George Zlati


George Zlati

Informații de contact
+40748149840
zlatigeo@gmail.com / george.zlati@protonmail.com
http://www.zlati.legal
http://www.penalmente.eu

Studii
2019: Doctor în drept la Universitatea BABEŞ-BOLYAI, Facultatea de Drept
2016-2019: Doctorand în drept penal la Universitatea BABEŞ-BOLYAI, Facultatea de Drept
2012: Faculté Internationale de Droit Comparé – Strasbourg, Franţa Diplôme de Ier cycle, Drept comparat
2011–2012: Universitatea BABEŞ-BOLYAI, Facultatea de Drept – Masterul de Ştiinţe Penale şi Criminalistică Drept penal
2007–2011: Universitatea BABEŞ-BOLYAI, Facultatea de Drept Licenţă, Drept

Experiență profesională
Cabinet individual de avocat – Baroul Cluj
Avocat colaborator la SCPA Sergiu Bogdan & Asociaţii – Baroul Cluj
Cadru didactic asociat la Universitatea BABEŞ-BOLYAI, Facultatea de Drept
Redactor-şef la revista Penalmente Relevant (http://www.revista.penalmente.ro)

Cărţi publicate
1. Tratat de criminalitate informatică, vol. I, Ed. Solomon, 2020
2. Codul de procedură penală, ediția 3, Ed. C.H. Beck, București, 2020 (coord. M. Udroiu, coautor)
3.Codul de procedură penală, ediția 2, Ed. C.H. Beck, București, 2017 (coord. M. Udroiu, coautor)
4. Noul Cod penal. Partea specială. Perspectiva Clujeană, Ed. Universul Juridic, 2014, București (în colaborare cu Sergiu Bogdan și Șerban Alina Doris);

Articole relevante publicate
1. Problematica violenţei exercitate într-un joc sportiv. Posibilitatea imputării faptei prevăzute de norma penală – Caiete de drept penal, nr. 2/2010
2. Sancţionarea accesului neautorizat la o reţea wireless şi utilizarea fără drept a serviciului de Internet. Analiză de lege lata, lege ferenda, cu trimitere la elemente de drept comparat – Caiete de drept penal, nr. 2/2011
3. Problematica violenţei exercitate într-un joc sportiv (II). Răspunderea penală a participanţilor la jocul sportiv – Caiete de drept penal, nr. 3/2011
4. Unele consideraţii cu privire la infracţiunile prevăzute de art. 5 lit. b) şi e) din Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale, Pandectele Române, nr. 9/2012
5. Unele aspecte în legătură cu infracţiunile informatice din perspectiva legislaţiei în vigoare, precum şi a noului Cod penal, Dreptul, nr. 10/2012
6. Dematerializarea obiectului material al infracţiunii în contextul evoluţiei tehnologice şi consecinţele acesteia, Dreptul, nr. 9/2013
7. Percheziția sistemelor informatice și a mijloacelor de stocare a datelor informatice (I), Caiete de drept penal, nr. 3/2014;
8. Percheziția sistemelor informatice și a mijloacelor de stocare a datelor informatice (II), Caiete de drept penal, nr. 4/2014;
9. Legitima apărare şi starea de necesitate în domeniul criminalităţii informatice (I), Dreptul, nr. 4/2015;
10. Legitima apărare şi starea de necesitate în domeniul criminalităţii informatice (II), Dreptul, nr. 5/2015;
11. Privilegiul contra autoincriminării și criptografia, Penalmente Relevant, nr. 1/2016;
12. Accesul fără drept la un sistem informatic. Aspecte punctuale, în Studii și Cercetări Juridice Europene. Conferința internațională a studenților în drept, ediția a IX-a, Ed. Universul Juridic, Timișoara, 2017
13. Frauda informatică. Aspecte controversate, în “Caiete de drept penal”, nr. 4/2018