Florin Bornea


Florin Bornea

Informații de personale
locul nașterii: România, Arad
data nașterii: 09 aprilie 1979

Informații de contact
+40723.357.940
avocat.bornea@gmail.com

Educație și formare
– februarie 2010: Doctor în economie, Universitatea de Vest din Timişoara;
– 2002 – 2006: Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, Facultatea de Drept;
– 1998 – 2002: Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Ştiinţe Economice, Specializarea Tranzacții Internaţionale;
– 1994 – 1998: Liceul Moise Nicoară din Arad, secţia matematică- fizică-informatică;

Experiență relevantă
–  octombrie 2009 – prezent: avocat asociat al BORNEA MARIA, BORNEA FLORIN ALEXANDRU – CABINETE DE AVOCAT ASOCIATE, BAROUL ARAD;
–  februarie 2007 – octombrie 2009: titular al Cabinetului Individual de Avocat BORNEA FLORIN ALEXANDRU, BAROUL ARAD;
–  2002 – 2006: economist în cadrul cabinetului de avocat BORNEA MARIA;
–  2003 – 2006: economist la SC CONSTRUZIONE SPECIALE SRL;
–  2005 – 2006: economist la SC ARITOP SRL.

Varia
Limbi cunoscute: româna (limba maternă), engleza (fluent), franceza (nivel mediu)

Publicații
Explodează gazele de şist?
Maria Bornea, dr. Florin Alexandru Bornea – Obligarea la informarea despre mediere, o inovație juridică neconstituțională – Revista română de drept privat nr. 2/2013
Bornea Florin Alexandru – Metode contractuale de evitare a riscului de preţ – revista Dreptul nr. 4/2010
Bornea Florin Alexandru – Propunere de lege ferenda privind modificarea art. 36 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, republicată – revista Dreptul nr. 3/2010
Bornea Florin Alexandru, Bornea Maria – Prezumţia de nevinovăţie în materie contravenţională, precum şi natura juridică a sancţiunilor complementare prevăzute de art. 96 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată – revista Dreptul nr. 7/2009.