Experiență profesională

01.09.2009 – prezent: Judecător, Curtea de Apel Constanţa, Secția I Civilă

18.01. – 12.09.2021: Detașat la Ministerul Justiției, Consilier al Ministrului Justiției

01.01.2016 – 31.12.2018: Preşedinte, Curtea de Apel Constanța

01.03.2007 – 31.08.2009: Judecător, Tribunalul Constanța

01.09.2001 – 01.03.2007: Judecător, Judecătoria Medgidia, Judecătoria Hârşova, Judecătoria Mangalia

Educație și formare

2015 – 2020: Doctorand în Drept, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept – Teza: „Apelul în procesul civil” – susținută la 27.01.2021; îndrumător Prof. emerit univ. dr. Corneliu Birsan

01.10.2000 – 31.06.2001: Auditor de justiţie, Institutul Național al Magistraturii

1996 – 2000: Licențiat al Facultății de Drept a Universității din Bucureşti

1991 – 1995: Absolvent al Liceului „Ovidius”, Constanţa

Lucrări publicate

Autor al monografiei:

„Apelul în procesul civil”, Editura Hamangiu, București, 2021.

Autor de articole de specialitate:

„Considerații privind apelul în Noul Cod de procedură civilă din perspectiva unor soluții jurisprudențiale și a unor dezlegări doctrinare”, Revista Română de Drept Privat nr. 4/2015;

„Regularizarea cererii de chemare în judecată – principalul instrument de realizare a dreptului la judecarea cauzei în termen optim și previzibil”, Revista Română de Drept Privat nr. 4/2013;

„Despre competența Înaltei Curți de Casație și Justiție de a judeca recursuri”, Curierul Judiciar nr. 9/2015.

A publicat numeroase articole și studii pe portalul JURIDICE.ro / Revista de note și studii juridice (RNSJ), care pot fi accesate prin click aici.

Participări conferințe

31.03. – 02.04.2017: „Dreptul și principalele profesii juridice în actualul context european”, Facultatea de Drept și Științe Administrative a Universității „Ovidius” din Constanța;

19.10.2018: Conferința internațională „Un secol de la înfăptuirea României Mari. 140 de ani de la revenirea Dobrogei în spațiul juridic românesc”, Facultatea de Drept și Științe Administrative a Universității „Ovidius” din Constanța – Tema: „Tradiție și modernism în instituția apelului în dreptul procesual civil român și cel moldovean”.

Competențe personale

Limbi străine cunoscute: Engleză (bine), Franceză (bine)