Gabriela Petruța Știrbu


Informaţii personale
Data naşterii: 23 iulie 1988

Informații de contact
+40756767505
gst.gabriela@yahoo.com

Experienţa profesională
Ianuarie 2013 – prezent: Avocat, Baroul Mehedinți

Educaţie şi formare
2013 – 2014: Titlul de master în domeniul Drept, programul de studii Carieră Judiciară, Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Drept
2008 – 2012: Titlul de licențiat în Drept, specializarea Drept, în domeniul Drept, Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Drept și Științe Administrative
2007 – 2010: Titlul de licențiat în Științe Economice în domeniul Finanțe, specializarea Finanțe și Bănci, Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor
2003 – 2007: Titlul de tehnician în activități financiare și comerciale, domeniul Servicii, Colegiul Economic Arad

Activitate publicistică
1. Gabriela Petruța Știrbu, Libertatea religioasă- drept fundamental al persoanei în Studii de Securitate publică, volumul 4, numărul 1 (13), Ianuarie-Martie 2015, ISSN 2284-8592, pg. 167-174;
2. Gabriela Petruța Știrbu, Dubla recuperare a prejudiciului în procedura administrativă și în procedura penală (caz practic) în Studii de Securitate publică, volumul 4, numărul 2 (14), Aprilie-Iunie 2015, ISSN 2284-8592, pg. 115-126;
3. Gabriela Petruța Știrbu, Church Involvement in politics- social need or threat to național security of the country, în Journal of Criminal Investigation, volume XI Issue 1/2017, ISSN 2247-9503, pg. 20-26;
4. Gabriela Petruța Știrbu, Consideraţii privind contravenţia prevăzută de art. 2 pct. 1 din Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice (caz practic), în Revista de Investigare a Criminalități, anul X/numărul 2/2017, ISSN 1844-7945, pg. 107-115;
5. Gabriela Petruța Știrbu, Anulare proces verbal de contravenție emis de CNAIR. (Ne)obligativitatea obținerii acordului prealabil al administratorului drumului și a autorizației pentru întreprinderi publicat pe juridice.ro la data de 28.02.2018: https://www.juridice.ro/565647/anulare-proces-verbal-de-contraventie-emis-de-cnair-neobligativitatea-obtinerii-acordului-prealabil-al-administratorului-drumului-si-a-autorizatiei-pentru-intreprinderi.html;
6. Gabriela Petruța Știrbu, Malpraxis medical. Neîndeplinirea condițiilor răspunderii civile delictuale. Obligarea medicului și a unității medicale la plata daunelor morale publicat pe juridice.ro la data de 08.05.2018: https://www.juridice.ro/578952/malpraxis-medical-neindeplinirea-conditiilor-raspunderii-civile-delictuale-obligarea-medicului-si-a-unitatii-medicale-la-plata-daunelor-morale.html;
7. Gabriela Petruța Știrbu, Acordarea dobânzilor la sumele prevăzute în hotărâri judecătoreşti privind drepturile salariale ale personalului din sectorul bugetar, în Revista Revista Romana de Dreptul Muncii nr. 4 din 2022.

Alte competențe ți aptitudini
1. Participarea la curs dedicat avocaților în cadrul proiectului Vio-Gen RoJust implementat de Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați (martie2023);
2. Participarea la Conferința națională de executare silită, ediția a XIII-a, (3-4 octombrie 2022) organizată de Revista Română de executare silită, Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești și Grupul Editorial Universul Juridic;
3. Certificat de competență lingvistică limba engleză din 29.09.2022;
4. Participarea la conferința: ”Avocatura în schimbare” (24-25 iunie 2022) organizată de Baroul Mehedinți;
5. Participare la proiectul Adaptjust: Justiție accesibilă pentru persoanele cu dizabilități, Curs de formare pentru magistrați, psihologi, asistenți sociali și medici psihiatri, Timișoara 8-10 iunie 2022;
6. Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal, cod COR 242231, certificat de absolvire seria N nr. 0032503 din 29 aprilie 2021;
7. Participare la cursul „Protecţia juridică a drepturilor omului –jurisprudenţa CEDO”, 4-7 ianuarie 2021;
8. Participarea la conferința ”Specialiști de referință despre probleme actuale în Codurile României” (14 septembrie 2019) organizată de Baroul Timiș,
9. Participarea la conferința ”Specialiști de referință despre probleme actuale în Codurile României” (15 septembrie 2018) organizată de Baroul Timiș.

Competenţe şi abilităţi sociale, organizatorice, tehnice, de utilizare a calculatorului, artistice
1. Spirit de echipă, capacități organizatorice, abilități în planificarea sarcinilor profesionale proprii și/sau ale colaboratorilor;
2. Punctualitate, onestitate, perseverență, spirit analitic și obiectiv;
3. Celeritate în luarea deciziilor;
4. Operare PC: Windows, MS Office, navigare pe internet, abilităţi de lucru cu aparatură diversificată;
5. Persoană creativă și dinamică, orientare spre rezultate;
6. Autoimplicare şi conştientizarea forţei exemplului personal.

Varia
Limbi străine: engleză, germană
Permis de conducere auto categoria B