Gabriela Victoria Bîrsan


Gabriela Victoria Bîrsan

Informatii personale

Data nasterii:
22 mai 1956

Cetatenie:
romana

Stare civila:
căsătorită

Experienta profesionala

– Din data de 15 februarie 1980 când am fost încadrată ca judecător stagiar la Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti şi până în prezent,    mi-am desfăşurat activitatea numai ca judecător (peste 25 de ani);

– După promovarea examenelor de 6 luni, 1 an şi respectiv 1 an şi 6 luni, în anul 1982 mi-am susţinut examenul centralizat de definitivat ca judecător, fiind clasată prima pe ţară (sesiunea mai – iunie 1982), ulterior fiind încadrată ca judecător definitiv la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti unde am lucrat până în anul 1990;

– În anul 1990 am fost promovată vice-preşedinte la Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti;

– La 1 septembrie 1990 am fost promovată ca judecător la Tribunalul Municipiului Bucureşti;

– La 15 octombrie 1991 am fost promovată ca judecător inspector  la Tribunalul Municipiului Bucureşti;

– La 1 iulie 1993 am fost promovată ca judecător la nou înfiinţata Curte de Apel Bucureşti;

– La 1 septembrie 1993 am fost promovată judecător inspector în cadrul Curţii de Apel Bucureşti.

– Ca judecător – inspector, activitate desfăşurară timp de 9 ani atât la Tribunalul Municipiului Bucureşti cât şi la Curtea de Apel Bucureşti, am răspuns de verificarea activităţii instanţelor din Bucureşti în materie civilă şi respectiv contencios administrativ, constatările verificărilor şi propunerile făcute fiind cuprinse în rapoartele de inspecţie întocmite şi înaintate conducerii Tribunalului şi respectiv Curţii de Apel Bucureşti, precum şi Ministerului de Justiţie.

– Prin Decretul Preşedintelui României nr. 83 din 29 martie 2000 am fost numită judecător la Curtea Supremă a României. De la numirii la instanţa supremă şi până în prezent am lucrat ca judecător numai în cadrul Secţiei de contencios administrativ, în prezent Secţia de contencios administrativ şi fiscal.

– Prin Decretul Preşedintelui României nr. 1015 din 21 octombrie 2005 am fost numită preşedinte al Secţiei de contencios administrativ şi fiscal a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

– Prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 418 din 30 octombrie 2008, am fost numită cu delegaţie în funcţia preşedinte al Secţiei de contencios administrativ şi fiscal a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, ca urmare a vacantării postului prin împlinirea termenului de 3 ani al primului mandat.

– Prin Decretul Preşedintelui României nr. 61 din 22 ianuarie 2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.48 din 27 ianuarie 2009 am fost numită în funcţia de preşedinte al Secţiei de contencios administrativ şi fiscal a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

– În anul 2008, am fost desemnată de conducerea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie să îndeplinesc funcţia de coordonator al Unităţii de Implementare a proiectului PHARE RO 2005/017-553.01.04.01 – „Asistenţă pentru Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie”, proiect în cadrul căruia Înalta Curte a avut pentru prima dată atât calitatea de autoritate contractantă cât şi calitatea de beneficiar.

– Începând cu anul 2009, fac parte din Grupul de Lucru I (instanţe) în cadrul Proiectului PHARE RO/2007-IB/JH/01 – „Unificarea jurisprudenţei instanţelor şi parchetelor din România”

Educatie si formare

Studii liceale: Liceul „I.L. Caragiale” Bucureşti – clasă specială de chimie; promoţia 1975

Studii universitare: Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti, 1975 – 1979, absolvită cu media 10 la lucrarea de diplomă (materia – drept civil – ) şi 9,87 media generală

Studii  post-universitare şi de perfecţionare:

– cursuri post-universitare, specializarea Drept civil – Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti, anul universitar 1989-1990;

– cursul post-universitar de Protecţia internaţională  a drepturilor omului organizat de Facultatea de Drept din Bucureşti în colaborare cu Institutul pentru Drepturile Omului René Cassin-Strasbourg, 1993; diplomă de finalizare a cursurilor;

– cursuri de perfecţionare în Dreptul concurenţei şi Drept comunitar organizate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie  în colaborare cu Delegaţia Uniunii Europene de la Bucureşti.

Aptitudini si competente profesionale

– Am gândit întotdeauna că, în esenţă, un judecător trebuie să pună pe primul plan al activităţii sale profesionale soluţionarea dosarelor  ce-i sunt repartizate prin pronunţarea unor hotărâri legale şi temeinic motivate. Atât înainte de anul 1989 cât şi după schimbările politice din ţara noastră, am avut satisfacţia de a pronunţa şi motiva soluţii importante mai ales în domeniul dreptului civil, dar şi în dreptul penal, dreptul familiei, contenciosul administrativ;

– Am pronunţat şi motivat soluţii novatoare în materii precum partajele judiciare, aplicarea legii străine în raporturile juridice cu element de extraneitate, revizuirea în procesul civil, răspunderea civilă contractuală şi răspunderea  civilă delictuală, apărarea dreptului de proprietate prin acţiuni de drept civil

– În anul 1986 am acordat daune morale pentru prejudiciu corporal, fiind prima soluţia a instanţelor din Bucureşti în materie, iar în anul 1991 am acordat pentru prima oară daune morale în cazul arestării pe nedrept a unor persoane după evenimentele din 13 – 15 iunie 1990, soluţiile fiind menţinute în recurs la fostul Tribunal Suprem

– Soluţii pronunţate în completele din care am făcut parte şi motivate de mine ca judecător la Secţia de contencios administrativ sunt publicate în culegeri de jurisprudenţă sau în Buletinul jurisprudenţei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

– În calitate de judecător la Tribunalul Municipiului Bucureşti am contribuit în mod esenţial la crearea unei practice unitare cu privire la înregistrarea partidelor politice

– În luna marte 1993 am pronunţat sentinţa civilă prin care s-a constatat autodizolvarea Partidului Comunist Român, hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă prin decizia pronunţată de fostul Tribunal Suprem

– În noiembrie 2005 am participat la seminarul organizat de Consiliul Concurenţei pe tema „Legislaţia privind practicile anticoncurenţiale” – prezentarea unor cazuri din jurisprudenţa comunitară.

– În octombrie 2006 am participat la seminarul organizat de Consiliul Concurenţei cu tema: „Ajutorul de stat. Concepte esenţiale. Principii juridice”.

– În anul 2007 am participat la lucrările Colectivului special constituit la nivelul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative pentru definitivarea proiectului Codului de procedură administrativă al României;

– În iunie 2007 am participat, în cadrul programului de formare continuă a magistraţilor coordonat de Institutul Naţional al Magistraturii, la seminarul cu tema: „Combaterea discriminării”.

– În noiembrie-decembrie 2007 am participat la mesele rotunde organizate de Consiliul Concurenţei având ca temă: „Aspecte de principiu consacrate în jurisprudenţa comunitară cu privire la aprecierea probelor în materie de concurenţă”.

– 23-24 mai 2008 – am participat la Conferinţa Internaţională „Dreptul afacerilor pentru 2008”, organizată de Facultatea de Drept a Universităţii Bucureşti.

– iunie 2008 – am participat la seminarul organizat la Centrul regional de formare continuă de la Timişoara cu tema: „Incidenţa hotărârilor CEDO în dreptul naţional”.

– 4-5 decembrie 2008 – am participat la „Colloque de celebration du 60eme anniversaire de la Declaration Universelle des Droits de l’Homme”, organizat de Colegiul juridic franco-român

– 6 octombrie 2009 – am participat la conferinţa “Concurenţa – cheia dezvoltării economice şi a bunăstării consumatorului”, organizată de Consiliul Concurenţei.

Aptitudini si competente sociale

– Capacitate deosebită de comunicare

– Abilităţi organizatorice novatoare şi spirit de lider

– Capacitate de concentrare şi eficienţă în condiţii de stres

Aptitudini si competente profesionale

In calitate de presedinte al sectiei de cotencios administrativ si fiscal a Inaltei Curti de Casatei si Justitie

– Am asigurat, începând cu luna septembrie 2005, conducerea colectivului Secţiei, format din peste 50 de persoane: judecători, magistraţi-asistenţi şi grefieri;

– După preluarea în anul 2005 a mandatului de preşedinte al Secţiei de contencios administrativ şi fiscal a Î.C.C.J. am implementat mecanisme procedurale având drept scop unificarea jurisprudenţei în această materie dat fiind caracterul de jurisdicţie supremă a Secţiei în domeniul contenciosului administrativ şi fiscal.

În acest sens:

– Începând cu anul 2005, în calitate de preşedinte ale Secţiei  de contencios administrativ şi fiscal a Î.C.C.J., am instituit uzanţa de a organiza lunar şedinţe ale Plenului judecătorilor, în temeiul art.33 din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Î.C.C.J., având drept scop fie preîntâmpinarea apariţiei unor situaţii de practică neunitară, fie unificarea divergenţelor de jurisprudenţă, care, prin natura lor, sunt inerente oricărui sistem judiciar ce se sprijină pe un ansamblu de instanţe de fond cu autoritate asupra circumscripţiei lor teritoriale. Astfel, până în prezent (octombrie 2009) s-au desfăşurat 30 de şedinţe ale Plenului judecătorilor Secţiei şi au fost adoptate 106 soluţii de principiu şi de unificare a practicii judiciare.

– Totodată, complementar a fost instituit un mecanism de comunicare permanentă şi efectivă între Secţia de contencios administrativ şi fiscal a Î.C.C.J. şi Secţiile de profil ale celor 15 Curţi de apel, cărora li se comunică practica jurisdicţiei supreme în materie, pentru a fi preîntâmpinate divergenţele de jurisprudenţă la nivelul acestor instanţe.

– În acelaşi scop al preîntâmpinării sau unificării practicii judiciare, Secţiilor de profil ale Curţilor de apel li se comunică, în cel mult 3 zile de la data şedinţei Plenului judecătorilor Secţiei de contencios administrativ şi fiscal a Î.C.C.J., soluţiile de principiu şi de unificare a practicii judiciare, care, din cele constatate practic în decursul timpului, au fost însuşite de judecătorii jurisdicţiilor de fond.

– Prin desfăşurarea şedinţelor Plenului judecătorilor Secţiei de contencios administrativ a Î.C.C.J., prin adoptarea soluţiilor de principiu şi de unificare a practicii judiciare, prin comunicarea acestora şi însuşirea lor de către Secţiile de profil ale Curţilor de apel din ţară, am consolidat principiul disciplinei jurisdicţionale, ceea ce explică şi numărul foarte mic de recursuri în interesul legii.

– Am coordonat organizarea, în perioada 16 – 18 martie 2007, la Sibiu, a întâlnirii anuale a judecătorilor Secţiei de contencios administrativ şi fiscal a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie cu preşedinţii secţiilor de profil de la nivelul curţilor de apel din ţară, având ca temă „Realizarea scopului final al actului de justiţie: Interpretarea şi aplicarea unitară a legii”.

– Am coordonat organizarea, în perioada 7-9 noiembrie 2008, la Braşov, a întâlnirii anuale a judecătorilor Secţiei de contencios administrativ şi fiscal a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie cu preşedinţii secţiilor de profil de la nivelul Curţilor de apel din ţară, având ca temă „Realizarea scopului final al actului de justiţie: Interpretarea şi aplicarea unitară a legii”.

– În anul 2008, am coordonat activitatea Unităţii de Implementare a Proiectului, înfiinţată la nivelul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în vederea derulării proiectului Phare RO 2005/017-553.01.04.01 – „Asistenţă pentru Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie”.

Publicatii de specialitate

– „Daunele morale în dreptul civil român”, lucrare de absolvire a cursurilor post-universitare de Drept civil sub îndrumarea Prof. Ghe. Beleiu, 1990;

– „Despre regimul juridic al partidelor politice”, în colaborare cu conf. Lucian Mihai, comunicare la sesiunea ştiinţifică a Facultăţii de Drept, 29 mai 1992;

– „Aspecte procedurale ale înregistrării partidelor politice” în colaborare cu prof.univ.dr. Viorel Mihai Ciobanu, lucrare publicată în volumul cu acelaşi titlu, Ed. R.A. „Monitorul Oficial”, Bucureşti, 1993. Comunicarea a fost prezentată la seminarul ştiinţific – Partidele Politice – organizat de Curtea Constituţională a României împreună cu Bar American Association, 21 decembrie 1992 şi tradusă în limba engleză – „Procedural aspects regarding the registration of the political parties”.

– „Dreptul la liberă exprimare; abuzul de drept în Convenţia europeană a drepturilor omului” (în colaborare), Pandectele Române nr.1/2005.

– „Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Jurisprudenţa Secţiei de contencios administrativ şi fiscal pe anul 2005”, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2006

– „Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Jurisprudenţa Secţiei de contencios administrativ şi fiscal – Excepţia de nelegalitate”, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2006

– „Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Jurisprudenţa Secţiei de contencios administrativ şi fiscal pe anul 2006 – Semestrul I”, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2006

– „Scurte consideraţii asupra invocării excepţiei de nelegalitate cu privire la actele administrative unilaterale cu caracter individual”, Revista de Drept Public nr.2/2006

– „Incompatibilitate – imparţialitate. Decizia nr. 420 din 7 februarie 2006 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Secţia de contencios administrativ şi fiscal”, Buletinul Casaţiei nr.2/2006

– „Conflict de competenţă. Decizia nr.2755 din 27 iulie 2006 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Secţia de contencios administrativ şi fiscal”, Buletinul Casaţiei nr.4/2006

– „Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Jurisprudenţa Secţiei de contencios administrativ şi fiscal pe anul 2006 – Semestrul II”, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2007

– „Excepţia de nelegalitate – Jurisprudenţa Secţiei de contencios administrativ şi fiscal– Vol.II”, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2007

– „Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, adnotată”, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2007

– „Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Jurisprudenţa Secţiei de contencios administrativ şi fiscal pe anul 2007 – Semestrul I”, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2007

– Suspendarea provizorie a executării hotărârilor judecătoreşti definitive şi irevocabile pronunţate de instanţele de contencios administrativ, Buletinul Casaţiei nr.1/2007

– „Excepţia de nelegalitate în reglementarea Legii nr.554/2004, astfel cum a fost modificată prin Legea nr.262/2007. Incidenţa dispoziţiilor art.20 alin.(2) din Constituţie, republicată, cu referire la art.6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi art.6 din Codul bunei administraţii”, Curierul Judiciar nr.11/2007

– „Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Jurisprudenţa Secţiei de contencios administrativ şi fiscal pe anul 2007 – Semestrul II”, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2008

– „Practică contradictorie. Consecinţe. Articolul 6 din Convenţia europeană a drepturilor omului. Cauza Beian contra României (Cererea nr. 30658/05) – Hotărârea CEDO din 6 decembrie 2007”, Buletinul Casaţiei nr.1/2008

– „Jurisdicţie supremă. Rolul judecătorului naţional. Excepţie de nelegalitate. Act administrativ unilateral cu caracter individual. Înlăturarea dispoziţiilor art. 4 alin. (1) din Legea nr.554/2004 şi art. II alin. (2) din Legea nr. 262/2007”, Buletinul Casaţiei nr.3/2008

– „Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, adnotată. Ediţia a II-a”, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2008

– „Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Jurisprudenţa Secţiei de contencios administrativ şi fiscal pe anul 2008 – Semestrul I”, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2008

– „Revista Română de Fiscalitate”, Ed. Wolters Kluwer, 2008-2009, extrase din jurisprudenţa în materie fiscală a Secţiei de contencios administrativ şi fiscal a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

– „Excepţia de nelegalitate. Jurisprudenţa Secţiei de contencios administrativ şi fiscal a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – 2007-2008”, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2009

– „Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Jurisprudenţa Secţiei de contencios administrativ şi fiscal pe anul 2008 – Semestrul II”, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2009

–  „Unificarea practicii judiciare. Rolul fundamental şi constituţional al Jurisdicţiei Supreme”, în „Liber Amicorum – Studii juridice în onoarea prof. dr. Nicolae Popa”, Editura Hamangiu, Bucureşti 2009

– „Taxe. Finanţe. Contabilitate” nr.1-3/2010, Ed. Wolters Kluwer extrase din jurisprudenţa în materie fiscală a Secţiei de contencios administrativ şi fiscal a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

Distincţii:

– Diploma de doctor onorific în drept al Facultăţii de Drept New England School of Law Boston (U.S.A.) – 1995, titlu acordat pentru „contribuţia ca judecător – femeie la dezvoltarea practicii judiciare în România atât sub regimul totalitar cât şi în cursul dezvoltării democratice a ţării” astfel cum s-a reţinut în laudatio rostit cu ocazia înmânării diplomei.

– Diploma de judecător la prima Curte de Apel Bucureşti după reînfiinţarea acesteia;

– Diploma „Meritul judiciar” Clasa a II-a pentru 20 de ani de activitate de judecător.