Drept civil, Notari publici, Profesori
,

George Cristian Schin

Experiența profesională
2020 – în curs: Decan, Facultatea de Știinte Juridice, Sociale și Politice Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați
2015-2020: Membru senat, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi
2015-2020: Director Departament Ştiinţe Administrative și Studii Regionale, Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi
2015-prezent: Conferențiar universitar, Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi
2015-prezent: Membru Corp de Control al Camerei Notarilor Publici Galaţi, Camera Notarilor Publici din Galaţi
2014-2015: Lector formator în cadrul proiectului POSDRU susţinerea egalităţii de şanse și promovarea profesională a femeilor – PROGRES – POSDRU/ 144/6.3/S/129743, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi
2012-2015: Lector universitar, Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale și Politice, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi
2012-prezent: Cadru Asociat Facultatea Transfrontalieră de Ştiinţe Umaniste, Economice și Inginereşti, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi
2009-2011: Asistent universitar, Cadru Asociat Catedra de Drept, Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale și Politice, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi
2009-2011: Tutore Catedra de Drept, Facultatea de Drept, Universitatea Danubius Galaţi
2007-prezent: Notar Public, Camera Notarilor Publici din Galaţi
2005-2006: Notar Stagiar,Biroul Notarial „Ciucă & Asociaţii”
2004-2007: Președinte A.G.A. desemnat de Consiliul Local Galaţi, SC. APA CANAL SA Galaţi
2004-2007 Consilier Parlamentar, Camera Deputaţilor Bucureşti
2003-2006: Consilier Juridic, Biroul Notarial „Ciucă & Asociaţii”
2001-2003: Consilier Juridic, SC DUNĂREA LEASING SA
2001-2003: Consilier Juridic, SC INCONFREN SA
2001-2003: Consilier Juridic, SC INTERAUTO SRL
2000-2001: Consilier Juridic, SC GABLICOROM SRL

Educație și formare profesională
2019: Program postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă ”Managementul Referințelor Bibliografice”, Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați
2018: Program postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă ”Strategii didactice inovative”, Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați
2015: Pedagog recuperare, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi
2015: Dezvoltator E-learning, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi
2012: Formator, Institutul Interact Training, Constanţa
2012: Evaluator competenţe profesionale, Institutul Interact Training, Galaţi
2011: Doctor în management: Strategii de creştere a performanţelor manageriale în activitatea notarială, Şcoala doctorală, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi
2008-2011: Doctorand, Şcoala doctorală, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi
1996-2000: Licenţiat în Știinţe juridice, Facultatea de Drept, Universitatea „Danubius”
1992-1996 Diploma de bacalaureat, Liceul Energetic din Galaţi

Competențe organizatorice
2017: Redactor șef al revistei PARS
2015: Presedintele comisiei de calitate din cadrul Facultatii de Stiinte Juridice, Sociale si Politice 2015: Membru al comitetului de organizare al unei manifestări ştiinţifice naţionale (conferință / congres), cu comitet ştiinţific internaţional şi participare internaţională: Conferinţa internaţională “Exploration, Education and Progress in the Third Millennium”
2015: Implicarea în organizarea şi planificarea diverselor colocvii profesionale, din cadrul Camerei Notarilor Publici din Galaţi, ce presupune o structurare a temelor ce se dezbat în cadrul acestora.
2014: Membru comisie sesiune științifică studențească: Sesiunea Ştiinţifică Internaţională a Studenţilor – Donaris
2014: Membru comisie sesiune științifică studențească: Concursul de eseuri studenţesti
2014: Membru în colectivul de realizare a dosarului pe baza caruia s-a obținut autorizarea/reevaluarea (în anul evaluat) a unei noi forme sau a unui nou program de studii (licenta, master, formare continua, IFR, IDD)
2014: Coordonator curs de calificare Inspector/Referent resurse umane POSDRU SUSŢINEREA EGALITĂŢII DE ŞANSE ŞI PROMOVAREA PROFESIONALĂ A FEMEILOR – PROGRES – POSDRU/144/6.3/S/129743
2014: Membru în consiliul Facultăţii de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice Galaţi, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi
2014: Membru în comisie de lucru – la nivel decanat/Consiliul facultatii.
2014: Membru al comitetului de organizare al unei manifestări ştiinţifice naţionale (conferință / congres), cu comitet ştiinţific internaţional şi participare internaţională: Conferinţa internaţională “Exploration, Education and Progress in the Third Millennium”
2014: Membru al comitetului de organizare al unei manifestări ştiinţifice naţionale (seminar, simpozion, workshop, școala de vara etc.):
– Şcoala de vară – Protectţa şi drepturile refugiaţilor 2014 Ediţia a 2-a
– Reintegrarea socială a foştilor deţinuţi, calea către o comunitate mai sigură
– Conferinţa Internaţională privind Criminalitatea Organizată
– Seminar CJI: Guvernarea deschisă pe agenda publică
2013: Membru al comisiei de finalizare a programelor de studii – licenţă sau dizertaţie: Membru in 3 comisii de licenta – disertatie, Facultatea Transfrontaliera

Competente sociale
1. Membru activ, Societatea Academică de Management din România (2015)
2. Membru fondator, Asociaţia Internaţională de Drept Civil
3. Membru fondator, Camera Mediatorilor Regiunea de Sud-Est
4. Membru fondator, Centrul de Cercetare, Consultanţă, Formare şi Dezvoltare Profesională „Human Resources”
5. Vicepreşedinte, Filiala Galaţi a Asociaţiei Naţionale a Tinerilor Jurişti din România
6. Membru, Comitetul Executiv Centrul Internaţional Antidrog şi pentru Drepturile Omului din România
7. Secretar, Institutul Naţional pentru Evaluare şi Cercetare Sociologică
8. Membru activ, Societatea Română de Drept European
9. Membru activ, Asociaţia Română pentru Studiul Dreptului Comparat şi al Dreptului Internaţional Privat
10. Membru în comitetul de redacţie al revistei Ecce Juris – Revista studenţilor Facultăţii de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice Galaţi
11. Membru fondator, Asociația ”Galați 4×4 Salvare Recuperare”

Competente sociale
2013: Membru al comitetului de organizare al unei manifestări ştiinţifice naţionale (seminar, simpozion, workshop, școala de vara etc.):
– Şcoala de vară Protecţia şi drepturile refugiaţilor
– Cariera de magistrat-prezent şi perspective-invitat Cristi Danileţ
– Contrabanda – DIICOT Structura teritoriala Galaţi şi BCCO Galaţi
2013: Membru al comitetului de organizare al unei manifestări ştiinţifice naţionale (conferință/congres), cu comitet ştiinţific internaţional şi participare internaţională:
– Conferinţa internaţională “Exploration, Education and Progress in the Third Millennium”
2010: Membru comitet organizatoric seminarul ştiinţific:
– Strategii de combatere a corupţiei prin colaborarea instituţiei Direcţiei Naţionale Anticorupţie cu societatea civilă, organizat de Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice şi Asociaţia Naţională a Tinerilor Jurişti din România
2010: Coordonator lucrări Sesiunea de comunicări ştiinţifice sudenţeşti „Donaris 2010”, Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi
2010: Membru organizatoric seminarul ştiinţific:
– Urmărirea transfrontalieră şi sancţionarea infracţiunilor de trafic ilicit de droguri şi substanţe psihotrope. Actualitate şi perspective, organizat de Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice şi Asociaţia Naţională a Tinerilor Jurişti din România
2010: Titlul de Excelenţă pentru merite deosebite în dezvoltarea şi promovarea Ştiinţelor Juridice din România în cadrul Seminarului Strategii de combatere a corupţiei prin colaborarea instituţiei Direcţiei Naţionale Anticorupţie cu societatea civilă, Galaţi
2009: Coordonator lucrări Sesiunea de comunicări ştiinţifice studenţeşti „DONARIS 2009”, Ediţia a II-a, organizată de Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice, Galaţi
2008: Membru comitetul organizatoric simpozion profesional privind aspecte de teorie şi practică notarială, Brăila
2007: Membru comitetul organizatoric simpozion profesional privind practica notarială unitară, Brăila
2004: Membru comitetul organizatoric a VII-a Reuniune Ştiinţifică Naţională a Asociaţiei Naţionale de Tinerilor Jurişti din România, Galaţi
2003: Membru comitetului organizatoric a VI-a Reuniune Ştiinţifică Naţională a Asociaţiei Naţionale a Tinerilor Jurişti din România, Arad