Drept comercial, Profesori


Gabriel-Marcel Mihai

Gabriel-Marcel Mihai

Informatii personale
data nasterii: 4 mai 1961
locul nasterii: Constanta

Informatii de contact
gabrielmihaiuniv@yahoo.com

Experienta profesionala
2016-prezent: Profesor universitar doctor, Facultatea de Drept si Stiinte Administrative, Universitatea „Ovidius” din Constanţa
Director al Departamentului de Drept, Universitatea „Ovidius” din Constanţa
Avocat pledant, Baroul Constanta
Arbitru comercial si maritim, Curtea de Arbitraj Comercial si Maritim Constanta
2012-2015: Conferentiar universitar doctor, Facultatea de Drept si Stiinte Administrative, Universitatea „Ovidius” din Constanţa
Consilier al Baroului Constanta
Membru in Consiliul facultatii, Facultatea de Drept si Stiinte Administrative, Universitatea „Ovidius” din Constanţa
2014: Membru in Comisia nationala a INPPA la examenul de primire in profesia de avocat
Membru in comisiile de ocupare a posturilor didactice in invatamantul juridic superior
Moderator sau participant cu sustinere de comunicari stiintifice la numeroase conferinte internationale si nationale cu tematica in domeniul dreptului comercial,dreptului comertului international, arbitrajului comercial, arbitrajului maritim si dreptului maritim, dreptului civil si dreptului procesual civil, dreptului de proprietate intelelectuala, dreptului afacerilor si dreptului european al afacerilor.
2006-2012: Conferentiar universitar doctor, Facultatea de Drept si Stiinte Administrative, Universitatea „Ovidius” din Constanţa
2012: Cadru didactic asociat Academia Navala Mircea cel Batran Constanta
2011: Cadru didactic asociat Universitatea Maritima Constanta
2010-2011: Formator pentru pregatirea si perfectionarea avocatilor din Baroul Constanta
Membru in comisiile de de examinare pentru primirea in profesie si dobandirea titlului de avocat definitiv.
Membru in comisiile de ocupare a posturilor didactice in invatamantul juridic superior.
2011: Colaborator al Asociatiei „Lider Just” partener American Embassy si Fundatiei Conrad Adenauer (Germania) de indrumare in alegerea carierei juridice a viitorilor absolventi de drept
2002-2006: Conferentiar universitar doctor, Facultatea de Drept si Stiinte administrative
2002-2006: Sef catedra, Facultatea de Drept si Stiinte Administrative, Universitatea„Ovidius” Constanta
2002-2004: Membru în Senatul Universităţii “Ovidius” Constanţa
2004: Avocat, Arbitru comercial si maritim
2002: Lector universitar doctor, post ocupat prin concurs, cadru didactic titular la Facultatea de Drept si Stiinte Administrative din Universitatea “Ovidius” Constanta
2000-2002: Lector universitar doctor, cadru didactic asociat la Facultatea de Stiinte Economice a Universitatii „Ovidius” Constanta
1995-2002: Vicepresedinte si membru al Comisiei de Disciplina a Baroului Constanta
2000-2003: Activităţi didactice şi de cercetare în învăţământul superior juridic în domeniile: Drept Comercial, Dreptul Comertului International, Arbitraj
1990-1992: Asistent universitar, cadru didactic asociat la Facultatea de Stiinte Economice a Universitatii „Ovidius” Constanta
1992-1994: Asistent universitar, cadru didactic la Facultatea de Drept a Universitatii „Hyperion” Constanta
1991-1995: Consilier al Baroului Constanta
1986-1988: Avocat stagiar
1988-prezent: Avocat definitiv, Baroul Constanta

Educatie si formare
2004: Absolvent al cursurilor de Business English, Alexander Language Schools London/Athens
2004: Atestat de arbitru comercial si maritim, Curtea de Arbitraj Comercial şi Maritim de pe lângă Camera de Comerţ
1994-2001: Doctor in drept, Stiinte juridice, Drept public, Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Drept
1982-1986: Licentiat in Stiinte juridice, Specializarea Drept, Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Drept

Lista de lucrari (cursuri universitare, monografii, articole si studii)
– Drept Comercial. Profesionistii comercianti, curs universitar, Editura Pro Universitaria, I.S.B.N. 978-606-26-0457-8, Bucuresti 2015, 229 pag.;
– Dreptul Comertului International, curs universitar, Editura Pro Universitaria, I.S.B.N. 978-606-26-0236-9, Bucuresti, 2015, 218 pag.;
– Procedura arbitrală, monografie, Editura Universul Juridic, I.S.B.N.978-606-673-566-7, Bucureşti,2015, 212 pag.;
– Arbitrajul international si efectele hotararilor arbitrale straine-monografie, Ed. Universul Juridic, I.S.B.N.-978-606-673-248-2,Bucureşti, 2013, 197 pag.;
– Arbitrajul maritim, monografie-Editura C.H. Beck, I.S.B.N.978-973-115-839-9, Bucuresti, 2011, 320 pag.;
– Drept Comercial Roman, curs universitar, Editura Ovidius University Press, ed. a-II-a Revizuita, I.S.B.N. 978-614-520-9, Constanta, 2011, 326 pag;
– Drept Comercial Roman, curs universitar, Editura Ovidius University Press, I.S.B.N. 978-614-520-9, Constanta, 2009, 258 pag;
– Dreptul Comertului International, Editura Ex Ponto, ISBN 978-973-644-756-3 Constanta, 2008, 320pag;
– Drept Comercial, curs universitar, Editura Ex Ponto, I.S.B.N. 973-644-528-3, Constanta 2006, 350 pag;
– Dreptul Comertului International, curs universitar, Editura Ex Ponto, I.S.B.N. 978-973-644-527-9, Constanta 2006, 300 pag.;
– Arbitraj Maritim, curs universitar, Editura Ovidius University Press, I.S.B.N. 978-973-614-305-2, Constanta 2006, 225 pag.;
– Arbitraj Comercial International, monografie, monografie, Editura Dobrogea, I.S.B.N.973-8044-731, Constanta, 2006, 520 pag;
– Masurile de preventie, monografie, Editura Dobrogea, I.S.B.N.973- 8044-18-9, Constanta 2001,245 pag.

Articole/Studii publicate in reviste cu prestigiu recunoscut in domeniul stiintelor jurdice sau in reviste indexate in baze de date internationale
– Bill Of Exchange – A Modern And Efficient Instrument Of Payment Within The Commercial Relations: “Journal of euro and competitiveness” , Vol. 3, No. 7 (5 June 2016): REPEC – MPRA p. 15-21, 2016
– Arbitration – an alternative settlement of international trade disputes”, Journal”SEA – Practical Application of Science”, volumul IV, Issue 2 (11) / 2016
– Efectele radierii societatii comerciale asupra personalitatii sale juridice, Revista Universul Juridic nr. 6/2016, ISSN 2393-3445, Ed. Universul Juridic, Bucuresti, 2016
– Raspunderea juridica a arbitrilor, Revista Universul Juridic nr. 5/2016, ISSN 2393-3445, Ed. Universul Juridic, Bucuresti, 2016
-Procedura recunoasterii hotararii arbitrale straine, Revista Universul Juridic nr. 4/2016, ISSN 2393-3445 Ed. Universul Juridic, Bucuresti, 2016
-Influenta elementelor de extraneitate asupra dreptului de libera stabilire a societatilor comerciale, Revista Universul Juridic nr. 2/2016, Ed. Universul Juridic, Bucuresti, 2016
– Majorarea capitalului social al societatii pe actiuni prin conversia creantelor-Revista Curierul Judiciar nr. 12/2015, Ed. C.H.Beck, Bucuresti, 2016
– The Procedure of the Joint Stock Company’s Incresease by Converting the Debts-Ovidius University Annals, Economic Sciences Series, vol. XV, Issue 2, Constanta, 2015
– Statutul arbitrilor maritimi, Revista Romana de Arbitraj nr. 4/2013, (CNCSIS cod 138) Editura Camera de Comert si Industrie a Romaniei, Bucuresti, 2013;
– Arbitrabilitatea litigiilor maritime, Revista Romana de Arbitraj nr. 3/2012, (CNCSIS cod 138) Camera de Comert si Industrie a Romaniei, Bucuresti, 2012;
-Alternative mothods for the resolution of trade disputes, Revista Curentul Judiciar nr. 3/2012,ISSN 1224-9173, ISSN 2247 8361, Editura Universitatii „Petru Maior”, Targu-Mures, 2012;
– Statutul arbitrilor in comertul international, Revista Curierul Judiciar nr. 5/2012, serie noua, Editura C.H.Beck 2012;
– Reglementarea arbitrajului in Noul Cod de Procedura Civila, Revista Curierul Judiciar nr. 9/2012, serie noua, Editura C.H. Beck 2012;
– Arbitrajul comercial-intre libertatea conventionala si constrangerile ordinii publice, Revista Curierul Judiciar nr.10/2010, serie noua, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2010;
-Caile de atac impotriva hotararii arbitrale, Revista de Drept Comercial nr. 11/2006 serie noua, Editura Lumina Lex 2006;
– Particularitatile hotararii arbitrale in Arbitrajul Maritim International-Revista de Drept Comercial nr. 10/2006 serie noua, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2006.
– Aplicatii ale contractului de know-how in domeniul afacerilor comerciale, Revista Avocatul Poporului nr. 7, Chisinau 2006;
– Institutii ale Arbitrajului Comercial International, Revista Nationala de Drept nr. 7, Chisinau 2006;
– Identitatea proprie a Arbitrajului Maritim, Revista de Drept Comercial nr. 7-8 serie noua, Editura Lumina Lex 2006;
– Specificul conventiei arbitrale maritime, Curierul Judiciar nr. 6, serie noua, Editura All Beck 2006;

Varia
Limbi straine: franceza, engleza
Permis de conducere auto categoria B