George Doru Lucaciu


Informații de contact
+40721483738
lucaciu.george@yahoo.com

Experiență și domenii de activitate
• Drept civil și procedură civilă;
• Drept fiscal și contencios administrativ;
• Dreptul afacerilor, comercial cu specializare pe diferite industrii;
• Acțiuni în justiție;
• Arbitraj;
• Legea Insolvenței;
• Protecția consumatorilor;
• Dezvoltare Imobiliară și Tranzacții Complexe.

Prezentare generală
Sunt membru al Baroului București, având dreptul de a pune concluzii în fața tuturor instanțelor, cu o vechime în profesie de peste 7 ani, timp în care am acumulat experiență practică în domenii precum insolvența, dreptul general al afacerilor, cu specializare în dreptul comercial și corporativ, fiscal și litigii de contencios și fiscal, afaceri imobiliare, concedieri colective, negocieri colective în calitate de reprezentant al angajatorului, opinii legale, due diligence, memorandumuri, negocieri sau reprezentări ale clienților în fața instituțiilor publice și private.

În calitate de avocat pledant, am participat la acordarea asistenței juridice și reprezentare în procese și cereri de natură civilă/comercială și/sau de insolvență/recuperare a creanțelor de o importanță majoră, desfășurând activități complexe în ceea ce privește regimul de recuperare a creanțelor, inițierea și administrarea acestora pe parcursul procedurii de insolvență, apărarea împotriva contestațiilor depuse în instanță de societăți sau persoane fizice cu privire la executarea creanțelor rezultând din diferite contracte.

Sunt autor al unor articole de specialitate în materia modificărilor intervenite la Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, precum și în materia reglementării privind transportul de tip ride-sharing, ca alternativă la transportul clasic. Am participat, în calitate de speaker, la conferințe juridice pe teme de insolvență, în încercarea de a propune cele mai potrivite remedii de recuperare a creanțelor deținute în insolvență de creditorii beneficiari ai unor cauze de preferință.

Prezentarea succintă cronologică
2021 – prezent: Managing Associate, Savin & Asociații (fostă „Pop, Savin & Asociații”)
2019 – 2021: Senior Associate, SCPA „Savin & Asociații” (fostă Pop, Savin & Asociații”)
2019: Senior Associate, STOICA & Asociații
2016 – 2018: Associate, STOICA & Asociații
2014 – 2016: Junior Lawyer, STOICA & Asociații
2013 – 2014: Intern, Micu, Zarafiu și Asociații

Educație și formare
2021 – 2024: Doctorand în cadrul Școlii Doctorale a Facultății de Drept din cadrul Universității București, la disciplina „Dreptul muncii și securității sociale”.
2021 – 2022: Masterand în cadrul programului de studii universitare de masterat în domeniul drept, programul: „Drept Economic European” (în limba germană), organizat de Facultatea de Drept a Universității din București.
2013 – 2015: Absolvent al I.N.P.P.A. București (Central)/definitivare.
2013 – 2014: Absolvent al programului de masterat „Științe penale”, organizat de Facultatea de Drept a Universității „Nicolae Titulescu” din București.
2009-2013: Absolvent al studiilor universitare de licență din cadrul Facultății de Drept a Universității din București.
2005-2009: Absolvent al studiilor liceale din cadrul Colegiului German „Goethe” din București, deținător al diplomei de bacalaureat în lb. germană (Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife).

Competențe
• Lingvistice: Germană și Engleză – fluent scris și vorbit; Franceză – bine.
• Permis auto categoria B deținut din 2008.