Fănuța Lișman

Fănuța Lișman

Informații personale
data nașterii: 18 octombrie 1969
Stare civilă: casatorită, un copil

Informații de contact
0040788635177
fanutalisman@yahoo.com
www.avocatimediatori.ro

Experienţa profesională
Mediator
2010-prezent: mediator, titular al “Fănuța Lișman – Birou de mediator”
activități specifice: managementul conflictelor, facilitare, negociere asistată;
specializari: cauzele civile și de familie, înainte sau după declanșarea unui litigiu (Ex: facilitare și negociere asistată între profesioniști, prevenire și soluționare neînțelegeri în cauze de divorț cu sau fără minori)

Formator în mediere
2013-prezent: formator autorizat de Consiliu de Mediere; trainer în pregatirea continuă a mediatorilor și formare inițială mediatori la AlmaRo Training
2011-prezent: formator acreditat CNFPA

Cadru didactic și asistent social
1993-1999: profesor religie, Şcoala nr. 128 (Bucureşti)
1995-1996: asistent social, Centrul de primire minori Pinochio nr. 3 (Bucureşti)

Educație și formare
2011: formator de formatori/certificat CNFPA
2006-2010: licențiată, Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir, Facultatea de Științe Juridice și Administrative, Specializarea Drept
2007-2009: absolventă master, Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir, Specializare – Carieră Judiciară
1991-1995: licentiața, Universitatea Bucureşti, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Specializare Teologie – Asistenţă Socială
1986-1988: absolventă, Liceul de chimie industrială Buşteni, Prahova

Lucrări publicate
2011: Medierea în procesul civil, Editura Universitară