Florin Stiolica

Florin ŞtiolicăInformații personale
născut în Bucureşti, în anul 1967  
domiciliat în Bucureşti, str. Zambilelor nr. 9, bl. 63, et.4, ap. 18, sector 2
căsătorit, stagiul militar satisfăcut;
bun cunoscător al limbii engleze; operare sistem (PC), administrare reţele date.

Informații de contact
telefon: 0769/604/545;
e-mail: stiolica@gmail.com

Activitate profesională
– noiembrie 2018-prezent: membru al Departamentului de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională A.L.D.E.;
– august 2018-prezent: membru al Departamentului de Justiiție și Reformă Constituțională A.L.D.E.;
– august 2017-prezent: membru al biroului politic A.L.D.E., Filiala Sectorului 3 București
– iulie 2010-iulie 2016: arbitru, membru al Corpului de Arbitri al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor;
– iulie 2006-prezent: Cabinet Individual de Avocat „Florin ŞTIOLICĂ”, în calitate de avocat titular
– ianuarie 2005-iulie 2006: asociat în Societatea civilă profesională de avocatură Ştefan BARANGA & ŞTIOLICĂ & BARANGA, în calitate de avocat;
– august 2004-ianuarie 2005: asociat în Societatea civilă profesională de avocatură Baranga şi Asociaţii, în calitate de avocat;
– martie 2001-prezent: asistenţă juridică şi reprezentare pentru societăţi comerciale cu profiluri de activitate diverse. Volumul mare de lucru în sfera comercială au dezvoltat abilităţi deosebite în domeniul Dreptului comercial, cu consecinţe deosebit de faste pentru clienţii noştri: recuperarea unor importante sume de bani de la debitori, realizarea unor contracte avantajoase, eliminarea sau diminuarea riscurilor afacerii prin tehnologie juridică performantă, controlul şi manipularea gradului de îndatorare al clienţilor; Nu mai puţin, asistenţa şi reprezentarea persoanelor fizice în raporturi juridice de Drept civil au condus la acumularea unei experienţe de invidiat în această ramură a dreptului.
– septembrie 2000-ianuarie 2001: consilier personal al ministrului Turismului;
– octombrie 1996-septembrie 2000: avocat definitiv, Baroul Bucureşti. Am exercitat profesia de avocat de la data primirii mele  în Baroul Bucureşti, aşa cum această profesie este reglementată de Legea nr.51/1995, republicată, acordând asistenţă juridică şi reprezentându-mi clienţii în faţa autorităţilor de stat şi a instituţiilor din domeniul privat;
– aprilie 1995-decembrie 1995: consilier financiar, Casa de Ajutor Românesc S.A., în fapt brocker de asigurări, cu extensie de consultanţă şi asupra celorlalte tipuri de activităţi financiare în derulare pe piaţa financiară din acea perioadă;
– martie 1991-decembrie 1993: merceolog, societatea  comercială UNIVERSAL S.A. Bucureşti. În competenţa materială îmi revenea obligaţia de a aproviziona cu mărfuri nealimentare spaţiile comerciale aparţinând societăţii, precum şi de a urmări buna desfăşurare a activităţii comerciale. Toate acestea s-au reflectat în creşterea volumului vânzărilor din acea perioadă, pentru sectorul care imi revenea spre administrare.

Experiență
octombrie 1996- august 2000: reprezentarea în litigii comerciale concretizate prin obţinerea unor titluri executorii pentru creanţe reprezentând milioane USD si/sau DM (ex: în favoarea societăţii comerciale SORCETI TRANSPORTURI S.R.L.); reprezentare în litigii comerciale în faţa Curţilor de Arbitraj – a României şi a Republicii Moldova – concretizate prin obţinerea unor debite datorate clientului nostru în valoare de circa 40.000 DM; reprezentarea la negocieri în litigii comerciale; reprezentarea societăţii comerciale DÂMBOVIŢA S.A. (producător încălţăminte) în faţa instituţiilor bancare în vederea obţinerii unor credite externe de circa 4 milioane DM; consultanţă comercială;
noiembrie 2000: obţinerea prin negociere directă, de la F.P.S (actual A.V.A.S.) a sumei de 40 miliarde lei, pentru Fondul Special la dispoziţia Ministerului Turismului;
septembrie-noiembrie 2000: obţinerea prin instrumente juridice specifice, a sumei de 10 miliarde lei, de la debitori – societăţi comerciale – ai Fondului Special la dispoziţia Ministerului Turismului.

Educație
1973-1981: Şcoala Generală nr. 156 Bucureşti;
1981-1986: Liceul Economic şi de Drept Administrativ nr.1 Bucureşti, profilul economic;
1990-1994: Institutul de Drept şi Relaţii Internaţionale NICOLAE TITULESCU din Bucureşti, specialitatea Drept;
iunie 1996: licenţiat în ştiinţe juridice al Universităţii de Stat din Bucureşti, Facultatea de Drept;
aprilie 1995: cursuri de pregătire şi specializare consilier financiar, Casa de Ajutor Românesc S.A.;
aprilie-mai 1995: cursuri Bursa de Valori, organizate de Camera de Comerţ şi Industrie a României;
an universitar 1998: cursuri Limba japoneză, Universitatea Populară Bucureşti;
noiembrie 1999: promovarea examenului de definitivat, Baroul Bucureşti, cu nota 8,29;
mai-iunie 2001: cursuri operatori sistem, organizate de Centrul de Pregatire în Informatică S.A.; cu acest prilej am dobândit cunostinte temeinice privind arhitectura computerului, mediul MS-DOS, Windows 98, precum şi cunoştinţe privind reţele bazate pe sistemele de operare pentru reţea Winows NT si Novell.
septembrie 2001: reţelistica, Cisco Systems – Networking Academy, reprezentată în România prin Fundaţia EuRomânia. La finalul studiilor am obţinut un punctaj final de 96, din 100 de puncte posibile, precum şi calificativul “A” la cunoştinţe practice, pe o scară de la “A” la “F”. Cunoştinţele dobândite se referă la reţele de calculatoare, dispozitive reţea, protocol IP, ARP/RARP, media & design, topologie, management reţele, Lan & Wan, ISDN, PPP, Frame Rely, programare/configurare routere;
noiembrie 2001: absolvent al programului P 404, Limbajul de programare Visual C++, organizat de Centrul de Pregătire în Informatică S.A., cu nota 9.00;
26 octombrie 2012- 16 iunie 2013: N.L.P. – Practitioner ARONLP/EANLP;
iulie 2014-martie 2015: N.L.P. – Master ARONLP/EANLP;
octombrie 2017: workshop ”Retorică și Leadership”, Casa Paleologu;
14 mai 2018-18 mai 2018: Seminarul special pentru studii de securitate națională și internațională; curs special pentru profesioniștii din domeniul secuirității naționale și internaționale organizat de Centrul European pentru Studii de Securitate ”George C. Marshall”, Germania;
26 iunie 2018: Comunicare științifică în cadrul Conferinței  Științifice Internaționale ”Strategii XXI” Universitatea Națională de Apărare ”Carol I”; Colegiul Național de Apărare – ”România Centenar”, tema lucrării: ” Alegerea lui Donald Trump ca președinte al Statelor Unite ale Americii și impactul asupra securității internaționale”;
ianuarie-iulie 2018: Colegiul Național de Apărare, curs principal , ”Probleme actuale ale securității naționale”; competențe dobândite la absolvirea cursului: explicarea şi interpretarea sistemică a funcţionalităţii unei organizaţii, în general, şi a uneia destinate asigurării securităţii, în special;  aplicarea unor metodologii performante de analiză a fenomenului militar şi formularea unor propuneri realiste de întrebuinţare a structurilor militare şi de securitate în situaţii specifice; identificarea unor criterii de evaluare organizaţională în funcţie de cerinţele impuse de dinamica mediului de securitate internaţional.

Varia
Sport, studii filosofii şi arte orientale, psihologie.