Eugen Hurubă


Eugen Huruba

Informaţii personale
data şi locul naşterii: 4 mai 1969, Tarcău, jud. Neamț
e-mail: eugen@huruba.ro
pagina web: www.huruba.rowww.executare.eu
Tel.: 0040265230111 (birou); 0040744612672 (GSM)

Domenii de interes
Drept procesual civil, Drept civil, Drept funciar și cadastru, Drept roman, Executare silită
Tema de cercetare pentru anul universitar 2011-2012: Căile de atac împotriva titlurilor executorii și a actelor executorului judecătoresc în reglementarea Noului Cod de procedură civilă

Cărţi publicate
1. Drept procesual civil – Proceduri speciale și executare silită. Coautorat împreună cu Ioan Sabău – Pop și Olimpiu A. Sabău – Pop, Editura Universității „Petru Maior”, Tg. Mureș, 2008
2. Noțiuni de executare silită, Editura Universul Juridic, București, 2010
3. Legislația executorilor judecătorești. Ad litteram, Actualizată la 25 mai 2010, Editura Universul Juridic, București, 2010
4. Legislația executorilor judecătorești. Ad litteram, Actualizată la 27 octombrie 2010, Editura Universul Juridic, București, 2010
5. Contestația la executare în materie civilă, Editura Universul Juridic, București, 2011
6. Legislația executorilor judecătorești. Ad litteram, Actualizată la 01 noiembrie 2011, Editura Universul Juridic, București, 2011

Articole publicate
1. Daunele cominatorii, noțiune, conținut și executare silită, în Revista de Executare Silită nr. 1/2004, ISSN 1584-8892 p. 61-63
2. Considerații în legătură cu necesitatea încuviințării începerii executării silite, în Revista de Executare Silită nr. 4/2004, ISSN 1584-8892 p. 54-55
3. Propuneri de modificare a proiectului noului Cod civil, în Revista de executare silită, nr. 2/2005, ISSN 1584-8892 p. 28-29
4. Relația executorilor judecătorești cu birourile de cadastru, în Revista de Executare Silită nr. 1/2006, ISSN 1584-8892 p. 9-10
5. Despre o greșită percepție, în Revista de Executare Silită nr. 1/2007, ISSN 1584-8892 p. 10-11
6. Considerații privitoare la oferta de plată, urmată de consemnațiuni, în Revista Română de Executare Silită nr. 1-2/2008, ISSN 1584-8892 p. 92-98
7. Considerații privitoare la necesitatea încuviințării de către instanță a începerii executării silite și unele note critice la Decizia Curții Constituționale nr. 458 din 31 martie 2009, în Revista Română de Executare Silită nr. 1/2009, ISSN 1584-8892 p. 40-54
8. Citarea persoanei juridice și comunicarea către aceasta a actelor de procedură în viziunea proiectului Noului Cod de procedură civilă, în Volumul Conferinței internaționale „Răspunderea persoanelor juridice în contextul activității de codificare în drept” (Sovata – 26-28 noiembrie 2009), Ed. Universul Juridic, București, 2009, p. 130-139
9. Reglementări privind executarea hotărârilor judecătorești privitoare la minori, în coautorat cu Marian (B.) (I), în Volumul Conferinței internaționale „Executarea silită în Noul Cod de procedură civilă” (Sovata – 26-28 august 2010), Ed. Universul Juridic, București, 2010, p. 57-69
10. Suspendarea executării în reglementarea Noului Cod de procedură civilă, în Volumul Conferinței internaționale „Executarea silită în Noul Cod de procedură civilă” (Sovata – 26-28 august 2010), Ed. Universul Juridic, București, 2010, p. 111-125
11. Executarea hotărârilor judecătorești privitoare la minori în reglementarea Noului Cod de procedură civilă, în coautorat cu Marian (B.) (I), în Revista de Executare Silită nr. 3/2010, ISSN 1584-8892 p. 48-61
12. The complaint against the refusal of a judicial bailiff to execute an act or to carry aut the enforcement procedure, în Volumul I al Conferinței internaționale a doctoranzilor în drept, Ed. Wolters Kluwer, Timișoara, 2010, p. 234-247
13. Comparative approach of the tender of payment, followed by consignment in the present and future romanian regulations, în coautorat cu Kajcsa (A.) (II), în Volumul I al Conferinței internaționale a doctoranzilor în drept, Ed. Wolters Kluwer, Timișoara, 2010, p. 248-251
14. Contribuții la studiul naturii juridice a procedurilor execuționale civile și a instituției executorului judecătoresc, în Volumul Conferinței internaționale „Executorul judecătoresc între rol activ și organ de jurisdicție” (Târgu Mureș – 25-27 august 2011), Ed. Universul Juridic, București, 2011, p. 184-190

Studii
2007-2011: doctorand, Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu, specializarea Drept procesual civil
2004-2005: masterand, „Dreptul afacerilor”, Universitatea Româno-Americană, București
1998-2003: student, Universitatea Ecologică „Dimitrie Cantemir”, Iași, Facultatea de drept
1983-1987: elev, Liceul „Ion Ionescu de la Brad”, Horia, Liceul Industrial Bicaz

Limbi străine
engleza, franceza

Experienţă
2009-prezent: asistent universitar titular, Universitatea „Petru Maior” Tg.Mureş
2006-2009: cadru universitar asociat, Universitatea „Petru Maior” Tg.Mureş
2006-2009: cadru universitar asociat – Universitatea „Dimitrie Cantemir” Tg.Mureş
2005-2009: director al Centrului Național de Pregătire și Perfecționare a Executorilor Judecătorești din România
1998-prezent: executor judecătoresc

Membru în asociaţii profesionale 
membru al Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești din România (UNEJ)
membru al Uniunii Internaționale a Executorilor Judecătorești și a Ofițerilor de Justiție (UIHJ)

Alte activităţi
Director al Revistei Române de Executare Silită, Editura Universul Juridic, ISSN 1584-8892


:: Eugen Hurubă este membru JURIDICE.ro [click aici pentru detalii]
:: Autor de articole publicate pe JURIDICE.ro [click aici pentru a citi articolele]
:: Mențiuni în articole JURIDICE.ro [click aici pentru toate articolele]
:: Speaker la dezbaterile Societății de Științe Juridice [click aici pentru lista participărilor]
:: Participări la conferințele Societății de Științe Juridice [click aici pentru lista participărilor]
:: Participări la evenimente [click aici pentru evenimente]
:: Autor de carte juridică [click aici pentru detalii]
:: Interviu JURIDICE.ro: Eugen Hurubă: [Despre perseverența în organizarea unui eveniment anual și despre succesul repurtat]


Ultima actualizare a acestei pagini: 1 august 2022