George Alexandru Ilie


Studii:
• Liceul Alexandru Ioan Cuza, Bucureşti.
• Universitatea din Bucureşti- Facultatea de Drept, licentiat in drept din iulie 1999;
• doctor în drept summa cum laude cu tema “Problematica riscurilor in contracte” al Universităţii din Bucureşti (iulie 2011).

Experienţa profesională:
• 1999- 2000: jurist la Departamentul de Reglementare a Pietei si Intermediere Financiara al Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare;
• din mai 2000- mai 2008: pana in prezent avocat in Baroul Bucuresti, colaborator la Societatea Civila de Avocatura “Cristian Iordanescu si Asociatii“;
• mai 2008 – prezent: avocat titular Cabinet de avocatură “ILIE GEORGE ALEXANDRU”
• din octombrie 1999: cadru didactic de seminarizare colaborator la disciplinele Dreptul Familiei Drept civil. Drepturi reale si Drept civil. Teoria generala a
obligatiilor, in cadrul Facultatii de Drept a Universitatii din Bucuresti- Catedra de drept privat;
• din Februarie 2001: preparator universitar la disciplinele Drept civil. Drepturi reale si Drept civil. Teoria generala a obligatiilor, in cadrul Facultatii de Drept a
Universitatii din Bucuresti- Catedra de drept privat;
• din Februarie 2005- oct. 2012: asistent universitar la disciplinele Drept civil. Teoria generala si Drept civil. Persoanele, in cadrul Facultatii de Drept a Universitatii din Bucuresti- Catedra de drept privat;
• din octombrie 2012 – prezent- lector univ. dr. in cadrul Facultatii de Drept a Universitatii din Bucuresti- Catedra de drept privat;
• secretar al Catedrei de drept privat a Facultăţii de drept a Universităţii din Bucureşti în perioada 2003-2007.

Alte activitaăți relevante:
• Lector la conferintele de stagiu organizate de catre Baroul Bucuresti, pe diverse teme ce intereseaza dreptul civil.
• Lector in cadrul cursurilor organizate de catre Institutul National de Pregatire si Perfectionare a Avocatilor pe diverse teme ce intereseaza dreptul civil.
• Membru al Comisiilor de examinare în cadrul concursurilor de admitere/definitivare in profesia de avocat.
• autor sau coautor a 19 studii si note de jurisprudenta şi al unei monografii;
• participant cu lucrări în cadrul a două conferinţe naţionale şi internaţionale.

Limbi straine: engleza – nivel avansat, franceza – nivel avansat