Gabriel Mustață


Gabriel Mustata

Informaţii personale
data naşterii: 29 ianuarie 1978
locul nașterii: Constanţa

Informaţii de contact
e-mail: gabrielmustata@yahoo.com

Experienţa
aprilie 2011–prezent: judecător la Judecătoria Constanţa;
iunie 2013–prezent: membru în colegiul de conducere al Judecătoriei Constanţa;
2015: membru supleant al comisiei de evaluare a Judecătoriei Constanţa;
iunie 2010 – martie 2011: ofiţer instructor la Şcoala de Formare Iniţială şi Continuă a Personalului Poliţiei de Frontieră Constanţa;
august 2001 – mai 2011: ofiţer de poliţie judiciară la Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Constanţa.

Educaţie şi formare
noiembrie 2014: participant la seminarul cu tema „Engleza juridică”, INM, Bucureşti;
2009–2010: Master în drept (ştiinţe penale şi criminalistică), Universitatea Spiru Haret, Constanţa;
1997–2001: Diploma de licenţă Ştiinţe juridice, Facultatea de Drept, Academia de Poliţie „Al. I. Cuza”, Bucureşti.

Varia
– limbi străine cunoscute: limba engleză (nivel de cunoaştere B1)
– permis de conducere auto categoria B