Gabriela Angelica Plaxiencu


Gabriela Angelica Plaxiencu

Informații personale
Data nașterii: 20 octombrie 1975
Localitatea de domiciliu: Tulcea

Informații de contact
+40742613929
plaxiencu_angi@yahoo.com

Experiență
2008-prezent: consilier juridic superior, Instituţia Prefectului – Judeţul Tulcea
2004-2008: consilier juridic, BCR Asigurări S.A. Sucursala Tulcea – Judeţul Tulcea
1999-2004: consilier juridic, Coral S.R.L. Tulcea

Educație și formare
2013: Dezvoltarea competenţelor antreprenoriale prin transfer transnaţional de bune practici şi formare profesională a întreprinzătorilor din România – curs
2013: Formare mediator, Asociaţia Centrul de Mediere Craiova
2012: Metode de analiză a proiectelor de investiţii în contextul Instrumentelor Structurale – “Dezvoltarea capacităţii pentru Analiza Cost – Beneficiu” – curs
2012: Program perfecţionare pentru ocupaţia de Formator
2012: Curs de instruire utilizare sistem MIS (monitorizare a indicatorilor de performanţă în sectorul serviciilor comunitare de utilităţi publice)
2011: Program perfecţionare pentru ocupaţia de Manager Proiect
2011: Instruire în domeniul achiziţiilor publice de lucrări şi managementului contractelor de achiziţii publice aferente acestora – curs
2011-2013: Ştiinţe penale și Criminalistică – masterat, UEB – Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative, Bucureşti
1994-1998: Facultatea de Drept, Universitatea Ecologică Bucureşti

Varia
Certificat ECDL
Permis de conducere auto categoria B