Partener si membru fondator al RĂDUCAN LICARI GIAMBAȘU ȘI ASOCIAȚII SCA (RLGA), cu o vechime de peste 27 de ani experienta in domeniul juridic, ca avocat, Gabriela RADUCAN acorda consultanta si reprezentare în litigii pentru persoane juridice si persoane fizice in probleme de drept civil, drept comercial, dreptul familiei, drept internațional privat, drept administrativ, drept penal al afacerilor (money laundering) etc. Experienta sa profesionala se concentreaza îndeosebi pe relationarea dreptului procesual cu celelalte domenii de drept, in privinta oricarui tip de litigii. Un interes deosebit in activitatea sa, il prezinta litigiile din materia executarii silite, inclusiv cele cu elemente de extraneitate, litigile în constatarea nulității actelor juridice/contractelor, precum și cele din materia legilor de reparație în privința imobilelor preluate abuziv, litigiile în materia dreptului de proprietate și a altor drepturi reale, ca și cele în materia drepturilor de creanță (civile sau cu profesioniști) etc. Ca avocat de litigii de renume, ofera siguranta, performanta si onestitate clientilor, iar la bara prezinta claritate, precizie si profesionalism judecătorilor.

Gabriela RADUCAN este Profesor universitar Doctor, autor al multor carti de baza de drept procesual civil, drept civil, drept international privat, fiind renumita in special în aceste domenii. Ca profesor si specialist cu inalta calificare, a asigurat timp îndelungat si formarea profesionala a magistratilor si avocatilor in domeniul dreptului procesual civil, dreptului civil si cooperarii judiciare europene în materie civilă si comerciala. In 2017 a primit premiul Savelly Zilberstein pentru cel mai bun articol RRES-2016.

In calitatea sa de Manager al Departamentului de Litigii, se evidențiaza printr-un înalt nivel de expertiza, prin abordarea pragmatica, analitică si sintetica a temelor juridice incredintate, remarcandu-se pentru abilitatea sa de a identifica solutii favorabile clientilor, chiar si in cele mai complicate cazuri.

Activitatea sa contribuie in mod continuu si constructiv si la proiecte europene care implica specialisti pe plan international in aplicarea Legilor Europene, avand masterat in Business law, Doctorat in Drept Civil, absolvent al European Law Academy (Trier Germany).

A absolvit Facultatea de Drept a Universitatii din Bucuresti în anul 1996. In perioada 2003-2005, între altele, a urmat cursurile Academiei de Drept European de la Trier – Germania, cu specializarea drept penal international – I.C.C.Haga. In 2004 a absolvit masteratul în dreptul afacerilor la Facultatea de Drept a Universitatii „Nicolae Titulescu” din Bucuresti. În 2009 a absolvit Institutul Diplomatic Român, specializarea: Drept internațional și comunitar european.

Este doctor în drept din anul 2008, cu teza Nulitatea actului juridic în dreptul intern si dreptul comparat european, având coordonator pe dl. Prof. univ. dr. Gabriel Boroi. Desfășoară, în paralel, atât activitatea didactică universitară, cât și pe cea de avocat din septembrie 1996. Este profesor universitar la Facultatea de Drept a Universitatii „Titu Maiorescu” din Bucuresti (anterior adesfășurat activitatea didactică și la Universitate București-Facultatea de Administrație Publică și la Universitatea Nicoale Titulescu din București-Facultatea de Drept) si este avocat în Baroul Bucuresti din 1.10.1996. Formator INM pana în martie 2014, ulterior continuând activitatea de formare a judecătorilor ca profesor-expert colaborator în proiectele desfasurate de INM în domeniul seminariilor de formare continua a judecatorilor în materia implementarii Noilor Coduri (NCPC, NCC) si a crearii de cursuri e-learning pentru magistrati în domeniul drept procesual civil. Din 2013, este si formator INPPA, în materia dreptului procesual civil/drept civil. Expert și coordonator de experți în diverse proiecte, ultimul: Codul civil (RAMP/CS/9) pentru juriștii A.N.A.F., finantat de Banca Mondiala – 2017.

A particiat ca expert pentru România, din partea CSM-INM: în octombrie 2010 la ECOLE NATIONALE DE LA MAGISTRATURE, Paris, Franţa + European Judicial Training Network (EJTN) with the support of The European Union (tema:”Executarea hotărârilor civile în spaţiul judiciar european”), iar în noiembrie-decembrie 2010 la CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA ITALIA, Nona Commissione- Tirocinio e Formazione Professionale + European Judicial Training Network (EJTN) with the support of The European Union: E-learning project – Judicial cooperation in civil matters: European legal systems and language; study for a common vocabulary and language.

A fost speaker și/sau moderator în zeci de conferințe juridice naționale și internaționale și în peste 70 de sesiuni de formare continuă a judecătorilor. Am participat ca specialist (profesor de procedură civilă) la lucrările Comisiei Juridice a Senatului României pentru adoptarea Codului de Procedură Civilă – 2017 (o parte din modificări s-au regăsit ulterior în Legea nr.310/2018). A participat în 51 comisii de concurs sau/și examen organizate de profesiile juridice (magistratură, avocatură și pentru profesia de executor judecătoresc). A redactat opinii științifice solicitate de autorități, instituții publice sau corpuri profesionale. A fost referent de specialitate în comisiile pentru susținerea publică a numerose teze de doctorat și membru și/sau președinte în multiple comisii pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul juridic superior, precum și în comisiile de elaborare a subiectelor pentru licență.

Este redactor-șef (1.02.2017- curent) al Revistei PANDECTELE ROMÂNE, editată de editura Wolters Kluwer, sub egida ACADEMIEI ROMÂNE, Institutul de Cercetări Juridice „Academician Andrei Rădulescu” și a coordonat (în perioada 2012- 2015), 52 de volume publicate la Editura Hamangiu, în domeniul Drept procesual civil. Totodată, a fost membru în Comitetul Științific (consiliul editorial) al Revistelor Conferinței Internaționale de Drept, Studii Europene și Relații Internaționale (5 ediții).

A publicat 46 cărți (ca unic autor sau în coautorat) la edituri din ţară cu prestigiu recunoscut în domeniul ştiinţelor juridice, 37 capitole de carte/studii în volume colective sau în volume ale conferințelor, care prezintă contribuții in extenso, 28 articole/studii care prezintă contribuții in extenso în reviste științifice și/sau la edituri din ţară de prestigiu în domeniul științelor juridice. A fost​coordonator al disciplinei Drept Procesual Civil în lucrarea ENCICLOPEDIA JURIDICĂ ROMÂNĂ, Volumele I, II și III, Ed.Universul Juridic.

Între lucrarile publicate se înscriu și: Drept procesual civil. Caile de atac. Procedura necontencioasa judiciara. Proceduri speciale, Ed.Hamangiu 2017, Fise de procedura civila pentru admiterea în magistratura si avocatura, 8 editii (în coautorat cu M. Dinu), Ed. Hamangiu, 2014-2023; Teste grila pentru concursuri si examene, 8 editii (coordonator, în colaborare cu M.-M. Pivniceru, B. Micu, M.Voineag, K.Benke, C.M. Nita, M. Dinu, A. Sinc, R. Slavoiu), Ed. Hamangiu, 2010- 2017; Executarea silita în practica I (Coord. E. Oprina, V. Bozeșan; coautor), Ed. Universul Juridic 2016 si Executarea silita în practica II (Coord.E.Oprina, V.Bozeșan; coautor), Ed.Universul Juridic 2017; Noul Cod de procedura civila – comentarii pe articole (coordonator prof. univ. dr. Gabriel Boroi), Ed. Hamangiu, 2013; Regulamentul CE nr. 44/2001 privind competenta judiciara, recunoasterea si executarea hotararilor în materie civila si comerciala – comentat si adnotat, în colaborare cu C. M. Nita, Ed. Hamangiu, 2 editii, 2010-2011; Nulitatea actului juridic civil, Ed. Hamangiu, 2010; Dreptul executarii silite. Titlul executoriu european, 2 editii, Ed. Hamangiu, 2009-2010 etc.