2018-prezent: Of Counsel SĂVESCU & ASOCIAȚII
2015-prezent: Președinte al Senatului Universității Nicolae Titulescu din București
2009-prezent: Activitate didactică desfăşurată în cadrul Baroului Bucureşti, conferinţe de stagiu şi conferinţe de formare profesională continuă
2008-2012: Activitate didactică desfăşurată în cadrul programelor de cursuri organizate de către Leadermark Romania – Managementul Resurselor Umane
2006-2009: Activitate didactică desfăşurată în cadrul Centrului Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală Bucureşti – Cursuri de Management al Resurselor Umane în Administraţia Publică
2004-2012: Activitate didactică în cadrul Academiei de Studii Economice Bucureşti, Catedra de Drept, titular de curs la disciplinele Teoria Generală a Dreptului, Drept civil, Dreptul proprietăţii intelectuale
2002-2005: Consilier al Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, Ministerull Administraţiei şi Internelor
2001-prezent: Avocat în cadrul Baroului Bucureşti; consiliere, asistenţă şi reprezentare în cauze de Drept civil, Drept comercial, Dreptul proprietăţii intelectuale, Dreptul muncii, Drept administrativ, Drept fiscal; din 2010, titular al Cabinetului de avocat “Uluitu Aurelian Gabriel”
1999-prezent: Universitatea „Nicolae Titulescu”. Activitate didactică în cadrul Universităţii „Nicolae Titulescu”, Catedra de Drept privat; titular de curs la disciplinele Dreptul consumatorului şi Dreptul intern şi european al concurenţei; activitate de seminar la disciplinele Drept roman, Teoria Generală a Dreptului, Dreptul Muncii şi Drept civil.