Gabriel Grigoraș


Gabriel Grigoras

Gabriel Grigoraş, avocatul coordonator al Cabinetului, absolvent al Facultăţii de Drept a Universităţii de Stat Bucureşti – promoţia 1991, îşi desfăşoară activitatea în domeniul dreptului civil, comercial şi penal, având la bază şi o vastă formaţie a ştiintelor exacte, fiind absolvent şi al Universităţii Tehnice şi de Construcţii Bucureşti – Facultatea de Utilaj Tehnologic, anterior frecventării şi absolvirii cursurilor Facultăţii de Drept.

Pe langă activitatea juridică, atât în faţa tuturor instanţelor judecătoreşti cât şi în domeniul consultanţei juridice, domnul avocat Grigoraş Gabriel este şi cel care coordonează întreaga activitate a Cabinetului, cu maximă acurateţe şi consecvenţă.