Eugen TituExperiență profesională
2007 – prezent: Avocat, Cabinet de Avocat Titu Eugen
2006 – prezent: Avocat Baroul București

Educație și formare
2010: Master de drept civil și procesual civil aprofundat
2008: Curs de formare mediatori
2005: Relații Economice Internaționale, Universitatea Româno-Americană din București
2005: Științe juridice – Drept, Universitatea Titu Maiorescu