ e-Concurrences (2012)
– „Private Antitrust Litigation – Romania” (Litigii private de concurență – România) și “Intellectual Property and Antitrust – Romania” (Proprietate intelectuală și antitrust – România) – co-autor, Law Business Research, Getting the Deal Through (2011-2012); “Cartel Regulation – Romania” (Reglementarea cartelurilor – România) – co-autor, Law Business Research, Getting the Deal Through (2007-2012).