Genoveva Vrabie


Activitate științifică
– Posibilă revizuire a Constituţiei României. Regim politic parlamentar în România post – decembristă? – în revista Revista de Drept Public nr.2/2007.
– Le constitutionnalisme européen – phénomèn complexe et integrateur – în Buletinul Ştiinţific al UMK nr.17,  Editura Cugetarea, Iaşi, 2008.
– L’évolution du concepts de la doctrine classique de Droit constitutionnel, Institutul European, Iaşi, 2008, Editor.
– Une possible révision de la Constitution. Régime politique parlementaire en Roumanie post-décembriste ? Buletinul Ştiinţific al Universităţii „Mihail Kogălniceanu”, Iaşi, nr. 18, 2009.

Lucrări publicate în volumele unor conferinţe naţionale
– Conferinţă la „Salon de grados de la Facultad de Dereche” intitulată La naturaleza juridica del Tratadon – 27.11.2007.
– Conferinţă organizată de Curtea Constituţională a României pe 6-7 decembrie 2007 cu tema Constitutionalisation of legal and political lije. The role of constitutional courts. – Intervenţie.
– Workshop organizat de Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative pe 28 .III.2008. Moderator şi comunicare cu tema Interpretarea diferită a unor texte constituţionale ce reglementează raporturile dintre Preşedintele României şi Guvern şi consecinţele practice ale absenţei unor concepţii unitare în acest domeniu, Moderator.
– Conferinţa CNCSIS – A 10-a Conferinţă Naţională a Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior – din 15.05.2008 – Intervenţie.

Contribuţii la cărţi, monografii, tratate
– L’indépendence des juges constitutionnels roumains. Normativité et réalité, în volumul , coordonator Francisco Fernandez SEGADO, Dykinson S.L., Madrid, 2008.
– Les implications du traité établissant une constitution pour l’Europe dans la hiérarchie des sources du droit, în volumul , comité éditorial: Jean du Bois de Gaudusson, Philippe Claret, Pierre Sadran, Brigitte Vincent, Bruyllant, 2008.
– L’interpretation differente de certains textes constitutionnels réglementant les rapports entre le Président de la Roumanie et le gouvernement et les conséquence pratique de l’absence d’une conception unitaire dans ce domaine, în vol. Dijon, 2008 (sub tipar).
– Une possible révision de la Constitution. Régime politique parlamentaire en Roumanie post-decembriste ?, în vol.”Mélanges en l’honneur de Maria Kruk-Jarosz., Varşovia, 2008, (sub tipar)
– La naturaleza juridico del Tratado, lucrare prezentată în cadrul Conferinţei având ca temă

Lucrări publicate în volumele unor conferinţe internaţionale
– Conferinţă Internaţională organizată de Curtea Constituţională a României pe 6-7 decembrie 2007 având ca temă – intervenţie.
– Le constitutionalisme européen-processus complexe et integrateur Sesiunea de comunicari stiintifice, Universitatea “Mihail Kogalniceanu”, Table Ronde internationale – la neuvième édition, 2007.
– Réflections sur l’attribution de la Cour Constitutionnelle de la Roumanie de résoudre des conflits juridiques de nature constitutionnelles entres les autorités publiques, Sesiunea de comunicari stiintifice, Universitatea “Mihail Kogalniceanu”, 2008.
– Sur la nature juridique des cours constitutionnelles, Sesiunea de comunicari stiintifice, Universitatea “Mihail Kogalniceanu”, Table Ronde internationale, 2009.