George Daniel Dancă


Informații de contact
gdanca1979@yahoo.com

Experiență profesională
2016-prezent: prim procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul pentru Minori și Familie Brașov
2012-2015: procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna, Sf. Gheorghe (România)
2008-2012: procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Braşov

Educație și formare
2006-2008: auditor de justiție, Institutul Naţional al Magistraturii, Bucureşti (România)
1998-2002: student, Facultatea de Drept din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca
1994-1998: elev, Colegiul Național „Cuza Vodă”, mun. Huşi, jud. Vaslui

Cursuri de pregătire profesională
19.03.2009: „Incidenţa dispoziţiilor art. 6 alin. 1 din C.E.D.O. în faza de urmărire penală”;
07.05.2009: „Criminalistică – infracţiuni rutiere, cercetarea accidentelor de muncă şi infracţiuni economico-financiare”;
21.05.2009: „Criminalistică – procedura cercetării la faţa locului şi metodica investigării infracţiunilor flagrante şi a celor comise cu violenţă”,
28.05.2009: „Răspunderea penală a persoanei juridice conform Legii nr. 278/2006”;
04.06.2009: „Proceduri şi tehnici speciale de investigare prevăzute de Codul de procedură penală – interceptările audio-video şi martorul şi investigatorul sub acoperire”
30.04.2011: „Tehnici speciale de investigaţii”;
25, 26 si 27.05.2011, Braşov – „Noile Coduri penal si de procedura penala”;
09.06.2011: „Criminalitatea informatica – Aspecte de practica neunitara”;
11.11.2011: „Infracţiuni de fals”;
18.11.2011: „Cooperare judiciara internaţionala in materie penala – Mandatul european de arestare”
16-18.05.2012, Sovata: „Cooperare judiciară internaţională în materie penală”;
01.10.2012 – „Trimiterea in judecată in contumacie. Trimiterea in judecată a persoanei juridice. Aspecte teoretice si practice”;
08.10.2012: „Spălarea de bani”;
13.12.2012: „Interceptări si înregistrări audio-video. Condiţii si criterii de oportunitate si proporţionalitate. Aspecte teoretice si practice”;
20.12.2012: „Metodologia investigării infracţiunilor de contrabandă si evaziune fiscală”
26.04.2013: „Infracţiunea de cămătărie şi confiscarea extinsă”;
07.06.2013: „Evaziunea fiscală”;
26-27.09.2013: „Noul Cod penal”;
07-10.10.2013, Braşov: „Întărirea capacităţii Ministerului Public de a obţine rezultate mai bune în lupta împotriva corupţiei mici” – Proiect co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeană extinsă;
14-15.11.2013, Braşov: „Prevederile Noului Cod penal şi ale Noului Cod de procedură penală”;
05-06.12.2013, Braşov: „Prevederile Noului Cod de procedură penală”
16.04.2014: „Implicaţiile Noului Cod Penal privind combaterea corupţiei în mediul privat”;
16.05.2014: „Comunicarea şi relaţii cu mass-media”;
27.10.2014: „Acordul de recunoaştere a vinovăţiei. Tehnici de audiere a martorului vulnerabil şi ameninţat în cadrul urmăririi penale. Arestarea la domiciliu”
16-17.02.2015, Braşov: „Corupţia, conflictul de interese şi evaziunea fiscală, componente ale unui fenomen infracţional complex”;
07-08.05.2015: „Engleză juridică”;
25.05.2015: „Evaziunea fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. a şi c din Legea nr. 241/2005. Relaţia dintre art. 8 şi 9 din Legea nr. 241/2005”;
08.06.2015: „Cooperarea judiciară internaționala în materie penală. ordinul de indisponibilizare. Semnalări SINS”;
14.09.2015: „Spălarea de bani. Elemente constitutive şi practică judiciară”;
24-25.09.2015: „Răspunderea penală în Noul Cod penal. Recidiva”;
26-27.11.2015: „Camera preliminară. Redeschiderea urmăririi penale”
21-23.09.2016, Alba-Iulia: ”Utilizarea metodelor de profilaj în investigarea criminalistică”
13.10.2016: ”Infracțiuni informatice. Modalități de supraveghere tehnică a datelor informatice prin raportare în special la supravegherea tehnică a poștei electronice”
27.10.2016, Brașov: ”Art. 5 – Incidența dispozițiilor CEDO în faza de urmărire penală; durata urmăririi penale, măsurile preventive, trimiterea în judecată în lipsă, asistența juridică. Aspecte teoretice și practice privind ordinele de indisponibilizare și confiscare a bunurilor la nivelul Uniunii Europene. Ordinul de indisponibilizare; semnalări SIMS. Cooperare judiciară internațională în materia obținerii datelor financiare”
28.10.2016, Brașov: ”Comunicare scrisă, verbală și non verbală. Comunicare și relații cu mass media. Modalități specifice de comunicare. Comunicatul de presă. Declarația de presă. Conferința de presă. Proceduri specifice, simulare. Noțiunea de ,,date personale” raportat la dispozițiile Legii nr. 544/2001, Legii nr. 677/2001, a Deciziei ÎCCJ nr. 37/07.12.2015 și a art. 94 C.p.p.”
06-10.11.2016, Predeal: Activitatea 11.2 Formarea specialiștilor în domeniul luptei împotriva violenței domestice – organizată în cadrul proiectului ”JAD – Acțiunea comună împotriva violenței în familie”, contract de finanțare derulat în cadrul Programului 29 – ”Domestic and gender based violence”, finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014
17-18.11.2016, Brașov: ”Noul Cod penal, Noul Cod de procedură penală”, derulat în cadrul Proiectului ”Întărirea capacității sistemului judiciar Românesc de a răspunde provocărilor noilor schimbări legislative și instituționale”, finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014
25.10.2017, Brașov: ,,Modalități alternative de a soluționa problematica tinerilor în sistemul de justiție”, sesiune de grup organizată de către Fundația ,,Terre des hommes” – Elveția (Tdh) în cadrul proiectului intitulat ,,Alternative Ways to Address Youth” – AWAY, co-finanțat prin programul JUSTICE al Uniunii Europene

Alte seminarii
in datele de 07 si 08.06.2011 am participat la video conferinţa organizata de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie si Justiţie cu tema „Principiul oportunităţii in activitatea de urmărire penala”;
in data de 28.10.2011 am participat la seminarul cu tema „Reintegrarea sociala a persoanelor care au comis infracţiuni”.

Cărţi, studii si articole publicate in reviste de specialitate
– „Prezumţia de nevinovăţie. Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi dreptul intern”, Revista Pro Lege, nr. 4/2012.

Varia
Limbi străine: engleza