Gabriela Baltag

Informaţii personale
data nașterii: 19 septembrie 1968
locul nașterii: Adjud, Judeţul Vrancea

Informaţii de contact
+40724455020
baltag.gabriela@yahoo.com

Experienţa profesională
2017-2022 – membru CSM
2002-2022: judecător, Tribunalul Neamț
1995-2002: judecător, Judecătoria Piatra-Neamţ
1993-1995: judecător stagiar, Judecătoria Piatra-Neamţ

Educaţie şi formare
1989-1993: student, Universitatea ˝Al. I. Cuza˝ Iaşi, Facultatea de Drept
2004-2006: masterand, Universitatea ˝Al. I. Cuza˝ Iaşi – Centrul de Studii Europene (Acţiunea în anularea actelor instituţiilor comunitare)
2005-2006: masterand, Universitatea ˝Al. I. Cuza˝ Iaşi – Facultatea de Drept (Falimentul internațional)
2011: doctorand, Universitatea ˝Al. I. Cuza˝ Iaşi- Facultatea de Drept (Principiile și libertățile fundamentale în relațiile de comerț internațional)

Seminarii şi simpozioane
Aspecte procedurale în materie civilă şi penală / mai 1995, București
Stilul şi calitatea redactării hotărârilor judecătoreşti / 6-7 iunie 2000, Iași
Drept comunitar / 21-22 septembrie 2001, Bacău
Domeniul Aspecte de drept comercial si procedura falimentului / Faliment / 28-30 aprilie 2004, Sovata
Contencios Administrativ si Fiscal / 14-15 octombrie 2004, București
Procedura privind punerea în aplicare a dispoziţiilor referitoare la Buletinul procedurilor de reorganizare judiciară şi faliment- Modul I / Faliment / 18-19 aprilie 2005, București
Procedura privind punerea în aplicare a dispoziţiilor referitoare la Buletinul procedurilor de reorganizare judiciară şi faliment- Modul II / Faliment / 24-26 august 2005, București
Campania de educare privind drepturile copilului / 12-14 octombrie 2005, București
Seminar de FOLLOW-UP în cadrul Campaniei educaţionale pentru drepturile copilului / 6 ianuarie 2006, Iași
Domeniul Suport pentru îmbunătăţirea şi implementarea legislaţiei şi jurisprudenţei în materie de faliment / Faliment / 13-17 martie 2006, Sinaia
Cooperare judiciară internaţională în materie civilă şi comercială / 20-22 mai 2007, Bârlad
Rolul judecătorilor şi al procurorilor în promovarea drepturilor copilului / 28-30 mai 2007, Piatra-Neamţ
Lupta împotriva discriminării. Directiva nr. 43/ 2000 şi Directiva nr. 78/ 2008 / 7 iulie 2009, Iași
Condiţiile de admisibilitate a plângerii împotriva hotărârii Comisiei judeţene de fond funciar şi a acţiunii în anularea / constatarea nulităţii titlului de proprietate / Drept funciar / 28 mai 2010, Piatra-Neamţ
Dreptul asigurărilor sociale/ 4-5 aprilie 2011, București
Formare în domeniul noilor coduri – Procedura în fața primei instanțe / 18 iunie 2012, Piatra-Neamț
Formare în domeniul noilor coduri – Ocrotirea persoanei fizice. Diferența între tutelă și curatelă. Paralelă între autoritatea părintească, stabilire locuință minor și încredințare minor10 decembrie 2012, Piatra-Neamț
Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene în practică / Perioada 22-23 aprilie 2013, Bacău
Justiția, între realitate și devenire, din perspectiva modificării Constituției / 22 noiembrie 2013, București
Egalitate între sexe din perspectiva dreptului UE / 27-29 aprilie 2014, București
Garanțiile dreptului la apărare în cursul procesului penal. Infracțiuni contra înfăptuirii justiției. Drepturi și obligații deontologice ale judecătorilor și avocaților / 27 martie 2015, Gura Humorului
Rolul justiției în sistemul puterilor în stat / 24-25 aprilie 2015, București
Avizul nr.17 (2014) al CCJE asupra evaluării activității judecătorilor, calității justiției și respectării independenței sistemului judiciar – punte de dialog interprofesional în evaluarea judecătorilor și procurorilor din sistemul judiciar român într-o societate democratică / 27-28 aprilie 2015, București
Dialogul interprofesional între judecători, procurori și avocați – necesitate în consolidarea Justiției în societatea democratică în România / 23 septembrie 2015, București
Guvernarea reprezentativă și separația puterilor sub imperiul democrației / 24 septembrie 2015, București
Colaborarea între profesiile juridice / 16-17 octombrie 2015, Galați
Răspunderea disciplinară a judecătorilor – temeiuri și procedură / 16-17 noiembrie 2015, Chișinău, Republica Moldova
Utilizarea documentelor clasificate în procedurile judiciare. Consecințe. Standarde / noiembrie 2015, București
Garanții legale pentru respectarea drepturilor omului în cadrul metodelor speciale de supraveghere / 31 martie 2016, București
Întâlnirea profesională periodică dintre reprezentanții Consiliului Superior al Magistraturii și reprezentanții tribunalelor, Ministerului Justiției, Institutului Național al Magistraturii și Școlii Naționale de Grefieri / 12-14 iunie 2016, Craiova

Teme/Lucrări prezentate în cadrul programului de formare continuă descentralizată
29 aprilie 2005: Acţiunea în anularea hotărârilor A.G.A. Procedura de soluţionare
27 octombrie 2006: Stabilirea de către instanţa de judecată a amplasamentului terenului pentru care s-a reconstituit dreptul de proprietate. Vechiul amplasament în lumina dispoziţiilor Legii nr. 18/ 1991 modificată prin Legea nr. 247/ 2005. Existenţa titlurilor de proprietate emise legal în favoarea altor persoane pentru aceleaşi terenuri. Anularea titlurilor de proprietate cu privire la terenul aferent construcţiilor, teren ce a fost atribuit în vederea construirii de locuinţe în perioada anterioară anului 1989.
noiembrie 2008: Dreptul la un recurs efectiv garantat de CEDO
28 mai 2010: Acţiunea în anularea / constatarea nulităţii titlului de proprietate.
Noiembrie 2010: CEDO- Necesitatea unificării practicii instanțelor de judecată din perspectiva cauzei Beian împotriva României
2014: Drept procesual civil. Actele de procedură. Termenele procedurale. Participarea părților în procesul civil
27 martie 2015: Limitele cercetării abuzive în relaţia avocat – suspect /inculpat

Competenţe şi aptitudini organizatorice
Din luna noiembrie 2008 am coordonat activitatea filialei Neamț a Asociației Magistraților din România, iar din luna noiembrie 2013 activitatea Asociației Magistraților din România la nivel central. Am păstrat valorile și principiile unei magistraturi demne prin întreaga activitate desfășurată în cadrul asociației. Alături de colegii mei m-am implicat în procesul de elaborare a propunerilor de modificare a Constituției României și am participat la dezbaterile organizate pe această temă. De asemenea am elaborat și expus în repetate rânduri poziția AMR referitoare la procesul de modificare a legislației, formulând obiecțiuni, dar și propuneri, identificând o dată cu intrarea în vigoare a noilor coduri parte din deficiențele procesului de reformă în acest domeniu. Am participat la diferite emisiuni media, de radio și televiziune, și am elaborat numeroase comunicate de presă prin intermediul cărora am promovat și exprimat poziția Asociației pe teme referitoare la problemele sistemului judiciar, de interes general. M-am implicat și în cazurile ce mi-au fost aduse la cunoștință, în măsura în care am avut acordul consiliului director al asociației, în probleme care au reclamat necesitatea apărării drepturilor unor magistrați, realizând toate demersurile puse la îndemână, prin intermediul mecanismelor legale existente.

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului
Certificat de absolvire a programului de iniţiere în utilizarea calculatorului şi prelucrarea informaţiei, organizat de Centrul de Pregătire în Informatică Bucureşti

Varia
Limbi străine: franceza, rusa


Ultima actualizare a acestei pagini: 31 decembrie 2022