Experiență profesională
2017-2022: judecător, membru al Consiliului Superior al Magistraturii
2013-2017: judecător, președinte Tribunalul Ilfov
2011-2013: judecător, președinte secția civilă Tribunalul Ilfov
2010-2011: judecător Tribunalul București, secția a V-a civilă
2004-2010: judecător, Judecătoria sectorului 6 București
2014-prezent: profesor universitar la Facultatea de Științe Juridice și Administrative din cadrul Universității Creştine „Dimitrie Cantemir” din București, la disciplina Drept procesual civil și la Masteratul „Carieră Judiciară” din cadrul aceleiași universități, la disciplina Drept execuțional civil
1998-2014: preparator universitar, asistent universitar, lector universitar dr., conferențiar universitar dr. la Facultatea de Știinte Juridice și Administrative din cadrul Universității Creștine „Dimitrie Cantemir” din București, la disciplina Drept procesual civil

Educație
2007: absolvent al modulului de psihopedagogie și metodică, departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic din cadrul Academiei de Studii Economice din București
2004: doctor în drept, Facultatea de Drept a Universității din București
1997: licență în drept, Facultatea de Drept a Universității din București

Activități
– coordonator al Colecției „Noul Cod de procedură civilă”, editată de Editura Universul Juridic
– membru în Comisia de elaborare a Legii de punere în aplicare a noului Cod de procedură civilă
– membru în comisii de doctorat și în comisii de ocupare a posturilor didactice din învațământul superior

Publicații
– Executarea silită – dificultăți și soluții practice, (în coautorat), coordonatori E. Oprina, V. Bozeșan, Ed. Universul Juridic, București, 2016
– Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat, vol. II. Art. 527-1.134, (în coautorat), Ed. Universul Juridic, București, 2016
– Minispețe – Drept procesual civil, coordonator, Ed. Solomon, București, 2016
– Legea nr. 138/2014 pentru modificarea și completarea Codului de procedură civilă. Modificările aduse executării silite. Comentarii pe articole. Modele orientative de acte (în coautorat), Ed. Universul Juridic, București, 2015
– Tratat teoretic și practic de executare silită, vol. I și II (în coautorat), Ed. Universul Juridic, București, 2013
– Noul Cod civil. Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. III. Art. 1650-2664. Contracte speciale. Privilegii și garanții. Prescripția extinctivă. Drept internațional privat (în coautorat), Ed. Hamangiu, București, 2012
– Executarea silită în procesul civil, Ed. Universul Juridic, București, 2007, 2008, 2009, 2011
– Instituții de drept procesual civil, vol. I și II, Ed. Universul Juridic, București, 2010
– Participanții la procesul civil, Ed. Rosetti, București, 2005
– Drept procesual civil – Culegere de spețe pentru seminarii și examene (în coautorat), Grupul Editorial National – Editura pentru Știinte Naționale, București, 2003
– Îngrijire și adnotare Codul de procedură civilă, Ed. Rosetti Internațional, București, 2011, 2013, 2015
– alte articole, studii, note, comentarii, în diverse reviste de specialitate juridică

Premii
– premiul „Istrate Micescu” pentru lucrarea „Participanții la procesul civil”, acordat de Uniunea Juriștilor din România, 2005
– premiul „Savelly Zilberstein” pentru cel mai bun studiu publicat în Revista Română de Executare Silită, 2011
– premiul „I. L. Georgescu” pentru lucrarea „Tratat teoretic și practic de executare silită”, acordat de Uniunea Juriștilor din România, 2013
– premiul ”Mihail Eliescu” pentru lucrarea ”Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat, vol. II. Art. 527-1.134”, 2016


:: Evelina Oprina este membru JURIDICE.ro [click aici pentru detalii]
:: Autor de articole publicate pe JURIDICE.ro [click aici pentru a citi articolele]
:: Mențiuni în articole JURIDICE.ro [click aici pentru toate articolele]
:: Speaker la dezbaterile Societății de Științe Juridice [click aici pentru lista participărilor]
:: Participări la conferințele Societății de Științe Juridice [click aici pentru lista participărilor]
:: Participări la evenimente [click aici pentru evenimente]
:: Autor de carte juridică [click aici pentru detalii]
:: Interviu JURIDICE.ro: Evelina Oprina: [Voi fi un reprezentant al tuturor judecătorilor, corect, nepărtinitor, curajos, asumat şi implicat]
:: Interviu JURIDICE.ro: Evelina Oprina: [Trebuie să ne întemeiem pe respect profund față de lege, nepărtinire, transparență, curaj și asumare]
:: WOMEN IN LAW. Evelina Oprina: [În prezent, nu mai există niciun fel de prejudecată cu privire la prezența femeilor în profesiile juridice]


Ultima actualizare a acestei pagini: 31 decembrie 2022