Gabriel Manu

Doctor in drept (2011), având teza de doctorat cu titlul ”Răspunderea contravențională în dreptul mediului”, Școala Doctorală a Universității din Craiova.

Conferențiar universitar în cadrul Facultății de Drept a Universității Ecologice din București, cu specializarea drept administrativ, dreptul mediului, dreptul urbanismului.

Avocat în Baroul București (2000), titular de cabinet individual.

Activitate profesională:

membru al unor prestigioase organizații profesionale și științifice: Uniunea Internaţională a Avocaţilor, Baroul Penal Internaţional, Asociaţia Română de Drept al Mediului, Asociația Internațională ”Pro Iure”, Fundaţia Ecologică „Dreptul la natură”, Societatea Ateneul Roman-Universitatea Ecologică, Centrului de Ecologie prin Drept.

preşedinte al Camerei Naţionale pentru Soluţionarea Litigiilor a Federaţiei Române de Fotbal și Ligii Profesioniste de Fotbal;

evaluator în cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale – Agenţia de Credite şi Burse de Studii și formator la Institutul Notarial Roman.

Activitate științifică în domeniile drept administrativ, dreptul mediului, dreptul urbanismului, drept civil, drept sportiv:

autor de lucrări de specialitate (cursuri, monografii, lucrări de jurisprudență comentată) și articole apărute in reviste indexate in baze de date internaționale (Revista Dreptul, Revista Pandectele Romane, Revista Universul Juridic, Revista Curentul Juridic);

membru în comitete de redacție/științifice – Revista „Curentul Juridic”, Revista „Universul Juridic”;

membru al unor rețele internaționale de cercetare (COST CAC 18228-ENTAN – Global Atrocity Justice Constellation – HORIZON 2020, COST CA 18114-ENTAN-European Non-Territorial Authonomy Natwork – HORIZON 2020);

expert consultant al Baroului Penal Internaţional.