Georgeana ViorelInformaţii personale
locul naşterii: Piatra-Neamţ
stare civilă: căsătorită

Experiență profesională
iulie 2016-prezent: Judecător la Tribunalul Bucureşti, secţia a IV-a civilă;
iulie 2014 – 2016: Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti, secţia civilă;
aprilie 2015 – iulie 2016: Preşedinte secţia civilă, Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti;
iunie – decembrie 2015: Vicepreşedinte (cu delegaţie) Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti;
februarie 2013 – iunie 2014-Judecătoria Ploieşti, secţia civilă;
iulie 2011 – ianuarie 2013: Judecător stagiar – Judecătoria Mizil;
octombrie 2009 – iunie 2011: Institutul Naţional al Magistraturii (media examenului de absolvire al Institutului: 9,10).

Educaţie şi formare
2013-prezent: Facultatea de Drept din cadrul Universităţii din Bucureşti, Doctorat, Drept internaţional privat, prof. univ. dr. Sitaru Dragoş-Alexandru, Recunoaşterea şi executarea hotărârilor străine;
2012-2013: Facultatea de Drept din cadrul Universităţii din Bucureşti, Master – Drept privat;
2009-2011: Institutul Naţional al Magistraturii, auditor justiţie, stagiul de practică din anul II desfăşurat în cadrul Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti;
2005-2009: Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept, specializarea drept.

Opere științifice publicate
Legislaţia privind taxele judiciare de timbru. Soluţii. Argumente. Explicaţii, Ed. C.H.Beck, Bucureşti, august 2016, în coautorat;
Noul Cod de procedură civilă. Fundamentele. Art. 1-248. Comentarii și explicaţii, vol. I, Ed. C.H. Beck, 2012, în coautorat.

Articole publicate

Anul 2015:
Regulamentul nr. 1215/2012. Radiografie asupra recunoaşterii şi executării hotărârilor în materie civilă, în CJ, septembrie 2015.

Anul 2014:
1. Noi realităţi procesuale în procedura de judecată. Unele modificări ale NCPC aduse prin intermediul Legii nr. 138/2014, articol în coautorat
2. Unele considerații cu privire la recunoașterea și executarea hotărârilor străine în lumina Regulamentului nr. 44/2001 și a noului Cod de procedură civilă, lucrare prezentată la sesiunea de comunicări științifice Institutul de Cercetări Juridice Acad. Andrei Rădulescu, Doctrina românească între tradiție și reformă, București, martie 2014, cuprinsă în volumul Sesiunii de comunicări 2014;
3. Regulamentul (CE) 44/2001- Către eliminarea oricărui control în calea recunoașterii și executării hotărârilor?”- lucrare prezentată la Conferința internațională cercetătorilor doctoranzi și postdoctoranzi beneficiari de burse POSDRU- organizată la Craiova, 12-13 septembrie 2014 și care va fi cuprinsă în volumul Conferinței.

Anul 2013:
1. Cerere de reexaminare a încheierii pronunţate asupra cererii de ajutor public judiciar. Completarea hotărârii vs. îndreptarea hotărârii. Posibilitatea acordării ajutorului public judiciar sub forma cauţiunii. Înaintarea încheierii pronunţate asupra cererii către Administraţia Finanţelor Publice. Comunicarea hotărârii în baza rolului activ al instanţei, în RDC, nr. 11/2013, în coautorat, p. 24-35;
2. Cuantumul excesiv al cauţiunii-motiv de acordare a ajutorului public judiciar sub forma scutirii ori, după caz, a diminuării cuantumului acesteia, în coautorat, Dreptul, nr. 11/2013;
3. Cauza C-287/2011 P. Comisia Europeană vs. Aalberts Industries şi alţii. Concluziile A.G., în coautorat;
4. În sfârşit… NCPC, în coautorat;
5. Neconstituţionalitatea suprimării căii de atac unice, în Revista Română de Jurisprudenţă nr. 1/2013, în coautorat, p. 186-197.

Anul 2012:
Principiul contradictorialităţii, în coautorat;
Radiografie asupra celerităţii în NCPC. Termenul optim şi previzibil – estimarea duratei procesului – contestaţia la tergiversarea procesului, în Curierul Judiciar nr. 9/2012, în coautorat, p. 549-556;
Noul Cod de procedură civilă. Reglementarea principiilor fundamentale, în coautorat;
Noul Cod de procedură civilă. Unele elemente de noutate absolută, în coautorat;
Configuraţia impreviziunii în Codul civil (Legea nr. 287/2009, republicată), în Revista Dreptul nr. 2/2012, în cautorat, p. 30-46.