Florin Radu


Informații personale
data nașterii: 6 iulie 1978
locul nașterii: Lugoj – jud. Timiș
cetățenie: română

Profesie
2001: avocat, Baroul Hunedoara
2001 – 2021: asociat, fondator și coordonator în cadrul unei societăţi de avocaţi
2021 – prezent: titular al C.I.A. Radu Florin, specializare în Dreptul muncii, Drept administrativ, Drept civil, Drepturile omului

Studii
2008: Curs postuniversitar de masterat – „Drept penal şi drept procesual penal aprofundate”- Universitatea „Vasile Goldiş”, Arad
2002: Curs postuniversitar de specializare – „Ştiinţe penale” – Universitatea de Vest, Timişoara
2000: absolvent al Facultăţii de Drept, Universitatea Europeană “Drăgan”, Lugoj
1996: absolvent al Liceului Teoretic “Iulia Hașdeu”, Lugoj

Lucrări publicate
Culegere de practică judiciară în materie civilă pe anul 2014. Tribunalul Hunedoara
– Numeroase articole și studii în revistele: „Dreptul”, „Curierul Judiciar”, ”Revista de drept penal”, “Revista de Note și Studii Juridice”, „Revista de executare silită”, “Avocatul”

Alte activități
redactor șef al Revistei „Hunedoara Juridică”, editată de Baroul Hunedoara
membru in mai multe comisii de admitere si definitivat in avocatura;
membru al Asociatiei Romane de Stiinte Penale;
consilier in cadrul Consiliului Baroului Hunedoara.