Ficu Anghel

Ficu AnghelInformații personale
Data nașterii: 13 februarie 1972

Informații de contact
ficu.anghel@gmail.com
0723.30.92.63

Experiență
Noiembrie 2012 – prezent: Director General Adjunct – Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale – AFIR (CRFIR 1 NE Iasi)
Septembrie 2011 – iunie 2015; Decembrie 2015 – prezent: Consilier juridic –  Development Training Consulting S.R.L.
Octombrie 2009 – Iunie 2011: Director General – Development Training Consulting S.R.L.
Iulie 2008 – Februarie 2009: Director – Oficiul Teritorial pentru Întrepinderi Mici, Mijlocii și Cooperație, Iaşi
Octombrie 2005 – Iulie 2008: Director General – Agenţia pentru Sprijinirea Studenţilor Bucureşti / Autoritatea Națională pentru Tineret
Mai 2005 – Septembrie 2005: Director Adjunct – Agenţia pentru Sprijinirea Studenţilor Bucureşti / Autoritatea Națională pentru Tineret

Educație și formare
Tehnici Informatice în Ingineria Electrică, Facultatea de Electrotehnică – Universitatea Tehnică « Gh. Asachi » Iași
1998 – 2003: Metrologie și Sisteme de Măsurare, Facultatea de Electrotehnică – Universitatea Tehnică « Gh. Asachi » Iași, curs universitar – 5 ani
Master
2004 – 2007: Administrarea Afacerilor, Şcoala post universitară „ELITEC” – Universitatea „Al. I. Cuza” Iași, studii Postuniversitare
2007- 2011: Științe Juridice, Facultatea de Drept, Universitatea „Al. I. Cuza” Iași, studii universitare – 4 ani

Cursuri/Traininguri
2007 – Manager Proiect – Diplomă eliberată de CNFPA
2007 – Formator – Diplomă eliberată de CNFPA
2009 – Expert achiziții publice- Diplomă eliberată de CNFPA
2009 – Comunicare și negociere – organizat de Extrem Training
2013 – Curs Achizitii publice în implementarea proiectelor FEADR – AFIR
2014 – Seminar – Depistarea neregulilor în cadrul proiectelor cu finanțare nerabursabilă – APDRP – DLAF – OLAF
2015 – Seminar/schimb de experiență cu Agenția Națională de Plăți din Lituania
2015 – Curs de comunicare instituțională – AFIR – AGRAFICS

Aptitudini și competențe persoanle
Limba Engleză: A2 (comprehensiune, scris, vorbit)
Certificat de INSTRUCTOR European Computer Driving Licence – ECDL (S. O. W.,Hard); S. O. Windows, pachetul Microsoft Office, Programe multimedia – Photoshop, Programare web
Certificat absolvent European Computer Driving Licence – ECDL (ECDL Romania)
Certificat de INSTRUCTOR European Computer Driving Licence – ECDL (ECDL Romania)
Certificat acreditat Managementul Proiectelor – (M. Ed. C., MMSSF – eliberat de CNFPA)
Certificat acreditat Expert achiziții publice – (M. Ed. C., MMSSF – eliberat de CNFPA)
Certificat acreditat Fomator – (M. Ed. C., MMSSF – eliberat de CNFPA)