Ciutacu Florica

Florică CiutacuInformații personale
Data nașterii: 1 mai 1966.
Locul nașterii: Comuna Radomirești, Județul Olt
Cetățenie: Română. Gen: Masculin
Adresă: Calea 13 Septembrie, nr. 128, Bl. P35, Ap. 43, Sector 5, București

Informații de contact
Telefon mobil: 0787871183; 0737176261. Telefon/fax: 0213109701
Adrese email: fciutacu@avocatfciutacu.com; office@avocatfciutacu.com; prof.florin.ciutacu.phd@gmail.com
Web: www.avocatfciutacu.com; www.racips.org

Pregătire profesională preuniversitară și universitară
I. Pregătire profesională postuniversitară
1. Doctor în Drept – Institutul de Cercetări Juridice al Academiei Române. Cu teza Garanțiile de executare a obligațiilor. Garanțiile personale și garanțiile reale, susținută în aprilie 2006, în fața Comisiei formată din: Prof. univ. dr. Marilena ULIESCU (coordonator), Prof. univ. dr. Gabriel BOROI, Prof. univ. dr. Smaranda ANGHENI, Prof. univ. dr. Otilia CALMUSCHI. Diplomă de Doctor emisă în baza Ordinului Minsitrului Educației și Cercetării nr. 5764 din 28 noiembrie 2006;
2. Curs postuniversitar de pregătire psihopedagică. Nivelul I și Nivelul II. Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir. Facultatea de Științe ale Educației. Absolvit cu certificate. Perioada: 2013-2014.
3. Participare la Programul de instruire și formare a competențelor în procesul și tehnologia Învățămîntului cu Frecvență Redusă Redusă organizat de Departamentul Învățământ la Distanță și Învățământ cu Frecvență redusă (ID/IFR), Uniersitatea Creștină Dimitrie Cabtemir, București, 12 octombrie 2016, cu Certificat de participare.

Pregătire profesională universitară
Licențiat în Științe Juridice și Administrative, Universitatea Al. I Cuza, Iași, Februarie 1996.

Stagii de practică studențească
1. Stagiu de practică studențească la Cabinet de Avocat Dr. Valeriu STOICA și Av. Dr. Irinel STOICA. Perioada 5 septembrie 1995-31 decembrie 1995.

Pregătire profesională preuniversitară
1. Absolvit Liceul Teoretic Constantin Brâncoveanu (fost Dumitru Petrescu), București. Perioada: 1980-1984, cu Diplomă de Bacalaureat;
2. Absolvit Cursurile Școlii Gimnaziale Clasele V-VIII, Școala Generală din Comuna Radomirești, Județul Olt. Perioada 1972-1976;
3. Absolvit Cursurile Școlii Primare, Clasele I-IV, Școalal Generală din Comuna Radomirești, Județul Olt. Perioada 1976-1980.

Cursuri limbi străine
1. Institutul Italian de Cultură din București. Curs de limbă și Cultură Italiană. Nivelul I Absolvit cu Atestat. Perioada: 1981-1982;
2. Institutul Italian de Cultură din București. Curs de limbă și Cultură Italiană. Nivelul II. Absolvit cu Atestat. Perioada: 1982-1983.

Locuri de muncă anterioare obținerii diplomei de licențiat în științe juridice și administrative
1. Salariat în cadrul Întreprinderii Antrepriză Montaj-Reparații Centrale Termice București (începând cu anul 1991 S.C. Termoenerg S.A.). Perioada 27.02.1986-01.04. 1992.

Stagiu militar
Satisfăcut Stagiul Militar, Unitatea Militară 0305 București,în perioada 1984-1986, cu Certificat de bună apreciere în servicul militar, nr. 2, conform Ordin de Zi pe Unitate, nr. 24 din 30 ianuarie 1986.

Limbi străine cunoscute
Engleză, Franceză, Italiană/Nivel: Avansat

Carnet de conducere auto
Carnet de conducere auto: Categoria B, începând cu anul 2001.

Activități desfășurate în diferite structuri profesionale după obținerea dipomei de licențiat în științe juridice și administratie
Activitate didactică universitară. Instituții
1. Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir, București, Facultatea de Științe Juridice și Administrative: 1996-prezent.
2. Universitatea Ecologică, București, Facultatea de Drept: Filiala Slatina, Olt, perioada 2002-2009;
3. Universitatea Constantin Brâncuși, Târgu Jiu, Facultatea de Drept: Filiala Slatina, Olt: 2000-2004;
4. Universitatea Ecologică, București, Facultatea de Drept; Filiala Roșiorii de Vede, 2004-2005;
5. Universitatea Constantin Brâncuși, Târgu Jiu, Facultatea de Drept: Târgu Jiu: 2001-2002;
6. Institutul Național al Magistraturii, București. Formator, perioada 2003-2004.

Activitate didactică universitară. Delegat pentru înființare filiale ale Universității Ecologice din București, Facultatea de Drept;
1. Filiala Roșiorii de Vede, Județul Teleorman – septembrie 2004;
2. Filiala Slatina, Județul Olt – septembrie 2004:
3. Filiala Curtea de Argeș, Județul Argeș – septembrie 2005;
4. Filiala Caracal, Județul Olt – septembrie 2006.

Activitate didactică universitară
Predare cursuri. Formator. Conducere seminarii.
Coordonare lucrări de diplomă. Coordonare dizeratții
Pentru cursuri de master. Coordonare cercuri studențești. Coordonare procese simulate
Coordonare comunicări științifice ale studenților
Coordonare grupe ale studenților
1) Predare cursuri universitare. Formator. Perioada: 2000-prezent:
1. Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir, București, Facultatea de Științe Juridice și Administrative. Perioada: 2002-prezent.
2. Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, Institutl Național al Magistraturii. Perioada: 2003-2004;
3. Drept civil. Introducere. Subiecte, Universitatea Ecologică, București, Facultatea de Drept: Filiala Slatina, Olt. Perioada: 2006-2009;
4. Dreptul proprietăţii intelectuale, Universitatea Constantin Brâncuși, Târgu Jiu, Facultatea de Drept, Filiala Slatina, Olt. Perioada: 2000-2004;
5. Dreptul proprietăţii intelectuale, Universitatea Ecologică, București, Facultatea de Drept, Filiala Slatina, Olt. Perioada: 2004-2006;
6. Drept comercial, Universitatea Constantin Brâncuși, Târgu Jiu, Facultatea de Drept: Filiala Slatina, Olt. Perioada: 2000-2004;
7. Drept comercial, Universitatea Ecologică, București, Facultatea de Drept, Filiala Slatina, Olt. Perioada: 2004-2006;
8. Drept comercial, Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir, București, Facultatea de Științe Juridice și Administrative. Perioada: 2015-2016;
9. Drept international privat, Universitatea Constantin Brâncuși, Târgu Jiu, Facultatea de Drept. Perioada: Târgu Jiu: 2001-2002;
10. Garanții și Asigurări – Curs pentru Master Dreptul afacerilor, Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir, București, Facultatea de Științe Juridice și Administrative. Perioada: 2003-2016. și Dreptul Intern și Internațional al Afacerilor
11. Garanții și Asigurări – Curs pentru Master Dreptul Intern și Internațional al Afacerilor, Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir, București, Facultatea de Științe Juridice și Administrative. Perioada: 2016-prezent
12. Drept comercial intern si international – Curs pentru Master Gestiune si Audit Financiar, Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir, București, Facultatea Finante, Banci si contabilitate. Perioada: 2016-prezent
2) Conducere seminarii. Perioada: 1996-prezent:
1. Teoria Generală a Dreptului. Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir, București, Facultatea de Științe Juridice și Administrative. Perioada: 1996.
2. Drept civil. Introducere. Subiecte, Universitatea Ecologică, București, Facultatea de Drept: Filiala Slatina, Olt. Perioada: 2006-2009;
3. Drept civil. Drepturile reale. Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir, București, Facultatea de Științe Juridice și Administrative. Perioada: 1996-2002; 2012-2014.
4. Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor. Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir, București, Facultatea de Științe Juridice și Administrative. Perioada: 1996-prezent;
5. Dreptul proprietăţii intelectuale, Universitatea Constantin Brâncuși, Târgu Jiu, Facultatea de Drept, Filiala Slatina, Olt. Perioada: 2000-2004;
6. Dreptul proprietăţii intelectuale, Universitatea Ecologică, București, Facultatea de Drept, Filiala Slatina, Olt. Perioada: 2004-2006;
7. Drept comercial, Universitatea Constantin Brâncuși, Târgu Jiu, Facultatea de Drept: Filiala Slatina, Olt. Perioada: 2000-2004;
8. Drept comercial, Universitatea Ecologică, București, Facultatea de Drept, Filiala Slatina, Olt. Perioada: 2004-2006;
9. Drept comercial. Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir, București, Facultatea de Științe Juridice și Administrative. Perioada: 2015-prezent;
10. Drept international privat, Universitatea Constantin Brâncuși, Târgu Jiu, Facultatea de Drept. Perioada: Târgu Jiu: 2001-2002;
11. Garanții și Asigurări – Curs pentru Master Dreptul afacerilor, Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir, București, Facultatea de Științe Juridice și Administrative. Perioada: 2003-2016. și Dreptul Intern și Internațional al Afacerilor
12. Garanții și Asigurări – Curs pentru Master Dreptul Intern și Internațional al Afacerilor, Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir, București, Facultatea de Științe Juridice și Administrative. Perioada: 2016-prezent
13. Drept comercial intern si international – Master Gestiune si Audit Financiar, Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir, București, Facultatea Finante, Banci si contabilitate. Perioada: 2016-2017
14. Contracte comerciale internaționale –Master Dreptul internațional al afacerilorr, Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir, București, Facultatea de Științe Juridice și Administrative. Perioada: 2018-prezent
3) Coordonare proiecte de diplomă. Perioada: 2002-prezent:
1. Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir, București, Facultatea de Științe Juridice și Administrative. Perioada: 2002-prezent;
2. Drept civil. Introducere. Subiecte, Universitatea Ecologică, București, Facultatea de Drept: Filiala Slatina, Olt. Perioada: 2006-2009;
3. Drept comercial. Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir, București, Facultatea de Științe Juridice și Administrative. Perioada: 2015-2016;
4. Drept comercial, Universitatea Constantin Brâncuși, Târgu Jiu, Facultatea de Drept: Filiala Slatina, Olt. Perioada: 2000-2004;
5. Drept comercial, Universitatea Ecologică, București, Facultatea de Drept, Filiala Slatina, Olt. Perioada: 2004-2006;
6. Dreptul proprietăţii intelectuale, Universitatea Constantin Brâncuși, Târgu Jiu, Facultatea de Drept, Filiala Slatina, Olt. Perioada: 2000-2004;
7. Dreptul proprietăţii intelectuale, Universitatea Ecologică, București, Facultatea de Drept, Filiala Slatina, Olt. Perioada: 2004-2006.
4) Coordonare Dizertații pentru Master Dreptul Afacerilor. Perioada: 2013-2016:
1. Garanții de executare a obligațiilor
2. Asigurări
5) Coordonare Dizertații pentru Master Dreptul Intern și Internațional al Afacerilor, Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir, București, Facultatea de Științe Juridice și Administrative. Perioada: 2016-prezent:
1. Garanții de executare a obligațiilor
2. Asigurări
6) Coordonare Cercuri studențești. Perioada: 1996-prezent:
1. Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir, București, Facultatea de Științe Juridice și Administrative. Perioada: 1996-prezent;
2. Drept civil. Drepturile reale. Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir, București, Facultatea de Științe Juridice și Administrative. Perioada: 1996-2002.
7) Coordonare procese simulate. Perioada: 2000-2004:
1. Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir, București, Facultatea de Științe Juridice și Administrative. Perioada: 2000-2004;
2. Drept civil. Drepturile reale. Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir, București, Facultatea de Științe Juridice și Administrative. Perioada: 2000-2004.
8) Coordonare Comunicări științifice ale studenților. Perioada: 1996-prezent:
1. Teoria Generală a Dreptului. Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir, București, Facultatea de Științe Juridice și Administrative. Perioada: 1996.
2. Drept civil. Introducere. Subiecte, Universitatea Ecologică, București, Facultatea de Drept: Filiala Slatina, Olt. Perioada: 2006-2009;
3. Drept civil. Drepturile reale. Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir, București, Facultatea de Științe Juridice și Administrative. Perioada: 1996-2002; 2012-2014.
4. Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor. Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir, București, Facultatea de Științe Juridice și Administrative. Perioada: 1996-prezent;
5. Dreptul proprietăţii intelectuale, Universitatea Constantin Brâncuși, Târgu Jiu, Facultatea de Drept, Filiala Slatina, Olt. Perioada: 2000-2004;
6. Dreptul proprietăţii intelectuale, Universitatea Ecologică, București, Facultatea de Drept, Filiala Slatina, Olt. Perioada: 2004-2006;
7. Drept comercial, Universitatea Constantin Brâncuși, Târgu Jiu, Facultatea de Drept: Filiala Slatina, Olt. Perioada: 2000-2004;
8. Drept comercial, Universitatea Ecologică, București, Facultatea de Drept, Filiala Slatina, Olt. Perioada: 2004-2006;
9. Drept comercial. Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir, București, Facultatea de Științe Juridice și Administrative. Perioada: 2015-prezent;
10. Drept international privat, Universitatea Constantin Brâncuși, Târgu Jiu, Facultatea de Drept. Perioada: Târgu Jiu: 2001-2002;
9) Coordonare Grupe ale studenților. Perioada: 1996-prezent:
1. Drept civil. Drepturile reale. Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir, București, Facultatea de Științe Juridice și Administrative. Perioada: 1996-2002; 2012-2014.
2. Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor. Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir, București, Facultatea de Științe Juridice și Administrative. Perioada: 1996-prezent;

Funcții publice
1. Consilier și Coordonator al Departamentului Juridic al Președinției României. Perioada: 1 Noiembrie – 31 Decembrie 2000.
2. Expert, Departamentul Juridic al Președinției României. Perioada: 15 Martie 1999-31 Octombrie 2000;

Avocat
Avocat definitiv în Baroul București – Cabinet Individual de Avocat Dr. Florică CIUTACU, Perioada: 4 August 2011-prezent.

Asociat și director în structuri societare cu specific juridic
Asociat Fondator și Director General al Editurii Themis Cart, editură cu profil juridic/ Perioada: 2002 – 2011.

Consultant științific al unor structuri profesionale din domeniul juridic
1) Internaționale
1. BGI, Law Firm, Spania. Romania Branch. Perioada: 2010-2011;
2. Tonucci & Partners, Law Firm, Italia. Romania Branch. Perioada: 2009:
3. Lima Business Consulting, Societate de consultanță specializată în implementarea fondurilor europene în Italia, cu sediul în Napoli. Perioada: 2008-2009.
2) Naționale
1. Lysias Jus, Editură cu profil juridic. Perioada: 2015-prezent;
4. Elena Corciu și Asociații, Societate civilă de avocați, Baroul București. Perioada: 2010-2011;
5. Cabinet de Avocat Dr. Artin Sarchizian, Baroul București. Perioada: 2011-2012;
6. Cabinet de Avocat Moisescu Maria, Baroul București. Perioada: 2009;
7. S.C. Operativ Eurofinancig Office, Societate de consultanță de naționalitate română, specializată în implementarea fondurilor europene în România, societate cu capital italian. Perioada: 2008-2009;

Delegat în negocierea incheierii unor contracte interuniversitare internaționale
1. Delegat al Universității din Torino, Italia pentru negocierea încheierii unui contract de parteneriat cu Universitatea din Bogota, Venezuela. Perioada: 2009.
2. Delegat al Universității Dunărea de Jos din Galați pentru negocierea încheierii unui contract de parteneriat cu Universitatea din Geneva, Elveția. Perioada: 2012.

Delegat în negocierea incheierii unor contracte între Uniunea Națională a Barourilor din România, alte barouri din România și alte structuri similare din alte țări
Delegat al U.N.B.R. pentru negocierea încheierii unui contract de parteneriat cu Baroul din Geneva, Elveția. Perioada: 2012;

Delegat în negocierea incheierii unor contracte între Curți de Arbitraj de pe lângă camere de comerț și industrie din România și alte structuri similare din alte țări
Delegat al Curții de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Iași pentru negocierea încheierii unui contract de parteneriat cu Curtea de Arbitraj Comercial din Shangai, China. Perioada: 2014.

Arbitru
Curți de Arbitraj Internaționale
1. Arbitru, Centrul de Arbitraj International, Beijing, Republica Populară Chineză, (BAC), Perioada: ianuarie 2016-septembrie 2017; 1. Arbitru, Centrul de Arbitraj International, Beijing, Republica Populară Chineză, (BAC), Perioada: septembrie 2017-2017;
2. Arbitru VIAC – Vienna International Arbitral Center. Perioada: iulie 2012-prezent;
3. Arbitru, Curtea de Arbitraj Internaţional Kiev (ICAC). Perioada: mai 2016-prezent;
4. Arbitru, Curtea de Arbiraj din Sofia, Bulgaria (BCCI). Perioada: ianuarie 2013-prezent;
5. Arbitru, Camera de Arbitraj din Milano, Italia (CAM). Perioada: 24 ianuarie 2017-prezent;
6. Arbitru, Centrul de Arbitraj și Mediere, Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale. Perioada: februarie 2013-prezent;
Curți de Arbitraj Naționale
1. Arbitru, Curtea de Arbitraj Comercial Argeş. Perioada: 2013-prezent;
2. Arbitru, Curtea de Arbitraj Comercial Braşov. Perioada: 2013-prezent;
3. Arbitru, Curtea de Arbitraj Comercial Dâmbovița. Perioada:martie 2017-prezent;
4. Arbitru, Curtea de Arbitraj Comercial Iaşi. Perioada: 2013-prezent;
5. Arbitru, Curtea de Arbitraj Comercial Vâlcea. Perioada: 2014-prezent;
6. Arbitru, Curtea de Arbitraj Comercial Maramureş. Perioada: 2016-prezent;
7. Arbitru, Curtea de Arbitraj Comercial Dolj. Perioada: 2014 – 2016;
8. Arbitru, Curtea de Arbitraj Comercial și Maritim Constanța. Perioada: 2013-2015;

Membru al unor curți de arbitraj
1. Curți de Arbitraj Internaționale
1. Membru LCIA – The London Court of International Arbitration. Perioada: 2013-2014.

Mediator
Curții de Arbitraj Internaționale
Membru LCIA – The London Court of International Arbitration. Perioada: 2013-2014.

Centre de Mediere Internaționale
Mediator – Centrul de Arbitraj și Mediere, Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale – începând cu luna februarie 2013.

Candidat arbitru
Curți de Arbitraj Internaționale (de pe lânga Camere de Comerț sau alte Instituții din orașele/ țările precizate).
1. Associazione Italiana per l’Arbitrato (A.I.A), Roma, Italia. Depus dosar de candidat: Decembrie 2016;
2. Shanghai. Depus dosar de candidat: Noiembrie 2016;
3. Camera de Comerț și Industrie a României. Depus dosar de candidat: Noiembrie 2016;
4. Polonia. Depus dosar de candidat: Noiembrie 2016;
5. Ungaria. Depus dosar de candidat: Noiembrie 2016;
6. Cehia. Depus dosar de candidat: Noiembrie 2016;
7. Huangzu, China. Depus dosar de candidat: Decembrie 2016;
8. Slovacia. Depus dosar de candidat: Decembrie 2016;
9. Serbia. Depus dosar de candidat: Decembrie 2016;
10. Rusia. Depus dosar de candidat: Decembrie 2016;
11. Croația. Depus dosar de candidat: Decembrie 2016;
12. Curtea Internațională de Arbitraj Sportiv cu sediul la Lausanne. Depus dosar de candidat: Decembrie 2016;
13. Slovenia. Depus dosar de candidat: Decembrie 2016;
14. Spania. Depus dosar de candidat: Decembrie 2016;
15. CIETAC, China. Depus dosar de candidat: Decembrie 2016;
16. India. Depus dosar de candidat: Decembrie 2016;
17. ICDR,, USA. Depus dosar de candidat: Decembrie 2016;
18. Cairo. Depus dosar de candidat: Decembrie 2016;
19. Elveția. Depus dosar de candidat: Decembrie 2016;
20. BIAC, București. Depus dosar de candidat: Decembrie 2016;
21. Suedia. Depus dosar de candidat: Decembrie 2016;
22. Finlanda. Depus dosar de candidat: Decembrie 2016;
23. Milano, Italia. Depus dosar de candidat: Decembrie 2016;
24. Coreea de Sud. Depus dosar de candidat: Decembrie 2016;
25. Kong Kong. Depus dosar de candidat: Decembrie 2016;
26. Vietnam. Depus dosar de candidat: Decembrie 2016;
27. Japonia. Depus dosar de candidat: Decembrie 2016;
28. Australia. Depus dosar de candidat: Decembrie 2016;
29. Țările Arabe din Golf. Depus dosar de candidat: Decembrie 2016;
30. Dubai, Emiratele Arabe Unite. Depus dosar de candidat: Decembrie 2016.

Curți de Arbitraj Naționale
1. Curtea de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Harghita. Depus dosar de candidat: Noiembrie 2016;
2. Curtea de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț, Industrie și Navigație Constanța. Depus dosar de candidat: Noiembrie 2016;
3. Curtea de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Cluj. Depus dosar de candidat: Noiembrie 2016;
4. Curtea de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Arad. Depus dosar de candidat: Noiembrie 2016;
5. Curtea de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Botoșani. Depus dosar de candidat: Noiembrie 2016;
6. Curtea de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Caraș-Severin. Depus dosar de candidat: Decembrie 2016;
7. Curtea de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Galați. Depus dosar de candidat: Decembrie 2016;
8. Curtea de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Sibiu. Depus dosar de candidat: Decembrie 2016;
9. Curtea de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Timiș. Depus dosar de candidat: Decembrie 2016;
10. Curtea de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Vaslui. Depus dosar de candidat: Decembrie 2016;
11. Curtea de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Dolj. Depus dosar de candidat: Decembrie 2016;
12. Curtea de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț Româno-Germană. Depus dosar de candidat: Decembrie 2016;
13. Tribunalul de Arbitraj în Transporturi. Depus dosar de candidat: Decembrie 2016.

Membru în asociaţii și grupuri naţionale şi internaţionale
Asociații și Grupuri Internaționale
1. Membru activ al Academy of European Private Lawyers, Pavia Italia. Perioada: ianuarie 2009-prezent;
2. Membru al Friends of Max-Planck-Institüt für aüslandisches und internationals privatrecht, Hamburg, Germania. Perioada: 2009-prezent;
3. Membru COR – The Common Core of European Private Law, Torino, Italia. Perioada: iunie 2009-prezent;
4. Membru al Center of European Studies, Columbia University, S.U.A. Perioada: 2011; 2015-2016;
5. Membru al SECOLA (Society of European Contract Law). Berlin, Germania. Perioada: mai 2007-2009;
6. Membru al EALE – European Association of Law and Economics. Osnabruck, Germnnia. Perioada: august 2007-2008;
7. Membru al ECRC – European Coalition for Responsable Credit. Perioada: august 2007-noiembrie 2009;
8. Membru al SGJ – Social Group Justice. Perioada: aprilie 2008-prezent;

Asociații și Grupuri Naționale
1. Membru Asociatia Romana de Drept si Afaceri Europene (ARDAE). București.Perioada: 12 iunie 2013-prezent.
2. Membru al Grupului ESEN 1 – Evaluarea Stării Economiei Naţionale. Sub egida Academiei Române. București. Perioada: septembrie 1999-2000;
3. Membru ESEN 2 – Evaluarea Stării Economiei Naţionale. București. Sub egida Academiei Române. Perioada: 2001-2002.

Colaborator al unor asociaţii și instituții internaţionale
1. Colaborator ERA – Academy of European Law, Trier, Germania. Perioada: 2007-2010.
2. Colaborator Centre for Economic & Social Inclusion, Londra, Marea Britanie. Perioada: 2007-2009;
3. Colaborator National Community Reinvestment Coalition, Washington, DC, SUA. Perioada: 2007-2000.

Membru fondator și președinte al unor asociații naţionale
1. Membru Fondator şi Preşedinte al Asociaţiei Române pentru Studiul Dreptului Comparat, al Dreptului Internaţional Privat și al Dreptului Comețului Internațional. Perioada: 2017-prezent;
2. Membru Fondator şi Preşedinte al Asociaţiei Române pentru Studiul Dreptului Bancar şi al Pieţei de Capital. Perioada: 2017-prezent.
3. Membru Fondator şi Preşedinte al Asociaţiei Române de Arbitraj. Perioada: 2017-prezent.
4. Membru Fondator şi Preşedinte al Asociaţiei Române pentru Studiul Integrarii Europene si al Globalizarii. Perioada: 2017-prezent.

Membru comitete de redacție ale unor reviste de specialitate juridică
1. Revista Juridica. Acta Universitatis George Bacovia, Universitatea George Bacovia din Bacau. Perioada: 2012-prezent;
2. Revista Alternative Dispute Resolution. Perioada: 2014-prezent.

Membru comitete de redacție edituri cu profil juridic
1. Editura Themis Cart, perioada 2002-2011;
2. Editura Lysias Jus, perioada 2015-prezent.

Candidat consul onorific în România
1. Regatul Marocului. Depus Dosar – 2015; Redepus Dosar – 2017;
2. Confederația Elvețiană. Depus Dosar – 2012; Redepus Dosar – 2017;
3. Lichstenstein. Depus Dosar – 2012; Redepus Dosar – 2017;
4. Barbados. Depus Dosar – 2008; Redepus Dosar – 2017;
5. Republica Dominicană. Depus Dosar – 2008; Redepus Dosar – 2017;
6. Jamaica. Depus. Depus Dosar – 2008; Redepus Dosar – 2017;
7. Republica Panama. Depus Dosar – 2008; Redepus Dosar – 2017;
8. Trinidad și Tobago. Depus Dosar – 2008; Redepus Dosar – 2017.

Decoraţii pentru activiatea profesională
Ordinul Naţional Serviciul Credincios, în grad de Ofiţer, conferit de Preşedintele României, cu prilejul Zilei de 1 Decembrie 2000, Ziua Naţională a României, prin Decretul nr. 552 din 1 Decembrie 2000, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 1 Decembrie 2000, cu specificaţia: pentru activitatea conştiincioasă şi eficientă în Preşedinţia României, în calitate de Expert şi Consilier-Coordonator al Departamentului Juridic al Preşedinţiei României.

Activitate ştiinţifică
Rezumat

1) Cercetare ştiinţifică reprezentativă:
A. Cercetare științifică reprezentativă pe plan internațional
1. Participare la elaborarea Codului European al Contractelor, coordonat de Prof.dr. Giuseppe Gandolfi, sub egida Academiei Privatiştilor Europeni, cu sediul la Pavia, Italia. Perioada: Ianuarie 2009-prezent;
2. Participare La Proiectul Dreptul european al persoanelor, coordonat de Sectiunea Perugia-Assisi a Academiei Privatistilor Europeni cu sediul in Pavia, Italia, condusa de Prof. Antonio Palazzo, membru activ al Academiei. Perioada: Decembrie 2011-prezent;;
3. Raportor pentru Romania la Proiectul Immoral Contracts in Europe, coordonat de Comone Core of European Private Law, Torino, Italia. Perioada: Decembrie 2013-prezent;
4. Participare La Proiectul Public Policy, Fundamental rights and horizontal governance in European Law, coordonat de prof. Aurelia Colombi Ciacchi, University of Groningen, Olanda. Perioada: Decembrie 2012-2013;
5. Contract de Cercetare cu Universitatea din Fribourg, Elvetia, pentru studiul – Compensaţia (Sett-off) in dreptul romanesc. Perioada: Decembrie 2009-2010;
6. Contract de cercetare cu Institut fur Finanzdienstleistungen e.V, Hamburg, Germania, pentru studiul The legal situation in Romania to the study on the impact of Directive 202/65/EC concerning the distance marketing of consumer fiancial services for the European Commission, Perioada: 2007- 30 Iunie 2008;

B. Cercetare științifică reprezentativă în plan național
1. Coautor, în calitate de membru al Grupului de reflecție ESEN – Evaluarea Stării Economiei Naţionale -, septembrie 1999, a studiului Un proiect deschis. Evaluarea Stării Economiei Naționale. Raport 1999. Perioada: 1999;
2. Participare la elaborarea Strategiei Naţionale de Dezvoltare Economică a României, în calitate de membru Subcomisie (dosar) 1, prezentată la Bruxelles la 20 martie 2000. Perioada: 1999-2000;
3. Colaborare la elaborarea Dosarului Legislativ şi a Dosarului Privatizării, părţi ale Strategiei Naţionale de Dezvoltare Economică a României, prezentată la Bruxelles la 20 martie 2000. Perioada: 1999-2000.
4. Publicat studiul cu titlul: Regimul juridic al proprietăţii publice şi private în România comparativ cu alte ţări, ESEN II. Perioada: Noiembrie 2002.

2) Publicat studii de specialitate reprezentative:
a. Anterior anului 2018

Reviste internaționale
1. Fidejusiunea sau cauţiunea legală în dreptul românesc (I), în Revista de Drept Privat, nr. 3/2002, Chişinău, Republica Moldova;
2. Fidejusiunea sau cauţiunea legală în dreptul românesc (II), în Revista de Drept Privat, nr. 4/2002, Chişinău, Republica Moldova;

Reviste naționale
1. Vanzarea cu pact de rascumparare; în colaborare cu Av. Dr. Artin Sarchizian, în Iustitia, Revista editată de Baroul Dolj, nr. 2/2012;
2. Vanzarea cu pact de rascumparare; în colaborare cu Av. Dr. Artin Sarchizian in Juridica. Acta Universitatis George Bacovia, Universitatea George Bacovia din Bacau, nr. 2/2012;
3. Vânzarea cu pact de răscumpărare, în Revista română de drept al afacerilor, nr. 3/2007;
4. Cauţiunea reală, în Revista de Drept comercial, nr. 2/2007;
5. Rezerva proprietății, în Revista română de drept al afacerilor, 2007;
6. Despre natura juridică a garanţiei băneşti, cu specială privire asupra garanţiei cerute în transporturile pe căile ferate, în Revista de Drept comercial, nr. 5/1998; în colaborare cu cercet. şt. pr. Octavian Manolache.

b. În curs de publicare
1. Solidaritatea pasivă, în Juridica. Acta Universitatis George Bacovia, Universitatea George Bacovia din Bacau, 2018.

Conferinţe. Seminarii
1. Conferinţe și seminarii internaţionale. Participare. Coorganizator. Comunicări ştiinţifice

Anterior anului 2018
1. Comunicare ştiinţifică cu tema: Regimul juridic al investițiilor în România; susţinută in cadrul Conferintei cu tema Regimul juridic al inevstițiilor și oportunități de a investi în România, Shanghai, Republica Populară Chineză, 2 aprilie 2014. Coorganizatori: Dr. Florică Ciutacu, Cabinet Avocat Dr. Florică Ciutacu și Invest In, Shanghai, Republica Populară Chineză;
2. Comunicare ştiinţifică cu tema: Rolul solidaritatii pasive in garantarea obligatiilor; susţinută in cadrul Conferintei cu tema Dreptul privat ca factor în dezvoltarea relaţiilor economice: tradiţii, actualitate şi perspective. Cu prilejul aniversării jubileului de 80 ani a domnului Prof.dr. Victor Volcinschi, Chişinau, Republica Moldova, aprilie 2013;
3. Comunicare ştiinţifică cu tema: Bunele moravuri și ordinea publică în Noul Cod civil român, susţinută în cadrul Conferinţei internationale cu tema Ordinea publică, bunele moravuri și justiția socială în dreptul privat european – Groningen, Olanda, 26-27 octombrie 2012;
4. Comunicarea ştiinţifică cu tema: Fiducia şi contractul de mandat în dreptul comparat şi în Proiectul Noului Cod civil român, susţinută in cadrul Conferinţei internaţionale de la Pavia, cu prilejul discuţiilor pe marginea Proiectului Codului European al Contractelor, elaborat de Academy of European Private Lawyers, Pavia Italia, iunie 2009;
5. Participare la Conferinţa: Global banking in crisis! Now is the time for Responsible Credit, organizată de ECRC – European Coalition for Responsable Credit (cu sediul la Hamburg, Germania), Londra, Marea Britanie, 13-14 noimebrie 2008; Semnatar al: The Declaration on The Credit Crisis, Iunie 2008 – Autor ECRC Hamburg – http://www.responsible-credit.net/index.php?id=1980&viewid=41438;
6. Participare la a XIV-a Conferinţa anuală a The Common Core of European Private Law, Torino, Italia, 11-12 iulie 2008;
7. Participare la Conferinţa internaţională 50 Years of European Contract Law – The Private Law Society and the Common Frame of Reference, Barcelona, Spania, 6-7 iunie 2008, organizată de Society of European Contract Law (SECOLA), cu sediul la Berlin;
8. Participare la Conferinta de la Trier, Germania, cu tema: The Draft of Common Frame of Reference, organizată de Academy of European Law (ERA) – martie 2008;
9. Participare, la a VII-a Conferinţă cu tema: Serviciile financiare, Bruxelles, 14-15 septembrie 2007, organizată de ECRC – European Coalition for Responsable Credit -, cu sediul la Hamburg;
10. Participare la Conferinţa internaţională cu tema: The Common Frame of Reference and the Future of European Contract Law – Amsterdam, Olanda, 1-2 iunie 2007, organizată de Society of European Contract Law (SECOLA), cu sediul la Berlin.

În curs de realizare
1. Regimul juridic al investițiilor și oportunități de a investi în România, în contextul cooperării economice internaționale. Montana, Bulgaria. Coorganizatori: Dr. Florică Ciutacu, Cabinet de Avocat Dr. Florică Ciutacu, Camera de Comerț și Industrie New Dehli, India, Bulgaria. Perioada estimată: 2017;
2. Regimul juridic al investitțiilor și oportunități de a investi în România, în contextul cooperării economice internanționale. Montreal, Canada. Coorganizatori: Dr. Florică Ciutacu, Cabinet de Avocat Dr. Florică Ciutacu, Camera de Comerâ și Industrie Montreal, Canada. Perioada estimată: 2017;
3. Regimul juridic al investitțiilor și oportunități de a investi în România, în contextul cooperării economice internaționale. Larissa, Grecia. Coorganizatori: Dr. Florică Ciutacu, Cabinet de Avocat Dr. Florică Ciutacu, Camera de Comerț și Industrie Larissa, Grecia. Perioada estimată: Noiembrie 2017;
4. Regimul juridic al investitțiilor și oportunități de a investi în România, în contextul cooperării economice internaționale. Salonic, Grecia. Coorganizatori: Dr. Florică Ciutacu, Cabinet de Avocat Dr. Florică Ciutacu, Camera de Comerț și Industrie Salonic, Grecia. Perioada estimată: Noiembrie 2017;
5. Regimul juridic al investitțiilor și oportunități de a investi în România, în contextul cooperării economice internaționale. Barcelona, Spania. Coorganizatori: Dr. Florică Ciutacu, Cabinet de Avocat Dr. Florică Ciutacu, Camera de Comerț și Industrie Barcelona, Spania. Perioada estimată: Decembrie 2017;
6. Regimul juridic al investitțiilor și oportunități de a investi în România, în contextul cooperării economice internaționale. Geneva, Elveția. Coorganizatori: Dr. Florică Ciutacu, Cabinet de Avocat Dr. Florică Ciutacu, Camera de Comerț și Industrie Geneva, Elveția. Perioada estimată: Decembrie 2017;
7. Regimul juridic al investitțiilor și oportunități de a investi în România, în contextul cooperării economice internaționale. New York, USA. Coorganizatori: Dr. Florică Ciutacu, Cabinet de Avocat Dr. Florică Ciutacu. Perioada estimată: Februarie 2018;
8. Unificarea Dreptului privat. Codificare națională. Codificare internațională. București. Coorganizatori: Dr. Florică Ciutacu, Cabinet de Avocat Dr. Florică Ciutacu. Perioada estimată: Martie 2018;
9. Influențe ale Codului federal al obligațiilor elevețian asupra Noului Cod civil român. Conferință susținută în cadrul Institutului de Drept Comparat din Laussanne, Elveția. Perioada estimată: Martie 2018;
10. Clauza compromisorie în arbitraj. Elemente de drept comparat. Dr. Florică Ciutacu, Speaker, Locație: Curtea de Arbitraj din Shanghai. Coorganizatori: Dr. Florică Ciutacu, Cabinet de Avocat Dr. Florică Ciutacu, Yingke, Societate de Avocați din Shanghai. Perioada estimată: Aprilie 2018.
11. Clauza compromisorie în dreptul românesc. Dr. Florică Ciutacu, Speaker, Locație: București. Coorganizatori: Dr. Florică Ciutacu, Cabinet de Avocat Dr. Florică Ciutacu, Jones Day, Societate de Avocatură din Paris. Perioada estimată: Mai 2018.

Conferinţe și seminarii naţionale. Participare. Coorganizator. Comunicări ştiinţifice

Anterior anului 2018
1. Participare la Conferinta Dreptul afacerilor 2016. Drept societar, Drept fiscal și Insolvența. organizata de Universitatea din București, Facultatea de Drept, 20-21 Mai 2016. Partener – Cabinet Avocat Dr. Florică Ciutacu;
2. Participare Conferința Aspecte privind aplicarea noilor Coduri, civile, penale, fiscale și al muncii, Ediția a II-a, 25 martie 2016, Târgoviște. Coorganizatori: Centrul de Cercetări Sociale din cadrul Facultății de Drept și Științe Administrative – Universitatea Valahia din Târgoviște și Tribunalul Dâmbovița;
3. Noul Cod civil. Noul Cod de procedura civila. Conferinta sustinuta la sediul Camerei de Comert si Industrie Brașov, 5 Februarie 2014. Coorganizatori: Dr. Florică Ciutacu; Cabinet Avocat Florică Ciutacu; Asociaţia Română pentru Studiul Dreptului Comparat şi al Dreptului Internaţional Privat; Camera de Comerţ şi Industrie Brașov;
4. Participare la Conferinta Dreptul societar in Romania si in Uniunea Europeana. Editia a III-a, organizata de Asociația Română de Drept și Afaceri Europene (ARDAE), Centrul de Studii de Drept European (CSDE) al Institutului de Cercetări Juridice din cadrul Academiei Române şi Societatea de Ştiinţe Juridice, 20 Noiembrie 2013;
5. Noul Cod civil. Noul Cod de procedura civila. Arbitraj – Conferinta sustinuta la sediul Camerei de Comert si Industrie Maramures, 23 octombrie 2013. Coorganizatori: Dr. Florică Ciutacu; Cabinet Avocat Florică Ciutacu; Asociaţia Română pentru Studiul Dreptului Comparat şi al Dreptului Internaţional Privat; Camera de Comerţ şi Industrie Maramureș;
6. Noul Cod civil. Noul Cod de procedura civila – Conferinta sustinuta la sediul Camerei de Comert si Industrie Bacău, 5 iulie 2013. Coorganizatori: Dr. Florică Ciutacu; Cabinet Avocat Florică Ciutacu; Asociaţia Română pentru Studiul Dreptului Comparat şi al Dreptului Internaţional Privat; Camera de Comerţ şi Industrie Bacău;
7. Noul Cod civil. Noul Cod de procedura civila. Legea nr. 72/2013 – Conferinta sustinuta la sediul Camerei de Comert si Industrie Prahova, 16 mai 2013. Coorganizatori: Dr. Florică Ciutacu; Cabinet Avocat Florică Ciutacu; Asociaţia Română pentru Studiul Dreptului Comparat şi al Dreptului Internaţional Privat; Camera de Comerţ şi Industrie Prahova;
8. Corelația dintre dispozițiile NCC, NCPC, Legea medierii și legislația proprietății intelectuale de drept intern si normele Organizatiei Mondiale a Proprietatii Intelectuale (OMPI) – Conferinta sutinuta la sediul Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci, Bucuresti – 9 mai 2013. Coorganizatori: Dr. Florică Ciutacu; Cabinet Avocat Florică Ciutacu; Asociaţia Română pentru Studiul Dreptului Comparat şi al Dreptului Internaţional Privat; Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci;
9. Noul Cod civil. Conditiile de validitate ale contractului. Efectele contractului. Garantii personale si garantii reale – Conferinta sustinuta la sediul Camerei de Comert si Industrie Buzau, 16 aprilie 2013. Coorganizatori: Dr. Florică Ciutacu; Cabinet Avocat Florică Ciutacu; Asociaţia Română pentru Studiul Dreptului Comparat şi al Dreptului Internaţional Privat; Camera de Comerţ şi Industrie Buzău;
10. Noul Cod civil. Contractul – Nulitate. Varietati de vanzare. Garantii personale si garantii reale, Timisoara, 10 aprilie 2013, Conferinta sustinuta la sediul Camerei de Comert si Industrie Timis. Coorganizatori: Dr. Florică Ciutacu; Cabinet Avocat Florică Ciutacu; Asociaţia Română pentru Studiul Dreptului Comparat şi al Dreptului Internaţional Privat; Camera de Comerţ şi Industrie Timiş;
11. Noul Cod civil. Intre traditie si europenizarea Dreptului privat. Probleme teoretice si practice in lumina reglementarii vechiului si a noului Cod civil roman, precum si in contextul Proiectului de Cod civil European – Draft Common Frame of Reference Realizat de Study Group on European Civil Code si Researsch Group on EC Private Law (Acquis Group) Coordonatori Christian von Bar, Eric Clive and Hans Schulte-Nolke Proiectului Codului European al Contractelor apărut sub egida Academiei Privatiştilor Europeni, cu sediul la Pavia, Italia, Coordonator Prof.univ.dr. Giuseppe Gandolfi. Conferinţă susţinută la Baroul Vrancea, in luna mai 2012. Coorganizatori: Dr. Florică Ciutacu; Asociatia Romana pentru Studiul Dreptului Comparat si al Dreptului International Privat; Cabinet Avocat Florică Ciutacu; Universitatea George Bacovia, Fundatia Bacovia, Baroul Vrancea;
12. Noul Cod civil. Intre traditie si europenizarea Dreptului privat. Probleme teoretice si practice in lumina reglementarii vechiului si a noului Cod civil roman, precum si in contextul Proiectului de Cod civil European – Draft Common Frame of Reference Realizat de Study Group on European Civil Code si Researsch Group on EC Private Law (Acquis Group) Coordonatori Christian von Bar, Eric Clive and Hans Schulte-Nolke Proiectului Codului European al Contractelor apărut sub egida Academiei Privatiştilor Europeni, cu sediul la Pavia, Italia, Coordonator Prof.univ.dr. Giuseppe Gandolfi. Conferinţă susţinută la Universitatea George Bacovia din Bacau, in luna martie 2012. Coorganizatori: Dr. Florică Ciutacu; Asociatia Romana pentru Studiul Dreptului Comparat si al Dreptului International Privat; Cabinet Avocat Florică Ciutacu; Universitatea George Bacovia şi Fundatia Bacovia din Bacău; Baroul Neamt; Baroul Bacau.
13. Noul Cod civil. Intre traditie si europenizarea Dreptului privat. Garantiile de executare a obligatiilor, Conferinţă susţinută la Universitatea Financiar Bancara din Bucuresti, 9 Decembrie 2011. Coorganizatori: Dr. Florică Ciutacu; Asociatia Romana pentru Studiul Dreptului Comparat si al Dreptului International Privat; Cabinet Avocat Florică Ciutacu; Universitatea Financiar Bancară din Bucuresti;
14. Noul Cod civil. Intre traditie si europenizarea Dreptului privat. Probleme practice in lumina reglementarii vechiului si a noului Cod civil roman, precum si in contextul Proiectului de Cod civil European – Draft Common Frame of Reference Realizat de Study Group on European Civil Code si Researsch Group on EC Private Law (Acquis Group) Coordonatori Christian von Bar, Eric Clive and Hans Schulte-Nolke Proiectului Codului European al Contractelor apărut sub egida Academiei Privatiştilor Europeni, cu sediul la Pavia, Italia, Coordonator Prof.univ.dr. Giuseppe Gandolfi. Conferinţă susţinută la sediul Baroului Vrancea in zilele de 4-5 Noiembrie 2011. Coorganizatori: Dr. Florică Ciutacu; Asociatia Romana pentru Studiul Dreptului Comparat si al Dreptului International Privat; Cabinet Avocat Florică Ciutacu; Baroul Vrancea; Universitatea Dunarea de Jos din Galati;
15. Noul Cod civil. Intre traditie si europenizarea Dreptului privat. Probleme teoretice si practice in lumina reglementarii vechiului si a noului Cod civil roman, precum si in contextul Proiectului de Cod civil European – Draft Common Frame of Reference Realizat de Study Group on European Civil Code si Researsch Group on EC Private Law (Acquis Group), Coordonatori Christian von Bar, Eric Clive and Hans Schulte-Nolke Proiectului Codului European al Contractelor apărut sub egida Academiei Privatiştilor Europeni, cu sediul la Pavia, Italia, Coordonator Prof.univ.dr. Giuseppe Gandolfi. Conferinţă susţinută la Baroul Salaj, in luna octombrie 2011. Coorganizatori: Dr. Florică Ciutacu; Asociatia Romana pentru Studiul Dreptului Comparat si al Dreptului International Privat; Cabinet Avocat Florică Ciutacu; Baroul Salaj;
16. Noul Cod civil. Intre traditie si europenizarea Dreptului privat. Garantiile de executare a obligatiilor, Conferinţă susţinută la Universitatea Mihail Kogalniceanu din Iasi, in luna octombrie 2011. Coorganizatori: Dr. Florică Ciutacu; Asociatia Romana pentru Studiul Dreptului Comparat si al Dreptului International Privat; Universitatea Mihail Kogalniceanu din Iasi;
17. Garanțiile de executare a obligațiilor în sistemul Noului Cod civil. Comunicare științifică susţinută la Conferința Noul Cod civil. Discuții, care a avut loc la sediul UniversitățiiValahia din Targoviste, in data de 14 Octombrie 2011. Coorganizatori: Dr. Florică Ciutacu; Cabinet Avocat Florică Ciutacu; Universitatea Valahia din Targoviste, Facultatea de Drept și Științe Social-Politice; Asopciația Română perntru Studiul Dreptului Comparat și a Dreptului Internațional Privat; Baroul Dâmbovița; Camera Notarilor Publici Ploiești;
18. Noul Cod civil. Intre traditie si europenizarea Dreptului privat. Probleme practice in lumina reglementarii vechiului si a noului Cod civil roman, precum si in contextul Proiectului de Cod civil European – Draft Common Frame of Reference Realizat de Study Group on European Civil Code si Researsch Group on EC Private Law (Acquis Group) Coordonatori Christian von Bar, Eric Clive and Hans Schulte-Nolke Proiectului Codului European al Contractelor apărut sub egida Academiei Privatiştilor Europeni, cu sediul la Pavia, Italia, Coordonator Prof.univ.dr. Giuseppe Gandolfi. Conferinţă susţinută la sediul Baroului Prahova pe data de 8 Octombrie 2011. Coorganizatori: Dr. Florică Ciutacu; Asociatia Romana pentru Studiul Dreptului Comparat si al Dreptului International Privat; Cabinet Avocat Florică Ciutacu; Baroul Prahova;
19. Noul Cod civil. Intre traditie si europenizarea Dreptului privat. Probleme practice in lumina reglementarii vechiului si a noului Cod civil roman, precum si in contextul Proiectului de Cod civil European – Draft Common Frame of Reference Realizat de Study Group on European Civil Code si Researsch Group on EC Private Law (Acquis Group) Coordonatori Christian von Bar, Eric Clive and Hans Schulte-Nolke Proiectului Codului European al Contractelor apărut sub egida Academiei Privatiştilor Europeni, cu sediul la Pavia, Italia, Coordonator Prof.univ.dr. Giuseppe Gandolfi. Conferinţă susţinută la sediul Universității Dunărea de Jos din Galați in data de 30 Septembrie 2011. Coorganizatori: Dr. Florică Ciutacu; Asociatia Romana pentru Studiul Dreptului Comparat si al Dreptului International Privat; Cabinet Avocat Florică Ciutacu; Baroul Galati, Universitatea Dunarea de Jos din Galati si Camera Notarilor Publici Galați;
20. Noul Cod civil. Intre traditie si europenizarea Dreptului privat. Probleme practice in lumina reglementarii vechiului si a noului Cod civil roman, precum si in contextul Proiectului de Cod civil European – Draft Common Frame of Reference Realizat de Study Group on European Civil Code si Researsch Group on EC Private Law (Acquis Group) Coordonatori Christian von Bar, Eric Clive and Hans Schulte-Nolke Proiectului Codului European al Contractelor apărut sub egida Academiei Privatiştilor Europeni, cu sediul la Pavia, Italia, Coordonator Prof.univ.dr. Giuseppe Gandolfi. Conferinţă susţinută la sediul Baroului Vrancea in data de 29 Septembrie 2011. Coorganizatori: Dr. Florică Ciutacu; Asociatia Romana pentru Studiul Dreptului Comparat si al Dreptului International Privat; Cabinet Avocat Florică Ciutacu; Baroul Galati, Universitatea Dunarea de Jos din Galati si Camera Notarilor Publici Galați;
21. Garantiile personale si garantiile reale. Probleme practice in lumina reglementarii vechiului si a noului Cod civil roman, a reglementarilor din legile speciale nationale, precum si in contextual Proiectului de Cod civil European – Draft Common Frame of Reference Realizat de Study Group on European Civil Code si Researsch Group on EC Private Law (Acquis Group) Coordonatori Christian von Bar, Eric Clive and Hans Schulte-Nolke Proiectului Codului European al Contractelor apărut sub egida Academiei Privatiştilor Europeni, cu sediul la Pavia, Italia, Coordonator Prof. univ. dr. Giuseppe Gandolfi. Conferinţă susţinută la Baroul Dâmboviţa, în zilele de 22 şi 23 iulie 2011. Coorganizatori: Dr. Florică Ciutacu; Baroul Dâmboviţa;
22. Regimul juridic al garanţiilor personale oferite de persoanele fizice. Drept romanesc si Drept comparat. Garanţiile de executare a obligaţiilor în dreptul românesc. Proiectul de Cod civil European – Draft Common Frame of Reference -, elaborat sub coordonarea Prof.univ.dr. Christian von Bar. Conferinţă susţinută la Baroul Mehedinţi, în data de 29 ianuarie 2011. Coorganizatori: Dr. Florică Ciutacu; Asociaţia Română pentru Studiul Dreptului Comparat şi al Dreptului Internaţional Privat; Baroul Mehedinţi;
23. Garantiile independente in dreptul romanesc si in dreptul comparat. Conferinţă susţinută la Baroul Bucureşti, în data de 27 Noiembrie 2010. Coorganizatori: Dr. Florică Ciutacu; Asociaţia Română pentru Studiul Dreptului Comparat şi al Dreptului Internaţional Privat; Baroul Bucureşti;
24. Institutii juridice noi continute de Codul civil din 2009 in materia obligatiilor si a contractelor. Elemente de drept comparat. Conferinţă susţinută la Baroul Bucureşti, în data de 30 aprilie 2010. Coorganizatori: Dr. Florică Ciutacu; Asociaţia Română pentru Studiul Dreptului Comparat şi al Dreptului Internaţional Privat; Baroul Bucureşti;
25. Garantiile oferite de persoanele fizice. Drept comparat. Conferinţă susţinută la Baroul Bucureşti, în data de 25 ianuarie 2010. Coorganizatori: Dr. Florică Ciutacu; Asociaţia Română pentru Studiul Dreptului Comparat şi al Dreptului Internaţional Privat; Baroul Bucureşti;
26. Probleme ridicate de practica judiciara in materia garantiilor personale si a garantiilor reale. Conferinţă susţinută la Sediul Curții de Apel București, în data de 30 mai 2009. Coorganizatori: Dr. Florică Ciutacu; Asociaţia Română pentru Studiul Dreptului Comparat şi al Dreptului Internaţional Privat; Baroul Bucureşti;
27. Garanțiile de executare a obligațiilor. Elemente de Drept comparat, cu special privire asupra Dreptului european. Conferinţă susţinută la Sediul Baroului București, în data de 25 Aprilie 2009. Coorganizatori: Dr. Florică Ciutacu; Asociaţia Română pentru Studiul Dreptului Comparat şi al Dreptului Internaţional Privat; Baroul Bucureşti;
28. Aplicaţii ale dreptului de retenţie, Comunicare ştiinţifică în cadrul Celei de-a XVIII-a Sesiuni ştiinţifice naţionale cu tema Criza economico-financiară – dimensiuni şi interferenţe – Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir, Bucureşti, 29-30 mai 2009;
29. Comunicare ştiinţifică: O încercare preliminară de inventariere: dreptul de proprietate în România. Acte normative de drept intern şi propuneri de lege ferenda. Legislaţia comercială, legislaţia privatizării şi legislaţia investiţiilor în România, în lucarea Un proiect deschis. Evaluarea stării economiei naţionale. Raport pe anul 1999, Academia Română, în colaborare cu conf.univ.dr. Emil Moroianu, în calitate de membru al Grupului ESEN 1 – Evaluarea Stării Economiei Naţionale; septembrie 1999, Snagov.

În curs de realizare
1. Comunicare științifică cu tema: Noul Cod civil și Noul Cod de procedură civilă. Aspecte de practică judiciară. Drept comparat. Conferința cu tema: Noul Cod civil și Noul Cod de procedură civilă. Aspecte de practică judiciară. Drept comparat. Coorganizatori: Camera de Comerț și Industrie Harghita, Dr. Florică Ciutacu, Cabinet de Avocat Dr. Florică Ciutacu. Locație: Sediul Camarei de Comerț și Industrie Harghita, Sfântu Gheorghe. Perioada estimată: 2019.
2. Comunicare științifică cu tema: Garanțiile de executare a obligațiilor. Aspecte de practică judiciară. Drept comparat. Conferința cu tema: Noul Cod civil și Noul Cod de procedură civilă. Aspecte de practică judiciară. Drept comparat. Coorganizatori: Tribunalul Municipiului București, Dr. Florică Ciutacu, Cabinet de Avocat Dr. Florică Ciutacu. Locație: Sediul Tribunalului Municipiului București. Perioada estimată: 2019;
3. Comunicare științifică cu tema: Noul Cod civil. Elemente de practică judiciară în materia obligațiilor. Drept comparat. Conferința cu tema: Noul Cod civil și Noul Cod de procedură civilă. Aspecte de practică judiciară. Drept comparat. Coorganizatori: Facutlatea de Drept Al. I. Cuza din Iasi. Locație: Sediul Universității din Iași Al. I. Cuza. Perioada estimată: 2019.

Activitate de elaborare şi publicare lucrări

A. Anterior anului 2017

I. Cursuri universitare
1. Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, Editura Themis Cart, 2009
2. Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, Editura Themis Cart, 2008
3. Drept internaţional privat. Note de curs, Editura Themis Cart, 2006
4. Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor. Note de curs, Editura Themis Cart, 2005
5. Florin Ciutacu, Cristian Jora, Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor. Curs universitar, Editura Themis Cart, 2003
6. Florin Ciutacu, Cristian Jora, Drept civil. Drepturi reale. Note de curs. Modele de contracte. Modele de acţiuni, Editura Sigma, Bucureşti, 2002
7. Drept internaţional privat. Note de curs. Vol. I și vol II, Curs Litografiat, Universitatea Constantin Brâncuși, Târgu Jiu, 2001

II. Monografii
1. Aurelia Colombi Ciacchi, Stephen Weatherhill (editori) Regulating Unfair Banking Practices in Europe. The case of Suretyships, Editura Oxford Unviersity Press, Marea Britanie, 2010 (coautor);
2. Handbuch zum deutschen und europäischen Bankrecht, Editura Springer, Germania, decembrie 2008 (coautor).
3. Florin Ciutacu, Garanţiile de executare a obligaţiilor. Garanţiile personale şi garanţiile reale, Editura Themis Cart, 2006

III. Acte normative adnotate şi îngrijiri ediţii acte normative
Codul civil
1. Codul civil adnotat, Editura Monitorul Oficial, 2007
2. Codul civil român adnotat, Editura Sigma, 2001
3. Codul civil român adnotat, Editura Teora, Bucureşti, 2000

Codul familiei
1. Codul familiei român adnotat, Editura Themis Cart, 2004
2. Codul familiei român adnotat. Legislaţia familiei, Editura Sigma, 2000
3. Codul familiei, Editura Oscar Print, 1999

Codul muncii
1. Florin Ciutacu, Av. Adrian Toderascu, Codul muncii. Modele de contracte. Modele de acţiuni, Editura Themis Cart, 2009
2. Codul muncii. Modele de contracte, Editura Themis Cart, 2007 (îngrijire ediţie)
3. Codul muncii. Modele de contracte, Editura Themis Cart, 2004 (îngrijire ediţie)
4. Codul muncii român adnotat. Legislaţia muncii, Editura Sigma, 2001

Codul comercial
1. Codul comercial român, Editura Themis Cart, 2008 (îngrijire ediţie)
2. Codul comercial român adnotat, Editura Themis Cart, 2004
3. Codul comercial român adnotat, Editura Sigma, 2001
4. Codul comercial român adnotat, Editura Sigma, 2000

Codul de procedură civilă
1. Codul de procedură civilă adnotat, Editura Themis Cart, 2005
2. Codul de procedură civilă adnotat, Editura Sigma, 2000

Codul penal
Codul penal român. Romanian penal Code. Traducere în limba engleză de Simone-Marie Vrăbiescu Kleckner, Editura Sigma, București. 2001. Ediție îngrijită de Florin Ciutacu

Codul de procedură penală
Codul de procedură penală adnotat, Editura Sigma, București. 2001

Constituţia României
1. Constituţia României, Editura Themis Cart, 2008 (îngrijire ediţie)
2. Constituţia României, Editura Themis Cart, 2007 (îngrijire ediţie)

IV. Culegeri de practică judiciară

Drept civil. Introducere. Subiectele
1. Drept civil. Introducere. Subiectele. Culegere de speţe, Editura Themis Cart, 2005
2. Drept civil. Introducere. Subiectele. Culegere de speţe, Editura Monitorul Oficial, 2000

Drept civil. Dreptul de proprietate şi alte drepturi reale
1. Drept civil. Dreptul de proprietate şi alte drepturi reale. Culegere de speţe, Editura Themis Cart, 2005
2. Drept civil. Dreptul de proprietate şi alte drepturi reale. Culegere de speţe, Editura Lumina Lex, 2001
3. Drept civil. Dreptul de proprietate şi alte drepturi reale. Culegere de speţe, ediţia a III-a, Editura Monitorul Oficial, 2000
4. Marilena Uliescu (coordonator), Florin Ciutacu, Drept civil. Dreptul de proprietate şi alte drepturi reale. Culegere de speţe, ediţia a II-a, Editura Oscar Print, 1999
5. Marilena Uliescu (coordonator), Florin Ciutacu, Drept civil. Dreptul de proprietate şi alte drepturi reale. Culegere de speţe, ediţia I, Editura Oscar Print, 1998

Drept civil Teoria generală a obligaţiilor
1. Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor. Culegere de speţe, Editura Themis Cart, 2005
2. Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor. Culegere de speţe, Editura Sigma, 2001
3. Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor. Culegere de speţe, ediţia a II-a, Editura Oscar Print, 1999
4. Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor. Culegere de speţe, ediţia I, Editura Oscar Print, 1998

Drept civil. Contracte
1. Drept civil. Contracte. Culegere de speţe, Editura Themis Cart, 2005
2. Drept civil. Contracte. Culegere de speţe, Editura Themis Cart, 2003
3. Aspazia Cojocaru, Florin Ciutacu, Drept civil. Contracte. Culegere de speţe, Tipografia Universităţii Creştine Dimitrie Cantemir, 1999

Drept civil. Succesiuni
1. Drept civil. Succesiuni. Culegere de speţe, Editura Themis Cart, 2005
2. Drept civil. Succesiuni. Culegere de speţe, Editura Rolcris, 2001

Dreptul familiei
1. Dreptul familiei. Culegere de speţe, Editura Themis Cart, 2007
2. Dreptul familiei. Culegere de speţe, Editura Themis Cart, 2005
3. Dreptul familiei. Culegere de speţe, Editura Lucman, 2000

Dreptul de proprietate intelectuală
1. Drept civil. Dreptul de proprietate intelectuală. Dreptul de autor şi dreptul de proprietate industrială. Culegere de speţe, Editura Themis Cart, 2008
2. Drept civil. Dreptul de proprietate intelectuală. Dreptul de autor şi dreptul de proprietate industrială. Culegere de speţe, Editura Themis Cart, 2005
3. Drept civil. Dreptul de proprietate intelectuală. Dreptul de autor şi dreptul de proprietate industrială. Culegere de speţe, Editura Themis Cart, 2003
4. Dreptul de proprietate intelectuală. Dreptul de autor şi dreptul de proprietate industrială. Culegere de speţe, Editura LVS Crepuscul, Ploiești, 2001

Drept bancar
1. Drept bancar. Culegere de speţe, Editura Themis Cart, 2008
2. Drept bancar. Culegere de speţe, Editura Themis Cart, 2005
3. Drept bancar. Culegere de speţe, Editura Themis Cart, 2003

Drept comercial
1. Teoria generală a obligaţiilor civile şi comerciale. Culegere de speţe, Editura Themis Cart, 2009
2. Drept comercial. Culegere de speţe, Editura Themis Cart, 2008
3. Drept comercial. Culegere de speţe, Editura Themis Cart, 2005
4. Drept comercial. Culegere de speţe, Editura Themis Cart, 2003
5. Drept comercial. Culegere de speţe, Editura LVS Crepuscul, 2001

Dreptul muncii
Dreptul muncii. Culegere de speţe, Editura LVS Crepuscul, 2001

Drept procesual civil
1. Drept procesual civil. Culegere de speţe, Editura Themis Cart, 2009
2. Drept procesual civil. Culegere de speţe, Editura Themis Cart, 2005
3. Drept procesual civil. Culegere de speţe, Editura LVS Crepuscul, 2001

Dreptul profesiilor juridice
Dreptul profesiilor juridice. Culegere de speţe, Editura Themis Cart, 2008

V. Modele de contracte şi modele de acţiuni
1. Modele de contracte şi alte acte juridice. Modele de cerereri şi modele de acţiuni (din toate ramurile dreptului), Editura Themis Cart, 2008
2. Modele de contracte şi alte acte juridice. Modele de cerereri şi modele de acţiuni (din toate ramurile dreptului), Editura Themis Cart, 2004

VI. Îngrijiri ediţii princeps lucrări de Drept
1. Istrate Micescu, Drept civil. Succesiunile ab intestat. Îngrijire ediţie princeps Florin Ciutacu, Editura Themis Cart, 2005
2. Istrate Micescu, Drept civil. Teoria generală a drepturilor de creanţă. Îngrijire ediţie princeps Florin Ciutacu, Editura Themis Cart, 2004

VII. Traduceri şi îngrijiri ediţii lucrări de Drept ale unor autori străini
1. Studii de Drept privat comparat, Autor Martijn Hesselink (profesor la Universitatea din Amsterdam), Editura Themis Cart, 2008;
2. Studii de drept privat, Autor Aurelia Colombi Ciacchi (profesor la Universitatea din Bremen), Editura Themis Cart, 2008;
3. Sistemul normativ şi soluţiile inovatoare ale Codului european al contractelor, Autor Lucilla Gatt (profesor la Universitatea Sour Orsola Benincasa, Napoli), Editura Themis Cart, 2008;
4. Dreptul comparat şi europenizarea dreptului privat, Autor Reinhard Zimmermann (director al Institutului Max-Plank, Hamburg), Editura Themis Cart, 2009;
5. Contribuţia franceză la dreptul european al contractelor, Autor Ole Lando (profesor la Universitatea din Copenhaga), Editura Themis Cart, 2009;
6. Aurelia Colombi Ciachi, Garanţiile personale oferite de persoane fizice. Studiu de drept comparat, coordonare traducere şi îngrijire ediţie, Editura Themis Cart, 2009.

VIII. Redactor lucrări de Drept şi din alte domenii conexe
1.XII-eme journe jouridiques franco-roumains. Constanza. 2003, Studii de drept privat comparat, Editura Themis Cart, 2004 – redactor;
2. Simona Maria Vrăbiescu Kleckner, O mărturie provocată. 1995-2000, Editura Themis Cart, 2004 – redactor;
3. George G. Vrăbiescu, Cursuri de drept procesual penal şi de Criminalistică. Nicolae G. Vrăbiescu, Articole, comentarii, opinii juridice, sociale şi politice, Editura Themis Cart, 2009 – redactor;
4. Ioan Sântea, Nopţi sângerânde, Editura Themis Cart, 2010 – redactor;
5. Ioan Sântea, Tiberiu Bogdan, Psihologie Judiciară, Editura Themis Cart, 2010 – redactor;
6. Ioan Sântea, Viaţa ca o descoperire, Editura Themis Cart, 2010 – redactor;
7. Preot Mihai Vânătoru, Şi noi am fost acolo… La porţile cerului sau Slujitori ai sfintelor altare din vechile judeţe Olt şi Romanaţi în cele două războaie mondiale, Editura Themis Cart, 2010 – redactor.

IX. Studii. Articole. Comentarii. Recenzii. Comunicări ştiinţifice. Contracte de cercetare
1. Gabriel Resources dă România în judecată, în Puterea, 22.07.2015;
2. Orice ar zice Comisia Europeană, Decizia ICSID primează, în Adevărul, 31 martie 2015;
3. De ce statul român nu ar pierde lupta cu Gabriel Resources, în Adevărul, 25 ianuarie 2015;
4. Rezerva proprietății în Dreptul comparat, Juridice.ro, 23 septembrie 2014, în colaborare cu Av. Dr. Vlad Mihai Dorel și Av. Dr. Cristian Mitroi;
5. Comunicare ştiinţifică cu tema: Regimul juridic al investițiilor în România, susţinută in cadrul Conferintei cu tema Regimul juridic al investițiilor și oportunități de a investi în România, Shanghai, Republica Populară Chineză, 2 aprilie 2014. Coorganizatori: Dr. Florică Ciutacu, Cabinet Avocat Dr. Florică Ciutacu și Invest In, Shanghai, Republica Populară Chineză;
6. Unii avocați pun deasupra oricărui principiu moral, iar unoeri încălcând chiar și reguli de Drept, atragerea de clientelă, în avocatura.com, 29.08.2014;
7. Noul Cod civil. Noul Cod de procedură civilă, în Afaceri Brașovene, nr. 1, Ianuarie-Februarie 2014;
8. În litigiul cu RMGC, România are șanse de reușită, în avocatura.com, 07.11.2013;
9. Recenzie la lucrarea Drept procesual civil. Partea generala, Editura Cartier Juridic, autor Alexandru Prisac, Chișinău, Republica Moldova, septembrie 2013;
10. Un litigiu se rezolva mai repede la o curte de arbitraj, în Puterea, 25.09.2013;
11. Garantiile personale privite din punct de vedere diacronic, Juridice.ro, 21 mai 2013;
12. Garantiile de executare a obligatiilor, Juridice.ro, 15 mai 2013;
13. Noul Cod civil oferă un cadru de dezvoltare de business fără a crea esxclusivități pe areale geografice, în avocatura.com, 27.04.2013;
14. Legiuitorul trebuie să promoveze mai mult noile reglementări juridice în spațiul public, în avocatura.com, 26.04.2013;
15. Comunicare ştiinţifică cu tema: Rolul solidaritatii pasive in garantarea obligatiilor; susţinută in cadrul Conferintei cu tema Dreptul privat ca factor în dezvoltarea relaţiilor economice: tradiţii, actualitate şi perspective. Cu prilejul aniversării jubileului de 80 ani a domnului Prof.dr. Victor Volcinschi, Chişinau, Republica Moldova, aprilie 2013, publicată în revista conferinţei si pe Juridice.ro, 15 aprilie 2013;
16. Quo vadis legislator?, in Juridice.ro, 1 aprilie 2013;
17. Quo vadis legislator? O încercare critică a legilor prin raportare la principii. În Iz Penal, 28 martie 2013;
18. Noul Cod civil și investițiile străine în România, în Iz Penal, 18 martie 2013;
19. Participare La Proiectul Imoral Contracts in Europe, coordonat de Comone Core of European Private Law, Torino, Italia, incepand cu luna martie 2012;
20. Vanzarea cu pact de rascumparare; în colaborare cu Av. Dr. Artin Sarchizian, in Juridica. Acta Universitatis George Bacovia, Universitatea George Bacovia din Bacau, nr. 2/2012;
21. Comunicare ştiinţifică cu tema: Bunele moravuri și ordinea publică în Noul Cod civil român, susţinută în cadrul Conferinţei internationale cu tema Ordinea publică, bunele moravuri și justiția socială în dreptul privat european – Groningen, Olanda, 26-27 octombrie 2012;
22. Coautor La Proiectul Dreptul european al persoanelor, coordonat de Sectiunea Perugia-Assisi a Academiei Privatistilor Europeni cu sediul in Pavia, Italia, condusa de Prof. Antonio Palazzo, membru activ al Academiei, incepand cu decembrie 2011;
23. Coautor la Proiectul Public Policy, fundamental rights and horizontal governance in European Law, coordonat de prof. Aurelia Colombi Ciacchi,University of Groningen, The Netherlands, incepand cu luna octombrie 2011
24. Vanzarea cu optiune de rascumparare; în colaborare cu Av. Dr. Artin Sarchizian, în Juridice.ro/15 noiembrie 2011;
25. Convenția matrimonială; în colaborare cu Av. Dr. Artin Sarchizian, în euroavocatura.com/1 noiembrie 2011;
26. Codul civil nu ține cont de prevederile a două coduri europene în materie, în avocatura.com, 29.09.2011;
27. Codul civil este o oglindă a unui sistem social, în Viața Liberă, Galați;
28. Unele consideratii privind efectul particular al reprezentarii succesorale in Noul Cod civil; în colaborare cu Av. Dr. Artin Sarchizian, în juridice.ro/23 august 2011;
29. Pactul de opţiune şi promisiunea de a contract în Noul Cod civil; în colaborare cu Av. Dr. Artin Sarchizian, în juridice.ro/10 august 2011;
30. Mijloace juridice de protecţie a creditului. Acţiunea pauliană; în colaborare cu Av. Dr. Artin Sarchizian, în juridice.ro/30 iulie 2011;
31. Aplicaţii ale dreptului de retenţie, Comunicare ştiinţifică în cadrul Celei de-a XVIII-a Sesiuni ştiinţifice naţionale cu tema Criza economico-financiară – dimensiuni şi interferenţe – Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir, Bucureşti, 29-30 mai 2009
32. Contract de Cercetare cu Universitatea din Fribourg, Elvetia, pentru studiul – Compensaţia (Sett-off) in dreptul romanesc – 2009
33. Comunicarea ştiinţifică cu tema: Fiducia şi contractul de mandat în dreptul comparat şi în Proiectul Noului Cod civil român, susţinută in cadrul Conferinţei internaţionale de la Pavia, cu prilejul discuţiilor pe marginea Proiectului Codului European al Contractelor, elaborat de Academy of European Private Lawyers, Pavia Italia; iunie 2009;
34. Participare la Conferinţa: Global banking in crisis! Now is the time for Responsible Credit, organizată de ECRC – European Coalition for Responsable Credit (cu sediul la Hamburg, Germania), Londra, Marea Britanie, 13-14 noiembrie 2008; Semnatar al: The Declaration on The Credit Crisis, Iunie 2008 – Autor ECRC Hamburg – http://www.responsible-credit.net/index.php?id=1980&viewid=41438.
35. Participare la elaborarea Codului European al contractelor, coordonat de Prof.dr. Giuseppe Gandolfi, sub egida Academiei Privatiştilor Europeni, cu sediul la Pavia, Italia – incepand cu luna ianuarie 2009;
36. Contract de cercetare cu Institut fur Finanzdienstleistungen e.V, Hamburg, Germania, pentru studiul The legal situation in Romania to the study on the impact of Directive 202/65/EC concerning the distance marketing of consumer fiancial services for the European Commission publicat pe 30 iunie 2008;
37. Garanţiile neloiale în România, în Analele Universităţii Creştine Dimitrie Cantemir, Seria Drept, 2008;
38. Caracterul accesoriu al contractului de fidejusiune, în Analele Universităţii Creştine Dimitrie Cantemir, Seria Drept, 2007;
39. Cauţiunea reală, în Revista de Drept comercial, nr. 2/2007;
40. Vânzarea cu pact de răscumpărare, în Revista română de drept al afacerilor, nr. 3/2007;
41. Dreptul de retenţie. Aplicaţii legislative ale dreptului de retenţie în materie civilă, în Momcilo Luburici, Nicolae Neacşu, Viorica Ionaşcu, Ion Ionescu (coordonatori), Provocări ale aderării României la Uniunea Europeana. Vol. I, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2007;
42. Garanţiile de executare a obligaţiilor. Consideraţii generale asupra garanţiilor. Garanţiile personale: generalităţi; evoluţia garanţiilor personale, în Momcilo Luburici, Nicolae Neacşu, Viorica Ionaşcu, Ion Ionescu (coordonatori), 330 de ani de la naşterea lui Dimitrie Cantemir, personalitate marcantă a culturii europene, Editura Sylvi, Bucureşti, 2004, vol. II
43. Garanţiile independente, în Analele Universităţii Creştine Dimitrie Cantemir, Seria Drept, 2003;
44. Consideraţii generale privind garantarea obligaţiilor, în Momcilo Luburici, Ion Ionescu, Nicolae Neacşu, Viorica Ionaşcu (coordonatori), Integrarea României în structurile euro-atlantice. Efecte economice, sociale, politice şi juridice, Tipografia Universităţii Creştine Dimitrie Cantemir, Bucureşti, 2003
45. Regimul juridic al proprietăţii publice şi private în România, comparativ cu alte ţări, ESEN II, noiembrie 2002;
46. Fidejusiunea sau cauţiunea legală în dreptul românesc (I), în Revista de drept privat, nr. 3/2002, Chişinău;
47. Fidejusiunea sau cauţiunea legală în dreptul românesc (II), în Revista de drept privat, nr. 4/2002, Chişinău;
48. Garanţiile creditorului, în Revista Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, nr. 20/2001, 15 martie-15 aprilie 2001;
49. Locul plăţii preţului în contractul de vânzare-cumpărare comercială, în Analele Universităţii Creştine Dimitrie Cantemir, Seria Drept, 1999;
50. O încercare preliminară de inventariere: dreptul de proprietate în România. Acte normative de drept intern şi propuneri de lege ferenda. Legislaţia comercială, legislaţia privatizării şi legislaţia investiţiilor în România, în lucarea Un proiect deschis. Evaluarea stării economiei naţionale. Raport pe anul 1999, Academia Română; în colaborare cu conf. univ. dr. Emil Moroianu;
51. Regimul juridic al terenurilor după destinaţia lor, în Analele Universităţii Creştine Dimitrie Cantemir, Seria Drept, 1998;
52. Despre natura juridică a garanţiei băneşti, cu specială privire asupra garanţiei cerute în transporturile pe căile ferate, în Revista de drept comercial, nr. 5/1998; în colaborare cu cercet. şt. pr. Octavian Manolache;
53. Fidejusiunea. Justificare. Delimitare. Noţiune. Terminologie, în Analele Universităţii Creştine Dimitrie Cantemir, Seria Drept, 1997.

B. Lucrări în curs de publicare pentru anii 2017-2018, cu contracte încheiate – autorat, coautorat, îngrijiri ediţii, coordonare traduceri, redactor
1. Florin Ciutacu. Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, Editura Wolter & Kluwers, 2017;
2. Florin Ciutacu, Modele de contracte şi alte acte juridice. Modele de cerereri şi modele de acţiuni din toate ramurile dreptului, format scris, Editura Wolter & Kluwers, 2017;
3. Florin Ciutacu, Modele de contracte şi alte acte juridice. Modele de cerereri şi modele de acţiuni din toate ramurile dreptului, Editura Wolter & Kluwers, 2017, format electronic;
4. Florin Ciutacu, Dorel Mihai Vlad, Dreptul de autor. Curs universitar. Editura Wolter & Kluwers, 2017;
5. Florin Ciutacu, Dorel Mihai Vlad, Mărcile de fabrică. Curs universitar. Editura Wolter & Kluwers, 2017;
6. Florin Ciutacu. Garanţii personale, Editura Wolter & Kluwers, 2018;
7. Florin Ciutacu. Garanţiile reale, Editura Wolter & Kluwers, 2018;
8. Giuseppe Gandolfi, Codul european al contractelor, elaborat de Academia Privatiştilor Europeni din Pavia. Cartea I Contractele în general. Cartea a II-a. Titlul I. Contractul de vânzare-cumparare, coordonare traducere şi îngrijire ediţie, Editura Lysias Jus, 2018.

Granturi
A. Anterior anului 2017

Internaționale
1. Participare la elaborarea Codului European al Contractelor, coordonat de Prof.dr. Giuseppe Gandolfi, sub egida Academiei Privatiştilor Europeni, cu sediul la Pavia, Italia. Perioada: Ianuarie 2009-prezent;
2. Participare La Proiectul Dreptul european al persoanelor, coordonat de Sectiunea Perugia-Assisi a Academiei Privatistilor Europeni cu sediul in Pavia, Italia, condusa de Prof. Antonio Palazzo, membru activ al Academiei. Perioada: Decembrie 2011-prezent;;
3. Raportor pentru Romania la Proiectul Immoral Contracts in Europe, coordonat de Comone Core of European Private Law, Torino, Italia. Perioada: Decembrie 2013-prezent;
4. Participare La Proiectul Public Policy, Fundamental rights and horizontal governance in European Law, coordonat de prof. Aurelia Colombi Ciacchi,University of Groningen, Olanda. Perioada: Decembrie 2012-2013;
5. Contract de Cercetare cu Universitatea din Fribourg, Elvetia, pentru studiul – Compensaţia (Sett-off) in dreptul romanesc. Perioada: Decembrie 2009-2010;
6. Contract de cercetare cu Institut fur Finanzdienstleistungen e.V, Hamburg, Germania, pentru studiul The legal situation in Romania to the study on the impact of Directive 202/65/EC concerning the distance marketing of consumer fiancial services for the European Commission, Perioada: 2007- 30 Iunie 2008;

Naționale
1. Coautor, în calitate de membru al Grupului de reflecție ESEN – Evaluarea Stării Economiei Naţionale -, septembrie 1999, a studiului Un proiect deschis. Evaluarea Stării Economiei Naționale. Raport 1999. Perioada: 1999;
2. Participare la elaborarea Strategiei Naţionale de Dezvoltare Economică a României, în calitate de membru Subcomisie (dosar) 1, prezentată la Bruxelles la 20 martie 2000. Perioada: 1999-2000;
9. Colaborare la elaborarea Dosarului Legislativ şi a Dosarului Privatizării, părţi ale Strategiei Naţionale de Dezvoltare Economică a României, prezentată la Bruxelles la 20 martie 2000. Perioada: 1999-2000.

B. În curs de realizare

Internaționale
1. Participare la elaborarea Codului European al Contractelor, coordonat de Prof.dr. Giuseppe Gandolfi, sub egida Academiei Privatiştilor Europeni, cu sediul la Pavia, Italia;
2. Participare La Proiectul Dreptul european al persoanelor, coordonat de Sectiunea Perugia-Assisi a Academiei Privatistilor Europeni cu sediul in Pavia, Italia, condusa de Prof. Antonio Palazzo, membru activ al Academiei;
3. Raportor pentru Romania la Proiectul Immoral Contracts in Europe, coordonat de Comone Core of European Private Law, Torino, Italia;

Naționale
1. Proiect de cercetare cu tema: Impactul legislației comunitare asupra implementării proiectelor cu fonduri europene în România. Fonduri structurale. Comandat de S.C. Lysias Jus S.R.L. Perioada estimată de predare: 2017.

Vissiting professor. Invitat

Internaționale
1. Centru de Drept și Economie al Universității din Marsilia. Franța. Perioada estimată: Octombrie 2017;
2. Institutul de Drept Comparat din Ekaterniburg, Rusia. Perioada estimată: Noiembrie 2017;
3. Faculatea de Drept a Universității Fudan, Shanghai, China. Perioada estimată: Februarie 2018.
4. Faculatea de Drept a Universității Louvain, Belgia. Perioada estimată: Martie 2018;
5. Faculatea de Drept a Universității din Groningen, Olanda. Perioada estimată: Aprilie 2018.

Naționale
Facultatea de Drept a Universității Dunărea de Jos din Galați, România. Perioada estimată: Martie 2018; Perioada estimată: Octombrie 2019

Sudii postdoctorale
Facultatea de Drept a Univesității din Fribourg, Elveția. Perioada estimată: Octombrie 2018-Martie 2019.

Citări în lucrări de specialitate

Selecție
1. Dr. Liviu Pop, Dr. Ionuț-Florin Popa, Dr. Stelian Ioan Vidu, Tratat elementar de drept civil. Obligatiile, Editura Universul Juridic, 2012, p. 793. Lucrarea citată: Florin Ciutacu, Garanţiile de executare a obligaţiilor, Editura Themis Cart, 2006
2. Gabriel Boroi, Alexandru Ilie, Comentariile la Codul civil. Art. 2279-2499, Editura Hamangiu, 2013, p. 3, p. 452. Lucrarea citată: Florin Ciutacu, Garanţiile de executare a obligaţiilor, Editura Themis Cart, 2006
3. Aurelia Colombi Ciacchi, Garanţiile oferite de persoane fizice, Editura Themis Cart, 2009, traducere de Florin Ciutacu, p. 29. Lucrarea citată: Regulating Unfair Banking Practices in Europe. The case of Suretyships, Oxford Unviersity Press, 2010
4. Cosmin Dariescu, Fundamentele Dreptului internaţional privat, Editura Universul Juridic, 2012, p.18. Lucrarea citată: Drept internaţional privat, Editura Themis Cart, 2006.
5. Cristian Jora, Drept civil. Drepturile reale. In Noul Cod civil, Editura Universul Juridic, 2012, p. 20, p. 22, p. 57, p. 62, p. 104, p.118, p. 121, p. 128, p. 157, p. 166, p. 171, p.220, p.226, p. 235, p. 302, p. 357, p. 364. Lucrarea citată: Cristian Jora, Florin Ciutacu, Drept civil român. Drepturile reale, Editura Sigma, 2002
6. Lucian Bojin, Câteva reflecţii în perspectiva unei teorii generale a nulităţii hotărârrilor generale a acţionarilor, în Pandectele Române, nr. 2 din 2010, pag. 51. Lucrarea citată: F. Ciutacu, Drept comercial. Culegere de speţe. Modele de contracte. Modele de acţiuni. Legislaţie, Editura Themis Cart, Slatina, 2005, p.44.
7. Nora Andreea Drăghie, Excepţia de neexecutare a contractului, în Pandectele Române, nr. 1-2010, p. 74, p. 79, p. 82, p. 87, p. 88. Lucrarea citată: F. Ciutacu, Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor. Note de curs, Editura Themis Cart, Slatina, 2005.
8. Ştefan Dumitru, Creanţe garantate în procedura insolvenţei, în Revista română de drept al afacerilor, nr. 3 din 2007, p.36. Lucrarrea citată: Garanţiile de executare a obligaţiilor. Garanţiile personale şi reale, Editura Themis Cart, 2006.
9. Aurelia Colombi Ciacchi, Suretyship by private person, în Towards a European Civil Code. 4th revised an expanded edition. Edited by: Arthur S. Hartkamp, Martijn W. Hesselink, Ewoud Hondius, C. Mak, Edgar Du Perron, Editura Wolters Kluver, 2010, p. 824. Lucrarea citată: regulating unfair Banking Practice in Europe. The Case of Personal Suretzships, Editura Oxford University Pres, 2010.
10. Adrian Ştefan Sacalschi, Schriftenreihe, Des Verbandes Deutscger Pfandbriefbanken, „Flexibilität der Grundpfandrechte in Europa“, Band II. ERGEBNISSE DES WORKSHOPS VOM SEPTEMBER 2007 IN BERLIN.Otmar M. Stöcker (Red.). VERBAND DEUTSCHER PFANDBRIEFBANKEN, Berlin, 2007 p. 52. Lucrarea citată: Garanţiile de executare a obligaţiilor. Garanţiile personale şi garanţiile reale, Editura Themis Cart, 2006.
11. Dorina Alexandra Zamfir, Capacitatea juridică a instituţiilor de credit. Teză de doctorat, Sibiu, 2011. Lucrări citate: Ciutacu, Florin, Drept bancar.Culegere de speţe. Modele de contracte, Ed. Themis Cart, Bucureşti, 2005; Ciutacu, Florin, Drept bancar.Culegere de speţe. Modele de contracte. Ed. Themis Cart, Bucureşti, 2008.
12. Nadia Cerasela Anitei, Roxana Alina Petraru, Didactica predării ştiinţelor administrative, p.275. Lucrarea citată: Ciutacu, Florin, Drept bancar.Culegere de speţe. Modele de contracte. Ed.Themis Cart, Bucureşti, 2008
13. Eduard Ion Istrătescu, Regimul juridic al societăţii bancare, Teză de doctorat, Bucuresti, 2010. Lucrări citate: Ciutacu, Florin, Drept bancar.Culegere de speţe. Modele de contracte. Ed.Themis Cart, Bucureşti, 2008
14. Mihaela Tofan, Reglementarea românească a dreptului de a demisiona, în Analele Ştiinţifice ale Universitaţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, Ştiinţe Economice, 2004-2005, Tomul L/LI. Lucrarea citată : Florin Ciutacu, Dreptului muncii.Culegere de speţe, Editura Crepuscul, Ploieşti.
15. Maria Magdalena Duţă, Raspunderea asociatilor in societatea in nume colectiv – Cesiunea partilor de interes, retragerea, excluderea sau decesul asociatilor, în Tribuna Economică. Lucrarea citiată: Florin Ciutacu, Drept Comercial, Culegere de spete, Editura Themis Cart, 2005.
16. Mariana Rudăreanu, Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, Editia a III-a revazuta si adaugita, Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Drept şi Administraţie Publică, 2006, p. 15, p. 16, p. 30, p. 40, p. 54, p. 62, p. 69, p. 70, p. 72, p. 88, p. 89, p. 101. Lucrarea citată: Florin Ciutacu, Cristian Jora, Drept civil, Teoria generală a obligaţiilor, Ed. Themis Cart, Bucureşti, 2003
17. Ilie A. Alexandru, Garanţiile reale mobiliare. Teză de doctorat, 2011. Lucrarea citată: Garanţiile de executare a obligaţiilor. Garanţiile personale şi garanţiile reale, Editura Themis Cart, 2006.
18. Cătălin-Gabriel Stănescu, Judicial contract in interpretation in Romania and Germany, Central European University, Budapesta, 2011, p. 9, p. 15, p. 30, p. 32, p. 33, p. 34, p. 37, Lucrarea citată: Florin Ciutacu, Codul civil adnotat, Editura Teora, 2000
19. Florescu Cristina-Maria, Răspunderea civilă profesionala. Teză de doctorat. Coordonator: Prof.univ.dr. Gabriel Boroi, Universitatea Nicolae Titulescu. Facultatea de Drept, 2010. Lucrarea citată: Florin Ciutacu, Codul civil adnotat, Editura Sigma, 2001
20. Alina–Daniela Şancu, Incursiune în labirintul paternităţilor, în volumul Valerius M. Ciucă, Codrin Macovei, Septimiu Panainte, Şcoala Dreptului organic. Aplicaţiile cercului de hemeneutică juridica Şcoala Dreptului organic. Editura Junimea, Iaşi, 2007, p. 220. Lucrarea citată: Florin Ciutacu, Codul civil adnotat, Editura Teora, 2000.
21. Irina Elyzabeth, Anghel Dorin şi colab., Comentarii la art. 451-482 din Noul Cod civil (Adopţia), in Jurispedia, ianuarie 2012, Lucrarea citată: Florin Ciutacu Codul familiei român adnotat, Themis Cart, 2004.
22. Lect. univ. dr. Mangu Codruţa Elena, Riscul în principalele contracte civile potrivit Noului Cod civil (contractul de vânzare-cumpărare; contractul de locaţiune; contractul de arendare; contractul de antrepriză), Editura Universul Juridic, 2013, p. 7. Lucrarea citată: Cristian Jora, Florin Ciutacu. Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, Editura Themis Cart, 2003
23. Adrian Tamba, Despre antichreză sau gajul imobiliar, în Studia Universitatis Babeş Bolyai, nr. 1/2012. Lucrarea citată: Florin Ciutacu, Garanţiile de executare a obligaţiilor. Garanţiile personale şi garanţiile reale, Editura Themis Cart, 2006
24. Maria Magdalena Duţă, Răsăunderea societăţilor comerciale şi răspunderea asociaţilor în raporturile cu terţii. Teză de doctorat. Academia de Sutdii Economice, 2009. Lucrarea citată: Florin Ciutacu, Drept comercial. Culegere de speţe, Editura Themis Cart, 2005.
25. Voiculescu Ion Cătălin, Studiu cu privire la efectele contractului civil, principala specie a actului juridic civil. Teză de doctorat, 2003. Lucrarea citată: Cristian Jora, Florin Ciutacu. Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, Editura Themis Cart, 2003
26. Manta Claudiu, Apărarea mediului prin mijloace de drept penal. Teză de doctorat. Universitatea Nicolae Titulescu. Facultatea de Drept, 2009. Lucrarea citată: Cristian Jora, Florin Ciutacu. Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, Editura Themis Cart, 2003
27. Dumitru Dobrev, Lărgirea sferei acţiunii directe în raport cu reglementările comunitare, Dreptul Românesc în condiţiile post-aderării la Uniunea Europeană, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2008. Lucrarea citată: Cristian Jora, Florin Ciutacu. Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, Editura Themis Cart, 2003
28. Lect dr. Anca Rotman, Dreptul muncii. Suport de curs pentru ID, Universitatea Hyperion. Facultatea de Drept şi Administraţie publică. Lucrarea citată: Florin Ciutacu. Dreptul muncii. Culegere de speţe, Editura Crepuscul, Ploieşti, 2002
29. Andreea Dana Dumitrescu, Consideraţii despre procesul verbal de contravenţie şi prezumţia sa de legalitate, în Strategii manageriale, Revista editată de Universitatea Constantin Brâncoveanu, Piteşti, nr. 2/2009, Editura Independenţa Economică, p. 21. Lucrarea citată: Florin Ciutacu, Codul civil adnotat, Editura Monitorul Oficial, 2007
30. Dan Dobre, Fundamentele civile ale titlurilor comerciale de valoare. Teză de doctorat, Coordonator Acad.Prof.univ.dr. Ion Dogaru, 2010, p.227. Lucrarea citată: F. Ciutacu, Codul comercial român adnotat, Editura Sigma, Bucureşti, 2000
31. Alexandru Mihnea Găină, Garanţiile reale mobiliare de executare a obligaţiilor civile şi comerciale. Teză de doctorat, Coordonator Acad.Prof.univ.dr. Ion Dogaru, 2009. Lucrarea citată: Ciutacu, F., Garanţiile de executare a obligaţiilor. Garanţiile personale şi garanţiile reale, Ed. Themis Cart, Bucureşti, 2006
32. Dan Lupaşcu, Dreptul familiei, Editura Rosetti, 2005. Lucrarea citată: Florin Ciutacu, Dreptul familiei. Culegere de speţe, Editura Lucman, Bucureşti, 2000
33. Răzvan Dincă şi Radu Rizoiu, Notă explicativă la Decizia civilă a Curţii de Apel Cluj nr. 728 din 24 aprilie 2003, în Pandectele Române, nr. 6/2004, p. 123. Lucrarea citată: Cristian Jora, Florin Ciutacu. Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, Editura Themis Cart, 2003
34. Radu I Motica, Ernest Lupan, Teoria genarală a obligaţiilor, Editura Lumina Lex, Bucuerşti, 2005, p. 10, p. 471. Lucrarea citată: Cristian Jora, Florin Ciutacu. Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, Editura Themis Cart, 2003

Apreciere ale unor specialiști și organizații profesionale asupra activități profesionale
Prezentare cronologică

Selecție
1. Dr. Valeriu Stoica, fost Ministru al Justiției și Dr. Irinel Stoica, Avocat
2. Dr. Valeriu Stoica, fost Ministru al Justiției și Dr. Irinel Stoica, Avocat
3. Dr. Valeriu Stoica, fost Ministru al Justiției și Dr. Irinel Stoica, Avocat
4.Dr. Emil Constantinescu, fost președinte al României
5.Dr. Rodolfo Sacco, Italia 1
6.Dr. Rodolfo Sacco, Italia 2
7.Ganado & Asociații, Malta
8.Harvard University, SUA
9.Max Plank, Institutul de Drept Privat Comparat. 1, Germania
10.Mak Plank, Institutul de Drept Privat Comparat. 2, Germania
11.CEP Munster, Germania
12.Institutul de Drept Comparat Laussanne, Elveția
13.Dr. Philippe Denis, Belgia
14.Dr. Pascal Pichonaz, Elveția
15. Dr. Gabriel Moens, Australia
16.Dr. David Assounamy, India
17. Dr.Serghei Stepanov, Rusia
18. Dr.Marieke Oderkerke, Olanda
19. Dr.Christian von Bar, Germania
20. Dr.Aurelia Colobi Ciachi, Olanda
21. Dr.Antoni Vaquer Alloy, Spania
22. Dr.Azedine Kettani, Maroc
23. Dr.Gabor Hamza, Ungaria
24. Dr.Valeriu Stoica, fost Ministru al Justiției
25. Dr.Ioan M. Copil
26. Dr.Mircea Duțu
27. Dr.Cristian Jora
28. Dr. Aspazia Cojocaru
29. Dr. Marilena Uliescu
30.Dr. Reinhard Zimmermann, Germania
31. HCCH Haga, Olanda
32. Dr. Ole Lando, Danemarca
33. Dr. Martjin Hesselink, Olanda
34. Guy Canivet, Membru al Consiliului Constitușional, Franța
35. Dr. Helene GAUDEMET-TALLON, Franța
36. Dr. Denis Tallon, Franța
37.Dr.Guillaume TUSSEAU, Franța
38.Dr.Stefan GRUNDMANN, Germania
39.Dr. Kai-Oliver KNOPS, Germania
40.Dr. Filippo RANIERI, Germania
41.Patrick Sellier, Germania
42.Dr.Lucilla Gatt, Italia
43.Dr.Dorin CIMIL, Republica Moldova
44.Dr.Gina ORGA-DUMITRIU
45.Dr.Irina-Moroianu Zlătescu
46.Dr.Erol ULUSOY, Turcia
47.Dr.DU Tao, China
48.Dr.Carlos A. GABUARDI, Mexic
48.Dr.Ugo MATTEI; SUA, Italia
50.Dr.Jacques Henry HERBOTS, Belgia
51.Dr.Matthias E. Storme, Belgia
52. Dave Girish, India
53. Fiona Cai, China
54. Gouillelmos, Attorny at Law, Grecia
55. Dr.Fabio Maria GALIANI, Italia
56. Dr.Cosmin DARIESCU
57. Av.Iacob Constantin DRAGAN
58.Dr.Andrei SĂVESCU
59.Augustin RĂDUCANU
60.Dr.Alexandru PRISAC, Republica Moldova
61. dr. Daniel Friedman, Ministrul Justitiei, Israel
62. Simona Vrabiescu Kleckner, ONU, New York, SUA